Selasa, 18 Oktober 2016

SHALAT JUMAT


*Soal dan Jawab*
*Seputar Shalat Jumat*
9.Hukum seputar shalat jumat ?
*Keutamaan Shalat Jumat*

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﺫَﺍ ﻧُﻮﺩِﻱ ﻟِﻠﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻣِﻦ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻓَﺎﺳْﻌَﻮْﺍ
ﺇِﻟَﻰ ﺫِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺫَﺭُﻭﺍ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊَ ﺫَﻟِﻜُﻢْ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَّﻜُﻢْ ﺇِﻥ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ
“ Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk
menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu
kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui.’ ( Qs al-Jum’ah : 9 )
ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﻳﺴﺄﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺮﺍ ﺇﻻ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ
“ Sesungguhnya pada hari jum’at terdapat satu waktu,
yang tidaklah seorang hamba muslim berdiri berdo’a
meminta kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan
memberinya. “ ( HR Bukhari dan Muslim )
Jawab:
*1.mendapatkan pahala amalan bagaikan 1 th termasuk pahala puasa dan shalat malam.*
ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺴﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻏﺴﻞ ﻭﺑﻜﺮ ﻭﺍﺑﺘﻜﺮ ﻭﺩﻧﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ
ﻭﺃﻧﺼﺖ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻳﺨﻄﻮﻫﺎ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﺻﻴﺎﻣﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
“ Barang siapa yang mandi hari jum’at dan menyuci
( kepalanya ), lalu bersegera dan bergegas, dan
mendekati imam, dan mendengarkan khutbah serta
diam, maka dia akan mendapatkan pada setiap
langkahnya bagaikan pahala amalan satu tahun,
termasuk pahala puasa dan pahala sholat malam.
“ ( Hadist Shohih Riwayat Tirmidzi, Abu Dau, Ibnu
Majah, Nasai .
*2.berpahala bagaikan berqurban unta/sapi/kambing/ayam/telur.*
ﻣﻦ ﺍﻏﺘﺴﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﺛﻢ ﺭﺍﺡ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﺑﺪﻧﺔ
ﻭ ﻣﻦ ﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﺑﻘﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺭﺍﺡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﻛﺒﺸﺎ ﺃﻗﺮﻥ ﻭﻣﻦ ﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﺩﺟﺎﺟﺔ ﻭﻣﻦ ﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮﺏ ﺑﻴﻀﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ
ﺍﻟﺬﻛﺮ
“ Barang siapa mandi pada hari Jum’at seperti mandi
junub, kemudian pergi ( ke masjid ) pada waktu yang
pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan
seekor unta. Dan barang siapa yang datang pada
waktu kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan
seekor sapi. Dan barang siapa yang datang pada waktu
yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan
seekor domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang
datang pada waktu yang keempat, maka seakan-akan
dia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa
yang datang pada waktu yang kelima, maka seakan-
akan dia berkurban dengan sebutir telur. Maka, jika
imam telah keluar, malaikatpun bergegas untuk
mendengarkan khutbah.” ( HR Bukhari dan Muslim )
*3.mendapat ampunan dosa kecil...*
ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺛﻢ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﻭﺃﻧﺼﺖ ﻏﻔﺮ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﺤﺼﻰ
ﻓﻘﺪ ﻟﻐﺎ
“ Barang siapa yang berwudhu, lalu melakukannya
dengan sebaik-baiknya, lalu datang untuk melakukan
sholat jum’at, kemudian dia mendengar dan
memperhatikan khutbah, niscaya akan diampuni dosa-
dosa ( kecil ) yang dilakukannya antara jum’at itu dan
jum’at berikutnya ditambah dengan tiga hari. Dan
barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, maka
sia-sialah jum’atnya. “ ( HR Muslim )
Hal ini dikuatkan dengan hadist Abu Hurairah r.a
lainnya, bahwasanya Rosulullah saw bersabda :
ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ، ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻣﻜﻔﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻨﺐ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
“ Sholat lima waktu, dan Jum’at yang satu ke Jum’at
yang berikutnya serta satu Romadhan ke Romadhan
yang berikutnya dapat menghapus dosa-dosa kecil,
selama dosa-dosa besar dijauhi. “ ( HR Muslim )
*Apa saja rukun dan syarat khutbah Jum’at,*karena
kebanyakan umat Islam sudah tidak mengetahui hal
tersebut, mohon penjelasannya !
Jawaban :
*Rukun khutbah Jum’at adalah sebagai berikut :*
1- Memanjatkan pujian terhadap Allah swt
2- Bersholawat kepada Rosulullah saw
3- Membaca Al Qur’an
4- Mewasiatkan kepada para Jama’ah untuk senantiasa
bertaqwa kepada Allah swt.
*Ustadz, sebenarnya ada nggak sholat sunnah*
qabliyah Jum’at itu,tolong jelaskan, karena di masjid
kami, sebagian melakukan sholat qabliyah jum’at
setelah adzan pertama, dan sebagian yang lain tidak
melakukannya, mana yang benar ?
Jawaban :
*Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini,*
sebagian mengatakan bahwa sholat sunnah qabliyah
Jum’at adalah amalan yang disunnahkan, sedangkan
sebagian yang lain mengatakan bahwa sholat qabliyah
jum’at tidak ada dan tidak disunnahkan sama sekali.
*Ustaz, bagaimana jika kita datang ke masjid*
sementara khatib sedang berkhutbah, apa yang
harus kita kerjakan ?
Jawaban :
Jika masuk masjid sedang khatib sedang berkhutbah,
maka hendaknya tidak duduk sampai mengerjakan
sholat tahiyatul masjid dua reka’at secara ringan.
Dalilnya adalah hadist Jabir bin Abdullah ra,
bahwasanya Rosulullah saw bersabda :
ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺨﻄﺐ ﻓﻠﻴﺮﻛﻊ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ
ﻭﻟﻴﺘﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﻤﺎ
“ Jika salah satu dari kalian datang pada hari Jum’at
sedang imam sedang berkhutbah, hendaknya dia
mengerjakan sholat dua reka’at dan hendaknya dia
meringankan ( meringkas ) dalam mengerjakannya.
“ ( HR Muslim )
*Bolehkah kita memperingatkan orang yang sedang*
bicara atau bermain-main ketika imam sedang
berkhutbah ?
Apakah sah jum’at orang yang
bermain-main tersebut, tolong jelaskan dengan dalil-
dalilnya !
Jawaban :
Tidak dibenarkan seseorang untuk memperingatkan
dengan kata-kata kepada orang yang sedang bermain-
main pada saat imam berkhutbah, karena hal itu
termasuk perbuatan sia-sia. Dalilnya adalah hadist Abu
Hurairah ra, bahwasanya Rosulullah saw bersabda :
ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ ﺃﻧﺼﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺨﻄﺐ ﻓﻘﺪ
ﻟﻐﻮﺕ
“ Jika engkau berkata kepada temanmu : “
Dengarkanlah “ ! pada hari Jum’at, sedang imam
sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia
. “ ( HR Bukhari dan Muslim )
Wallah a`lam bish shawab
*Semoga berguna...Aamiin.*
1/9/2016

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman