Rabu, 23 Januari 2019

MENGENAL NABI MUHAMMAD SAW

*DA'WAH ILAL KHAIR*

Mengenal Rasulullah saw

1.Sabdanya adalah wahyu dari Allah swt.

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻨْﻄِﻖُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯ ‏( 3 ‏) ﺇِﻥْ ﻫُﻮَ ﺇِﻻ ﻭَﺣْﻲٌ ﻳُﻮﺣَﻰ ‏( 4 ‏) {

dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an)
menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
(kepadanya).
(An-Najm:3-4)

Yakni apa yang diucapkannya itu bukanlah keluar dari hawa nafsunya dan bukan pula karena dilatarbelakangi tujuan.

Yaitu sesungguhnya yang diucapkannya itu hanyalah semata-mata berdasarkan wahyu yang diperintahkan kepadanya untuk ia sampaikan kepada manusia dengan sempurna dan apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan.
(tafsit ibnu katsir)

2.Agung akhlak Rasul.

} ﻭَﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﻌَﻠﻰ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ {

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (Al-Qalam: 4)

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad, berada dalam agama yang hebat, yaitu agama Islam.

3.Alquran akhlak Nabi.

ﻛَﺎﻥَ ﺧُﻠُﻘُﻪُ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥَ

Akhlak beliau adalah Al-Qur’an.

Yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

4.Rasul tekadan terbaik.

ﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃُﺳْﻮَﺓٌ ﺣَﺴَﻨَﺔٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺮْﺟُﻮ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَ ﻭَﺫَﻛَﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasûlullâh itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allâh dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allâh [al-Ahzâb/33:21]

*Pelajaran darinya:*

1.Beriman atas kenabian kerasukan baginda Muhammad saw, utusan Allah swt terakhir.

2.Pertanda mengimani beliau berarti siap menghidupkan sunnah-sunnahnya.

3.Menerima hadits-hadits Nabi saw karena sabdanya termasuk wahyu yang datang dari Allah swt.

4.Akhkak Nabi tersurat dalam al-qur'anul karim,mulia dan beradab.

5.Allah swt menegaskan bahwa rasulullah saw membawa islam kaffatan,islam rahnatan dan berakhlak sangat agung disisiNya.

6.Rasulullah saw sebagai uswah hasanah, teladan terbaik bagi orang-orang beriman yang bertaqwa dan banyak berdzikir kepada Allah swt dalam beribadah, beramal shalih, berda'wah, memimpinpin rumah tangga bahkan suatu bangsa.

7.Hamba-hamba Allah yang sangat takut kepadaNya adalah para ulama waristatul anbiyaak dan umanaaur rasul, mereka pewaris para nabj dan pembawa amanat para rasul, berilmu, beramal dan berakhlak serta beradab dengan ikhlas bela Agama dan Tauhid laa ilaaha illaAllah Muhammad rasulullah.

8.Rasulullah saw tidak marah jika dihina oribadinya tetapi bila Agama yang dihina beliau tegas menegakkan kebenaran karena Allah swt semata.

*Kata-Kata Hikmah :*

1.Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia.

2.Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

3.Barangsiapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya.
(Ali bin Abi Thalib)

Wallahu a'lam bisshawab

*Rasulullah saw panutan terbaik bagi para pemimpin disamping ummatnya beriman yang bertaqwa dan banyak mengingat Allah swt*

Wassalam
Anak bangsa
*Semoga bermanfaat*

*DA'WAH ILAL KHAIR*

Kemuliaan 
Rasulullah saw.

1.Sebagai saksi...

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺇِﻧَّﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺷَﺎﻫِﺪًﺍ ﻭَﻣُﺒَﺸِّﺮًﺍ ﻭَﻧَﺬِﻳﺮًﺍ

( 45) Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan,

2.Penyeru Agama.

ﻭَﺩَﺍﻋِﻴًﺎ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺈِﺫْﻧِﻪِ ﻭَﺳِﺮَﺍﺟًﺎ ﻣُﻨِﻴﺮًﺍ

(46) dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. (A-Ahzaab: 45-46).

Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah 
berkata, “Sifat-sifat (dalam Ayat) ini, yang Allah sifati dengannya Rasul-Nya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, inilah tujuan, inti dan perkara yang pokok dari diutusnya beliau (menjadi seorang Rasul), yang menjadi ciri khas beliau. Dan perkara tersebut yaitu lima sifat.”

3.Sebagai kekasih Allah.

ﺃَﻻَ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺣَﺒِﻴْﺐُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﻻَ ﻓَﺨْﺮَ , ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺣَﺎﻣِﻞُ ﻟِﻮَﺍﺀِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَﻻَ ﻓَﺨْﺮَ , ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺃَﻭَّﻝُ ﺷَﺎﻓِﻊٍ ﻭَﺃَﻭَّﻝُ ﻣُﺸَﻔَّﻊٍ ﻭَﻻَ ﻓَﺨْﺮَ , ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺃَﻭَّﻝُ ﻣَﻦْ ﻳُﺤَﺮِّﻙُ ﺣَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻓَﻴَﻔْﺘَﺢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻟِﻲْ ﻓَﻴُﺪْﺧِﻠُﻨِﻴْﻬَﺎ ﻭَﻣَﻌِﻲَ ﻓُﻘَﺮَﺍﺀُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴْﻦَ ﻭَﻻَ ﻓَﺨْﺮَ , ﻭَﺃَﻧَﺎ ﺃَﻛْﺮَﻡُ ﺍﻟْﺄَﻭَّﻟِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟْﺂﺧِﺮِﻳْﻦَ ﻭَﻻَ ﻓَﺨْﺮَ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

Ketahuilah aku adalah kekasih Allah tetapi tidak bangga. Aku adalah pembawa bendera pujian pada hari Kiamat tetapi tidak bangga. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafa'at tetapi tidak bangga. Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga hingga Allah membuka untukku dan memasukkanku ke dalamnya. Sedangkan ada orang-orang fakir yang beriman bersamaku tetapi tidak bangga. Aku adalah orang paling mulia dari awal sampai akhir tetapi tidak bangga".
 (HR at-Tirmidzi)

4.Paling Dermawan.

ﻛَﺎﻥَ ﺃَﺟْﻮَﺩَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺃَﺟْﻤَﻞَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﺃَﺷْﺠَﻊَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ

Beliau adalah orang yang paling dermawan, paling tampan dan paling pemberani [HR al-Bukhâri dan Muslim]

5.Akhlaknya alqur'an.

ﻛَﺎﻥَ ﺧُﻠُﻘُﻪُ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥَ

Akhlaknya adalah al-Qur`ân [HR al-Bukhâri dan Muslim]

Pelajaran darinya:

1.Rasulullah saw adalah uswatun hasanah, teladan terbaik bagi orang-orang beriman yang bertaqwa dalam beribadah dan bermasyarakat bahkan bernegara.

2.Allah swt dengan tegas bahwa nabi Muhammad saw memiliki akhlak yang  mulia dan agung serta paling ikhlas dan bertaqwa diantara hamba-hambaNya.

3.Beliau sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru agama, menjadi cahaya yang menerangi dan rahmatan lil aalamiin.

4.Beliau punya banyak keutamaan dan paling dermawan, paling tampan dan paling pemberani bahkan paling berguna bagi keluarga dan ummatnya.

5.Ummat Nabi Muhammad saw dijamin masuk surga semua kecuali yang tidak beriman, mempersekutukan Tuhan dan orang-orang munaafiquun.

*Mencintai Ahlul Bait Rasulullah saw*

ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺇِﻟَّﺎ ﻛَﺎﻓَّﺔً ﻟِّﻠَّﻨﺎﺱِ . ‏( ﺳﺒﺄ : 28 )

"Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk semua manusia". (QS. Saba': 28)

Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kerabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam lebih aku cintai melebihi kerabatku sendiri.”
Abu Bakar juga berkata, “Muliakanlah Ahlul Bait Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam.”

Bahkan Imam Asy-Syafi’i pernah bersyair;
Wahai Ahlul Bait Rasulullah, mencintai kalian…
Kewajiban dari Allah dalam Al-Qur`an yang Ia turunkan Siapa yang 
tidak membaca doa shalawat untuk kalian, tidak ada shalat baginya
Itu sudah cukup menunjukkan agungnya kemuliaan kalian.

Sebuah hadits diriwayatkan oleh Iman Hakim.

ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺻﻔﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﺼﻠﻰ ﺻﺎﻡ ﺛﻢ ﻟﻘﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻐﺾ ﻷﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ

“Seandainya seorang beribadah diantara rukun dan maqam (di depan Ka’bah) kemudian dia bertemu Allah Subhanahu Wata’ala dalam keadaan dia benci pada keluarga Muhammad, niscaya dia akan masuk neraka.”

ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠّٰﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ

Wallahu a'lam bisshawab

*Bukti cinta kepada Allah swt sanggup mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan memuliakan ahlul baitnya serta menjaga ukhwah imaaniyah, insaaniyah dan wathaniyah.*

Wassalam
Anak bangsa
Rabiul Awal

*DA'WAH ILAL KHAIR*

Syukur dan Sabarnya Nabi Muhammad saw.

1.Perintah bersyukur.

ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻛﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﻨﺎﻛﻢ ﻭﺍﺷﻜﺮﻭﺍ ﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” 
(QS. Al Baqarah: 172).

2.Beliau hamba Allah swt yang pandai bersyukur.

ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢَ ، ﺇﺫﺍ ﺻﻠَّﻰ ، ﻗﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻄَّﺮ ﺭﺟﻼﻩ . ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔُ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ! ﺃﺗﺼﻨﻊُ ﻫﺬﺍ ، ﻭﻗﺪ ﻏُﻔِﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪَّﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻚ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﺧَّﺮَ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ” ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔُ ! ﺃﻓﻼ ﺃﻛﻮﻥُ ﻋﺒﺪًﺍ ﺷﻜﻮﺭًﺍ

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam biasanya jika beliau shalat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. ‘Aisyah bertanya, ‘Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankan dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Rasulullah besabda: ‘Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?’” (HR. Bukhari dan Muslim).

3.Rasulullah saw memuji orang beriman yang bersyukur dan sabar.

ﻋﺠﺒًﺎ ﻷﻣﺮِ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦِ . ﺇﻥ ﺃﻣﺮَﻩ ﻛﻠَّﻪ ﺧﻴﺮٌ . ﻭﻟﻴﺲ ﺫﺍﻙ ﻷﺣﺪٍ ﺇﻻ lﻟﻠﻤﺆﻣﻦِ . ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮﺍﺀُ ﺷﻜﺮَ . ﻓﻜﺎﻥ ﺧﻴﺮًﺍ ﻟﻪ . ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮﺍﺀُ ﺻﺒﺮ . ﻓﻜﺎﻥ ﺧﻴﺮًﺍ ﻟﻪ

“ Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya (membawa) kebaikan (untuk dirinya), dan ini hanya ada pada seorang mukmin; jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya”
[HR Muslim].

Abdullah bin Mas’ud berkata: “Iman itu terbagi menjadi dua bagian; sebagiannya (adalah) sabar dan sebagian (lainnya adalah) syukur”

Imam Ibnul Qayyim berkata: “(Hadits di atas menunjukkan bahwa) tingkatan-tingkatan iman seluruhnya (berkisar) antara sabar dan syukur”

4.Mendapat cinta 
Allah swt.

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ

“Dan, Allah mencintai orang-orang yang sabar”. [Ali Imran : 146]

5.Mendapat pahala banyak.

ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﻮَﻓَّﻰ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮُﻭﻥَ ﺃَﺟْﺮَﻫُﻢْ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٍ

“Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya.” 
(Az Zumar: 10)

*Pelajaran darinya:*

1.Allah swt menyuruh orang-orang beriman agar makan makanan yang halal dan bergizi dan juga mensyukuri nikmat dariNya.

2.Mensyukuri nikmat-nikmat Allah swt bagi orang beriman merupakan bentuk realisasi ibadah kepadaNya.

3.Rasulullah saw adalah hamba Allah swt yang paling bertaqwa, paling bersyukur dan paling sabar diantara hambaNya yang lainnya.

4.Rasulullah saw menegaskan bahwa setiap urusan orang beriman itu mempunyai nilai kebaikan dan nilai ibadah sebab jika mendapat kesenangan bersyukur dan bila mendapat musibah bersabar.

5.Sungguh Allah swt mencintai hamba-hambaNya beriman yang sabar menerima ketetapan dariNya dan juga mendapat balasan yang lebih baik dari pada perbuatannya, bighairi hisab.

6.Nabi Muhammad saw adalah manusia yang paling sempurna ibadah dan amal shalihnya, paling bersyukur dan paling sabar serta paling bertaqwa.

7.Semestinya ummat mengikuti jejak beliau syukur dan sabarnya.

*Keistimewaan Nabi Muhammad saw*

1.Sebagai rahmatan.

ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺇِﻟَّﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

“Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 
(QS. al-Anbiya, 21:107)

2.Banyak keutamaan beliau.

ﻓُﻀِّﻠْﺖُ ﻋَﻠﻰَ ﺍْﻷَﻧْﺒِﻴﺎَﺀِ ﺑِﺴِﺖٍّ : ﺍُﻋْﻄِﻴْﺖُ ﺟَﻮَﺍﻣِﻊَ ﺍْﻟﻜَﻠِﻢَ ﻭَ ﻧُﺼِﺮْﺕُ ﺑِﺎﻟﺮُّﻋْﺐِ، ﻭَﺍُﺣِّﻠْﺖُ ﻟِﻲَ ﺍْﻟﻐَﻨَﺎﺋِﻢُ ﻭَﺟُﻌِﻠْﺖُ ﻟِﻲَ ﺍﻷَﺭْﺽُ ﻃَﻬُﻮْﺭًﺍ ﻭَﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ ﻭَﺃُﺭْﺳِﻠْﺖُ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﻛﺂﻓّﺔً ﻭَﺧُﺘِﻢَ ﺑِﻲَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴُّﻮﻥَ

“Aku dilebihkan dari para nabi yang lain dengan enam keistimewaan berupa; (1) diberikan kepadaku “jawami’ al-kalim (seseorang yang memiliki kemampuan menyusun kalimat yang ringkas tetapi memiliki jangkauan makna yang luas dan kalimatnya menarik)”, (2) aku diberikan pertolongan dalam peperangan dengan tergetarnya hati musuh, (3) dihalalkan bagiku harta rampasan perang, (4) dijadikan bagiku bumi untuk bersuci dan bersujud, (5) aku diutus bagi semua makhluk, dan (6) aku sebagai Nabi yang terakhir.” (HR. Muslim: 812, al-TirmidzI: 1474, dan Ahmad: 21130) .

3.Sebagai saksi ummat sebelumnya.

ﻳﺠﻲﺀ ﻧﻮﺡ ﻭﺃﻣﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻧﻌﻢ ﺃﻱ ﺭﺏ، ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻷﻣﺘﻪ ﻫﻞ ﺑﻠﻐﻜﻢ، ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ : ﻻ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻨﻮﺡ : ﻣﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻚ، ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻣﺘﻪ ﻓﻨﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﺫﻛﺮﻩ : ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺃُﻣَّﺔً ﻭَﺳَﻄًﺎ ﻟِّﺘَﻜُﻮﻧُﻮﺍْ ﺷُﻬَﺪَﺍﺀ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻳَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ . ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺪﻝ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

“Pada hari kiamat datanglah Nuh dan umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta’ala bertanya: “Wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan? “. Nabi Nuh Alaihis Salam menjawab: “Sudah ya Rabb”. Lalu Allah Subhanahu wa Ta’ala kembali bertanya: “Siapa yang akan menjadi saksi bagimu? “. Lalu nabi Nuh Alaihis Salam menjawab: “Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dan umatnya”. Lalu kita bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta’ala:
“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. 
(QS. Al Baqarah: 143).

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﺭﺳﻮﻟﻚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻣﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ

Wallahu a'lam bisshawab

Nabi Muhammad saw dan ummatnya akan menjadi saksi perbuatan ummat sebelumnya sebagai penghormatan dan kemulian disisiNya.

Wassalam
Anak bangsa
Rabiul Awal

DA'WAH ILAL KHAIR

*AKHLAK RASUL SAW*

1.Beliau berbudi luhur.

ﻭَﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﻌَﻠَﻰٰ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. [Al-Qalam/68:4]

2.Pembawa rahmat.

ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺇِﻟَّﺎ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. [al-Anbiya’/21:107]

 3.Bertaqwa dan agung akhlaknya.

ﺃَﻛْﺜَﺮُ ﻣَﺎ ﻳُﺪْﺧِﻞُ ﺍَﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﺗَﻘْﻮﻯ ﺍَﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺣُﺴْﻦُ ﺍَﻟْﺨُﻠُﻖِ

“Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia” .(HR at-Tirmidzi)

4.Akhlaknya mulia.

Ada 3 poin akhlak mulia yang dijelaskan ulama, Hasan Al-Bashri menjelaskan,

ﻛﻒ ﺍﻷﺫﻯ ؛ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﻨﺪﻯ ؛ ﻭﻃﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ

“[1] Tidak menganggu, 
[2] suka menolong dan 
[3] berwajah ceria/optimis”

Pelajaran darinya:

1.Nabi Muhammad saw adalah hamba Allah swt yang paling bertaqwa, paling mulia akhlaknya disisiNya.

2.Allah swt menegaskan bahwa rasulullah saw pembawa rahmat dan kasih-sayang terhadap sesama umumnya dan khususnya terhadap orang-orang beriman.

3.Kebanyakan hamba-hamba Allah swt yang masuk surga adalah mereka yang bertaqwa dan berakhlak mulia.

4.Rasulullah saw tidak biasa mengganggu, suka menolong dan berwajah ceria.

5.Beliau saw adalah panutan terbaik baik bagi ummatnya beriman yang bertaqwa dan berdzikir kepada Allah swt.

6.Sebagai ummatnya harud menteladani sunnah-sunnahnya yang wajib dan yang sunnah agar hidup berkah dan dapat ridha dari Allah swt.

7.Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan ikhlas dan istiqamah serta Allah swt akan membalas dengan sebaik-baik balasan, surga tempat kembali mereka.

*Keluhuran Akhlak Rasul*

Abu Bakar Radhiallâhu ‘anhu berkata:
“Orang yang terpercaya dan pilihan, mengajakan kebaikan, dan seperti cahaya bulan purnama yang mengusir kegelapan.”

Ali Radhiallâhu ‘anhu berkata:
“….Beliau adalah pamungkas para nabi, orang yang paling dermawan, paling lapang dada, paling benar tutur katanya, paling komitmen dengan janjinya, paling lembut perangainya, paling mulia pergaulannya, siapapun yang memandangnya dengan tiba-tiba pasti akan segan kepadanya, siapapun yang bergaul dengannya secara dekat pastilah mencintainya. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya.” 
(HR Tirmidzi)

Hindun bin Abu Halah Radhiallâhu ‘anhu berkata:
“Rasulullah bisa mengontrol lisannya, menyatukan para sahabatnya dan tidak memecah belah mereka, menghormati orang yang dimulikan dan diberi kekuasaan di tengah kaumnya, memberi peringatan kepada manusia dan mawas diri terhadap mereka tanpa menutup-nutupi kabar gembira yang mesti disampaikan kepada mereka.

Beliau menjauhi dirinya dari tiga hal: gila sanjungan (riya’ ), berlebihan dalam bicara, membicarakan hal-hal yang tidak urgen. Beliau meninggalkan tiga perkara dari orang lain: tidak mencela orang lain, tidak menghina, tidak mencari-cari ‘aib orang lain.

Wallahu a'lam bisshawab

Akhlak Nabi saw semestinya menjadi panutan bagi setiap orang beriman lebih-lebih bagi ulama dan umara dalam bergaya hidup baik secara pribadi maupun figur publik.

Wassalam
Anak bangsa
Rabiul Awal
*Semoga bermanfaat*

DA'WAH ILAL KHAIR

*Keagungan dan Adab Rasulullah saw*

1.Beliau menjadi uswatun hasanah/teladan terbaik.

ﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃُﺳْﻮَﺓٌ ﺣَﺴَﻨَﺔٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺮْﺟُﻮ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَ ﻭَﺫَﻛَﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasûlullâh itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allâh dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allâh [al-Ahzâb/33:21]

2.Akhlak beliau luhur budinya.

ﻭَﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﻌَﻠَﻰٰ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋَﻈِﻴﻢٍ

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. [Al-Qalam/68:4]

3.Tugas beliau menyempurnakan akhlak manusia.

ﺇﻧَّﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖُ ﻷﺗﻤِّﻢَ ﻣَﻜﺎﺭِﻡَ ﺍﻷﺧﻼﻕِ

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia” (HR. Al Baihaqi)

Ibnu Hajar menyebutkan:

ﻭَﺍﻟْﺄَﺩَﺏُ ﺍﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻝُ ﻣَﺎ ﻳُﺤْﻤَﺪُ ﻗَﻮْﻟًﺎ ﻭَﻓِﻌْﻠًﺎ ﻭَﻋَﺒَّﺮَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻋَﻨْﻪُ ﺑِﺄَﻧَّﻪُ ﺍﻟْﺄَﺧْﺬُ ﺑِﻤَﻜَﺎﺭِﻡِ ﺍﻟْﺄَﺧْﻠَﺎﻕِ

“Al adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinsikan, adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia” (Fathul Bari, 10/400).

4.Paling sempurna iman brliau dan Moral beliau terbaik.

ﺃﻛﻤﻞُ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺃﺣﺴﻨُﻬﻢ ﺧُﻠﻘًﺎ

“Kaum Mu’minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya” (HR. Tirmidzi)

5. Tuhanlah yang mendidik adab beliau.

ﺃَﺩَّﺑَﻨِﻰ ﺭَﺑِّﻰ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﺗَﺄْﺩِﻳْـﺒِﻰ

“Tuhanku telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi baik”
(HR.Ibnu Hibban)

6.Mengajarkan pendidikan adab keluarga.

ﺃَﺩِّﺑُـﻮْﺍ ﺃَﻭْﻻَﺩَﻛُﻢْ ﻋَـﻠَﻰ ﺛَﻼَﺙِ ﺣِﺼَـﺎﻝٍ : ﺣُﺐِّ ﻧَﺒِـﻴِّﻜُﻢْ ﻭَﺣُﺐِّ ﺁﻝِ ﺑَﻴْـﺘِﻪِ , ﻭَﺗِـﻼَﻭَﺕِ ﺍْﻟﻘُـﺮْﺁﻥِ . ﻓَﺈِﻥَّ ﺣَﻤَـﺎﻟَﺔَ ﺍﻟْﻘُـﺮْﺁﻥِ ﻓِﻰ ﻇِـﻞِّ ﻋَـﺮْﺵِ ﺍﻟﻠﻪِ ﻳَـﻮْﻡَ ﻻَ ﻇِـﻞَّ ﺇِﻻَّ ﻇِﻠُّـﻪُ ﻣَﻊَ ﺃَﻧْﺒِـﻴَﺂﺋِـﻪِ ﻭَﺃَﺻْﻔِـﻴَﺂﺋِـﻪِ

“Didiklah anak-anakmu dalam tiga hal: mencintai Nabimu, mencintai keluarga nabi, dan membaca Al Qur’an. Maka sesungguhnya yang membaca Al Qur’an berada dalam naungan Nya, bersama para Nabi dan orang-orang Suci”
(HR Ad-Dailami)

Pelajaran darinya:

1.Rasulullah saw dibimbing dan diajarkan Allah swt adab beribadah, beramal shalih, berumah tangga bahkan bernegara olehNya.

2.Nabi Muhammad saw mulia dan agung peranginya, sesempurnan iman dan terbauk perilakunya.

3.Orang-orang beriman yang bertaqwa dan banyak mengingat Allah swt sungguh menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai uswatun hasanah, panutan figur terbaik dalam berumah tangga, bermasyarakat bahkan berbangsa sehingga dapat meraih kehidupan hasanah dunia-hasanah akhirat dan selamat dari siksa api nereka.

4.Beliau memerintahkan ummatnya agar mengajarkan dan mendidik keluarga tiga perkara yaitu mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi dan membaca al-Qur'anul karim disamping ilmu pengetahuan lainnya.

*Kema'shuman Rasulullah saw*

Kema’shuman adalah terjemah dari kata ‘ish-mah dalam bahasa Arab, berasal dari kata ‘ashoma ( ﻋَﺼَﻢَ ). Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah berkata, “’Ashama ( ﻋَﺼَﻢَ ) artinya mana’a, darinya muncul kata ‘ish-mah ( ﺍَﻟْﻌِﺼْﻤَﺔُ) dalam agama, yaitu: terjaga dari kemaksiatan. [at-Taqrîb 1/324, karya imam Ibnu Qutaibah; Dinukil dari Kitab Naskh Aqîdatil Imam Ma’shûm, hlm. 3]

1.Para Nabi dan Rasul selalu mendapat hidah dariNya.

ﺃُﻭْﻟَﺌِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻫَﺪَﻯ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﺒِﻬُﺪَﻳﻬُﻢُ ﺍﻗْﺘَﺪِﻩْ

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. 
(QS. al-An’am:90)

2.Allah swt menyesatkan dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki.

ﻣَﻦ ﻳُﻀْﻠِﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻤَﺎ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻫَﺎﺩٍ
ﻭَﻣَﻦ ﻳَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻤَﺎ ﻟَﻪُ ﻣِﻦ ﻣُّﻀِﻞٍّ

Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk.
Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. 
(QS. az-Zumar:23 & 37)

3.Petunjuk mutlak ditangan Allah swt.

ﻣَﻦ ﻳَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻯ

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. 
(QS. al-A’raf:178)

4.Kewajiban ummatnya patuh kepada Allah swt dan rasulNya.

ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻟِﻤُﺆْﻣِﻦٍ ﻭَﻟَﺎ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔٍ ﺇِﺫَﺍ ﻗَﻀَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ ﺃَﻣْﺮًﺍ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺨِﻴَﺮَﺓُ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﺮِﻫِﻢْ ۗ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﻌْﺺِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻓَﻘَﺪْ ﺿَﻞَّ ﺿَﻠَﺎﻟًﺎ ﻣُﺒِﻴﻨًﺎ

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allâh dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allâh dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. 
[Al-Ahzab/33: 36)]

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Ayat ini umum (mencakup) segala perkara, yaitu jika Allâh dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menyelisihinya, dan di sini tidak ada pilihan (yang lain) bagi siapapun, tidak ada juga pendapat dan perkataan.” 
[Tafsîr Ibnu Katsîr, surat al-Ahzâb/33:36]

Ahlus Sunnah menetapkan sifat ma’shûm ini hanya untuk para Nabi, bukan untuk manusia selainnya. Karena manusia selain Nabi sangat banyak berbuat kesalahan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ﻛُﻞُّ ﺑَﻨِﻲ ﺁﺩَﻡَ ﺧَﻄَّﺎﺀٌ ﻭَﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺋِﻴﻦَ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺑُﻮﻥَ

Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang banyak bertaubat. [HR. Ibnu Mâjah, dari Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu ; dihasankan oleh Syaikh al-Albâni dalam al Misykah dan Shahîh Sunan Ibni Mâjah]

Wallahu a'lam bisshawab

Rasulullah saw adalah hamba Allah swt yang paling bertaqwa dan sangat mencintai ummatnya sehingga beliau optimis semua ummatnya yang mengimaninya masuk surga kecuali orang-orang yang mangingkarinya, mempersekutukan Allah swt dan orang-orang munaafiquun.

Nabi Muhammad saw paling luas dan dalam ilmunya serta paling beradab terhadap Tuhan dan terhadap sesama.

Wassalam
Anak bangsa
Rabiul Awal
15/11/2018
READ MORE - MENGENAL NABI MUHAMMAD SAW

SURGA DAN NERAKA

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Antara Surga dan Neraka*

1.Kematian pasti dan perbuatan manusia diperhitungkan.

ﻗُﻞْ ﺇِﻥَّ ﺍْﻟﻤـَﻮْﺕَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺗَﻔِﺮُّﻭﻥَ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣُﻠَﺎﻗِﻴﻜُﻢْ ﺛُﻢَّ ﺗُﺮَﺩُّﻭﻥَ ﺇِﻟَﻰ ﻋَﺎﻟِﻢِ ﺍْﻟﻐَﻴْﺐِ ﻭَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻓَﻴُﻨَﺒِّﺌُﻜَﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ

Katakanlah, Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, Yang mengetahui keghaiban dan yang nyata. Lalu Ia akan beritakan kepada kalian apa yang kalian telah kerjakan. 
[QS. Al-Jumu’ah/62: 8].
K
2.Dzikir dan doa yang utama.

ﺟَﺎﺑِﺮَ ﺑْﻦَ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺃَﻓْﻀَﻞُ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮِ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺃَﻓْﻀَﻞُ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ

Jabir bin ‘Abdullah radhillahu ‘anhuma berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik dzikir adalah LAA ILAAHA ILLALLAAH (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allâh) dan sebaik-baik doa adalah AL HAMDULILLAAHI (Segala puji bagi Allâh).” 
(HR Tarmidzi 3305, shahih)

3.Surga bagi yang beriman.

ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ : ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﺁﺧِﺮُ ﻛَﻼَﻣِﻪِ ﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﺩَﺧَﻞَ ﺍْﻟﺠَﻨَّﺔَ

Dari Mu’adz bin Jabal radliyallahu anhu berkata, telah bersabda Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam, “Barangsiapa yang akhir ucapannya “laa ilaaha illallah” maka dia akan masuk surga”. [HR Abu Dawud: 3116 dan Ahmad: V/ 233 dari Mu’adz bin Jabal radliyallahu anhu. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy: Shahih]

4.Perintah ibadah dan larangan mempersekutukan Tuhan.

ﻭَﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻟَﺎ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌًﺎ

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun” 
(An-Nisaa`: 36).

5.Perbuatan syirik neraka tempatnya.

ﺃُﻭﻟَٰﺌِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺭُ ۖ ﻭَﺣَﺒِﻂَ ﻣَﺎ ﺻَﻨَﻌُﻮﺍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭَﺑَﺎﻃِﻞٌ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ

“Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan” 
( Huud: 15-16).

Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Tafsirnya 2/391,

ﻗﺎﻝ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ

“ Mujahid mengatakan, ‘Mereka adalah para pelaku riya`’ ”.

6.Merencanakan kejahatan pasti terbalas dan hancur.

ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻤْﻜُﺮُﻭﻥَ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﺷَﺪِﻳﺪٌ ۖ ﻭَﻣَﻜْﺮُ ﺃُﻭﻟَٰﺌِﻚَ ﻫُﻮَ ﻳَﺒُﻮﺭُ
“Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur ” (Faathir: 10).

Ibnu Katsir rahimahullah
menyebutkan tafsir salafus salih dalam kitab tafsirnya, hal. 276, dengan mengatakan,
“Dan firman-Nya { ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ }, Mujahid, Sa’id bin Jubair dan Syahr bin Hausyab berkata (tentangnya), ‘ Mereka adalah para pelaku riya`(memamerkan ibadah agar dipuji manusia) amal-amal mereka, yaitu mereka berbuat tipu daya kepada manusia, menampakkan seolah-olah mereka berada dalam ketaatan kepada Allah, padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah ‘”. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwa riya` adalah salah satu bentuk kesyirikan kecil yang sangat besar.

7.Neraka bagi yang musyrik dan surga bagi yang mukmin.

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﺣَﻔْﺺٍ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑِﻲ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﻟْﺄَﻋْﻤَﺶُ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺷَﻘِﻴﻖٌ ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦْ ﻣَﺎﺕَ ﻳُﺸْﺮِﻙُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺩَﺧَﻞَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭَ ﻭَﻗُﻠْﺖُ ﺃَﻧَﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﺎﺕَ ﻟَﺎ ﻳُﺸْﺮِﻙُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺩَﺧَﻞَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ

Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami Syaqiq dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia pasti masuk neraka". Dan aku ('Abdullah) berkata, dariku sendiri: "Dan barangsiapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun maka dia pasti masuk surga". 
(H.R. Bukhari)

8.Larangan memoercayai dukun.

ﻋَﻦْ ﺻَﻔِﻴَّﺔَ ﻋَﻦْ ﺑَﻌْﺾِ ﺃَﺯْﻭَﺍﺝِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻋَﻦْ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ ﻣَﻦْ ﺃَﺗَﻰ ﻋَﺮَّﺍﻓًﺎ ﻓَﺴَﺄَﻟَﻪُ ﻋَﻦْ ﺷَﻲْﺀٍ ﻟَﻢْ ﺗُﻘْﺒَﻞْ ﻟَﻪُ ﺻَﻠَﺎﺓٌ ﺃَﺭْﺑَﻌِﻴﻦَ ﻟَﻴْﻠَﺔً

1502- Dari Shafiyah, puteri Abu Ubaid dari salah seorang istri Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad, bahwasanya beliau telah bersabda, "Barang siapa mendatangi juru ramal {dukun}, kemudian ia bertanya sesuatu kepadanya, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam" {Muslim 7/37}

*Pesan Ayat dan Hadits*

1.Umur manusia terbatas dan jika ajalnya habis maka kematian akan menjemputnya baik usia muda atau tua.

2.Penyebab kematian seseorang berbeda-beda bisa dalam kaadaan sehat ataupun sakit.

3.Khusnul khatimah atau sebaliknya seseorang tergantung iman dan amal shalihnya.

4.Sesudah manusia mengalami kematian maka di alam barzah terdapat nikmat dan siksa kubur.

5.Pada hari kiamat hari perhitungan dan hari pembalasan semua perbuatan manusia sesuai perbuatan yang pernah dilakukan di dunia.

6.Agar selamat dari siksa kubur nabi Muhammad saw mengkabarkan bahwa dzikir yang paling utama adalah laa ilaaha illa Allah disamping bisa memperbarui keimanan seseorang.

7.Doa yang paling lengkap dan utama adalah baca surat al-Fatihah(nama lainnya alhamdu lillahi...dll)

8.Kalimat tauhid(tahlil) adalah kunci surga bagi para pengamalnya disamping amal shalihnya.

9.Perintah hanya beribadah kepada Allah swt semata dengan mengimaniNya,sesuai petunjuk rasulullah saw dan karenaNya.

10.Larangan berbuat syirik,mempersekutukan Allah swt dalam beribadah dengan selain Dia.

11.Surga dipersiapkan bagi orang-orang beriman yang bertaqwa,akhir hidupnya khusnul khatimah dengan mengucap atau beraqidah laa ilaaha illa Allah.

12.Orang-orang musyrikin tidak mendapat pahala kebaikan dunia di akhirat kecuali neraka karena semua perbuatan yang dianggap baik menjadi sia-sia akibat perbuatan syiriknya terhadap Tuhan.

13.Syirik terbagi dua macam yaitu syirik kecil seperti riya dan syirik besar memper-tuhan-kan selain Allah swt yang maha Esa.

14.Orang-orang yang merencanakan kejahatan baik terhadap Tuhan seperti mempersekutukanNya ataupun terhadap orang-orang beriman seperti menfitnah kalau tidak bertaubat maka bagi mereka azab yang keras nanti pada hari pembalasan.

15.Pada waktunya rencana jahat(makar) mereka akan hancur karena Allah swt juga punya makar yang lebih bijaksana.

16.Nabi Muhammad saw mempertegas bahwa orang-orang beriman yang bertaqwa dan meninggal dalam kaadaan bertaubat dan tidak mempersekutukan Allah swt dalam beribadah dengan selain Dia maka surga tempat kembalinya sedangkan orang-orang yang meninggal dalam kaadaan mempersekutukan Tuhan dan belum sempat bertaubat maka tempat kembalinya neraka.

17.Islam melarang pemeluknya agar tidak memintak bantuan kepada dukun atau para normal jika dilanggar maka terancam pahala shalatnya tertolak selama 40 hari.

18.Penghuni calon surga adalah mereka beriman dan beramal shalih serta terpuji perbuatannya sedangkan calon penghuni neraka adalah mereka tidak beriman,munafik dan jahat peranginya.

*Surga Dunia dan Akhirat*

1.Beramal shalih.

} ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻣِﻦْ ﺫَﻛَﺮٍ ﺃَﻭْ ﺃُﻧْﺜَﻰ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﺆْﻣِﻦٌ ﻓَﻠَﻨُﺤْﻴِﻴَﻨَّﻪُ ﺣَﻴَﺎﺓً ﻃَﻴِّﺒَﺔً ﻭَﻟَﻨَﺠْﺰِﻳَﻨَّﻬُﻢْ ﺃَﺟْﺮَﻫُﻢْ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦِ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ‏( 97 ‏) {

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh —baik laki-laki maupun perempuan— dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik: dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.(an-Nahl:97)

Ad-Dahhak mengatakan, makna yang dimaksud ialah *rezeki yang halal dan kemampuan beribadah dalam kehidupan di dunia.* Ad-Dahhak mengatakan pula bahwa yang dimaksud ialah *mengamalkan ketaatan, dan hati merasa lega dalam mengerjakannya.*

Dari Ali ibnu Abu Talib, disebutkan bahwa dia menafsirkannya dengan *pengertian al-qana'ah*
(puas dengan apa yang diberikan kepadanya).

2.Bersegera memintak ampun.

ﻭَﺳَﺎﺭِﻋُﻮﺍ ﺇِﻟَﻰٰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓٍ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻜُﻢْ ﻭَﺟَﻨَّﺔٍ ﻋَﺮْﺿُﻬَﺎ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕُ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽُ ﺃُﻋِﺪَّﺕْ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ

Dan bersegeralah (berlomba-lombalah) kamu untuk (meraih) pengampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 
[Ali ‘Imran/3:133].

3.Kenikmatan surga.

ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ﺗَﺸْﺘَﻬِﻲ ﺃَﻧْﻔُﺴُﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ ﺗَﺪَّﻋُﻮﻥَ﴿٣١﴾ﻧُﺰُﻟًﺎ ﻣِﻦْ ﻏَﻔُﻮﺭٍ ﺭَﺣِﻴﻢٍ

Di dalam surga kamu memperoleh apa (segala kenikmatan) yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa (segala kenikmatan) yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari (Rabb) Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Fushshilat/41:31-32].

4.Surga akhirat belum disentuh manusia dan jin.

ﺃَﻋْﺪَﺩْﺕُ ﻟِﻌِﺒَﺎﺩِﻱ ﺍﻟﺼَّﺎ ﻟﺤِﻴﻦَ ﻡَ ﻻَ ﻋَﻴْﻦٌ ﺭَﺃَﺕْ ﻭَﻻَ ﺃُﺫُﻥٌ ﺳَﻤِﻌَﺖْ ﻭَﻻَ ﺧَﻄَﺮَ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻠْﺐِ ﺑَﺸَﺮِ

Aku sediakan untuk hamba-hamba-Ku yang shalih kenikmatan (tinggi di surga) yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas dalam hati manusia.
[HR al-Bukhari]

4.Khabar gembira bagi orang-orang beriman dan beramal shalih.

ﻭَﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﺃَﻥَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻱ ﻣِﻦْ ﺗَﺤْﺘِﻬَﺎ ﺍﻟْﺄَﻧْﻬَﺎﺭُ ۖ ﻛُﻠَّﻤَﺎ ﺭُﺯِﻗُﻮﺍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺛَﻤَﺮَﺓٍ ﺭِﺯْﻗًﺎ ۙ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻫَٰﺬَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺭُﺯِﻗْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ۖ ﻭَﺃُﺗُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻬًﺎ ۖ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺃَﺯْﻭَﺍﺝٌ ﻣُﻄَﻬَّﺮَﺓٌ ۖ ﻭَﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُﻭﻥَ

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal shalih, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan,”Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu”. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka, di dalamnya ada isteri-isteri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. 
[al-Baqarah/2:25].

Wallah a'lam bisshawab

*Surga dunia rezki halal dan ikhlas beragama*

Neraka dunia memakan harta haram dan mudah berbuat dosa !!!

Wassalam
Putra Bangsa
Muharram Syahrullah

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Rahasia Musibah* 

1.Peringatan bencana.

ﻣَﺎ ﺃَﺻَﺎﺑَﻚَ ﻣِﻦْ ﺣَﺴَﻨَﺔٍ ﻓَﻤِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ۖ ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺻَﺎﺑَﻚَ ﻣِﻦْ ﺳَﻴِّﺌَﺔٍ ﻓَﻤِﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻚَ

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allâh, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. [an-Nisâ`/4:79].

Imam Qatâdah rahimahullah mengatakan, “Sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam, disebabkan karena dosamu”. 
[Lihat Tafsir Ibnu Katsir].

2.Musibah akibat perbuatan dosa.

ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺻَﺎﺑَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻣُﺼِﻴﺒَﺔٍ ﻓَﺒِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ ﺃَﻳْﺪِﻳﻜُﻢْ ﻭَﻳَﻌْﻔُﻮ ﻋَﻦْ ﻛَﺜِﻴﺮٍ

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allâh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). [asy-Syûra/42:30].

Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan, “Musibah-musibah apa saja yang menimpa kamu wahai Adam, itu hanyalah karena keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan. ‘Dan Allâh memaafkan sebagian besar’, dari kesalahan-kesalahan, sehingga Dia tidak membalas kesalahan-kesalahan kamu, bahkan Dia memaafkannya”.

3.Iman dan Taqwa pembuka keberkahan.

ﻭَﻟَﻮْ ﺃَﻥَّ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟْﻘُﺮَﻯٰ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﺍﺗَّﻘَﻮْﺍ ﻟَﻔَﺘَﺤْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺑَﺮَﻛَﺎﺕٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَﻟَٰﻜِﻦْ ﻛَﺬَّﺑُﻮﺍ ﻓَﺄَﺧَﺬْﻧَﺎﻫُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻜْﺴِﺒُﻮﻥَ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. 
[al-A’râf/7:96].

ﺍَﻟْﻤَﺼَﺎﺋِﺐُ ﻭَﺍﻟْﺄَﻣْﺮَﺍﺽُ ﻭَﺍﻟْﺄَﺣْﺰَﺍﻥُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺟَﺰَﺍﺀٌ

Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia merupakan balasan.[HR Abu Nu'eim]

4.Musibah menghapus dosa.

ﻣَﺎ ﻳُﺼِﻴْﺐُ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢَ ﻣِﻦْ ﻧَﺼَﺐٍ ﻭَﻟَﺎ ﻭَﺻَﺐٍ ﻭَﻟَﺎ ﻫَﻢٍّ ﻭَﻟَﺎ ﺣُﺰْﻥٍ ﻭَﻟَﺎ ﺃَﺫًﻯ ﻭَﻟَﺎ ﻏَﻢٍّ ﺣَﺘَّﻰ ﺍﻟﺸَّﻮْﻛَﺔِ ﻳُﺸَﺎﻛُﻬَﺎ ﺇِﻟَّﺎ ﻛَﻔَّﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎﻩُ

“ Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun keduka-citaan bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. ” (HR. Bukhari)

5.Anjuran berlindung dari takdir yang tidak baik.

ﺗَﻌَﻮَّﺫُﻭْﺍ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻣِﻦْ ﺟَﻬْﺪِ ﺍﻟْﺒَﻠَﺎﺀِ ﻭَﺩَﺭَﻙِ ﺍﻟﺸَّﻘَﺎﺀِ ﻭَﺳُﻮْﺀِ ﺍﻟْﻘَﻀَﺎﺀِ ﻭَﺷَﻤَﺎﺗَﺔِ ﺍﻟْﺄَﻋْﺪَﺍﺀِ

" Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh. " (HR. Bukhari)

*Pesan Ayat dan Hadits*

1.Kenikmatan datangnya dari Allah swt sedangkan bencana dari kesalahan manusia itu sendiri.

2.Sebenarnya apapun bentuk musibah baik yang menyenangkan atau tidak adalah bahan ujian dan cobaan yang hakekatnya datang dariNya.

3.Ujian dan cobaan yang menyenangkan seperti naik jabatan, rezkinya lancar atau kesenangan yang lainnya adalah datang dariNya sedangkan jika ujian dan cobaan yang tidak menyenangkan datangnya dari manusia itu sendiri akibat perbuatan dosa-dosanya.

4.Allah swt menegaskan bahwa bencana yang menimpa kepada manusia adalah akibat perbuatannya sebagai bentuk teguran, kasih sayang dariNya disamping takdir dariNya.

5.Semua ujian dan cobaan hidup dariNya dan semua perbuatan manusia ada balasannya di dunia maupun di akhirat nanti.

6.Ujian hidup para nabi dan rasul sebagai bentuk pengangkatan derajat disisiNya bukan karena dosa dan juga sebagai contoh buat ummatnya.

7.Suatu daerah atau negara yang penduduknya beriman dan bertaqwa kepada Allah swt dengan istiqamah niscaya akan selamat dari musibah tertentu tetapi jika sebaliknya maka Dia akan menurunkan peringatan seperti bencana alam, gempa bumi dan bencana lainnya.

8.Apapun bentuk musibah yang datang dariNya menyenangkan atau sebaliknya punya hikmah bagi orang-orang beriman dan diantaranya terhabus dosa-dosanya yang kecil jika ikhlas dan sabar.

9.Rasulullah saw menganjurkan agar membiasakan berlindung kepada Allah swt dari musibah seperti hidup sulit,kesengsaraan,takdir yang buruk dan penguasaan musuh.

10.Bagi orang-orang beriman yang pandai mensyukuri nikmat dan sabar atas musibah dariNya merupakan sikap yang mempunyai nilai ibadah bahkan semua urusannya menjadi baik.

11.Apapun musibah baik menyenangkan ataupun sebaliknya adalah takdir dariNya dan manusia akan dimintak pertanggungjawaban atas perbuatannya.

*Hakekat Musibah*

1.Musibah adalah ujian dan cobaan hidup.

ﻛُﻞُّ ﻧَﻔْﺲٍ ﺫَﺍﺋِﻘَﺔُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕِ ﻭَﻧَﺒْﻠُﻮﻛُﻢْ ﺑِﺎﻟﺸَّﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻓِﺘْﻨَﺔً ﻭَﺇِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ

" Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan *keburukan dan kebaikan sebagai cobaan* (yang sebenar-benarnya). 
Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan “ (Al-Anbiya’ :35).

2.Ujian dan cobaan hidup baik yang menyenangkan atau menyedihkan bagi orang beriman semuanya baik-baik aja.

ﻋَﺠَﺒًﺎ ﻟِﺄَﻣْﺮِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦِ !! ﺇِﻥَّ ﺃَﻣْﺮَﻩُ ﻛُﻠَّﻪُ ﺧَﻴْﺮٌ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﺫَﺍﻙَ ﻟِﺄَﺣَﺪٍ ﺇِﻟَّﺎ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻦِ ؛ ﺇِﻥْ ﺃَﺻَﺎﺑَﺘْﻪُ ﺳَﺮَّﺍﺀُ ﺷَﻜَﺮَ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻟَﻪُ ، ﻭَﺇِﻥْ ﺃَﺻَﺎﺑَﺘْﻪُ ﺿَﺮَّﺍﺀُ ﺻَﺒَﺮَ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻟَﻪُ

“ Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya“ 
(H.R Muslim).

3.Semua musibah sudah tertulis dalam kitab lauh mahfudz.

ﻣَﺎ ﺃَﺻَﺎﺏَ ﻣِﻦْ ﻣُﺼِﻴﺒَﺔٍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَﻟَﺎ ﻓِﻲ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺇِﻟَّﺎ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺏٍ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﺃَﻥْ ﻧَﺒْﺮَﺃَﻫَﺎ ﺇِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺴِﻴﺮٌ

“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfudzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Alloh.” 
(QS: Al Hadid: 22)

4.Anjuran bertawakal menghadapi musibah buat orang beriman.

ﻗُﻞْ ﻟَﻦْ ﻳُﺼِﻴﺒَﻨَﺎ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺘَﺐَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻨَﺎ ﻫُﻮَ ﻣَﻮْﻟَﺎﻧَﺎ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛَّﻞِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ

“Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Alloh untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Alloh orang-orang yang beriman harus bertawakal.” 
(QS: At-Taubah: 51)

Wallah a'lam bisshawab

*Musibah datang dari Tuhan yang maha Kuasa dan perbuatan manusia baik ataupun buruknya pasti mendapat balasan dariNya bisa di dunia dan juga bisa di akhirat*

Musibah rahasia Tuhan, untuk itu berlindung dan berdoalah kepadaNya, dan bertawakal kepadaNya agar mendapat pertolongan dariNya !

Menyikapi musibah bagi orang beriman adalah dengan bersyukur atas nikmat,sabar atas takdir dan bersegera bertaubat dari maksiat dan dosa dengan banyak istighfar dan hasbalah.

Wassalam
Anak bangsa
Muharram Syahrullah

*Da'wah Jum'ah*

Berserah Diri !

Apakah kita termasuk orang-orang beriman yang bertawakal kepada Allah swt dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup ini ?

1.Balasan orang bertawakal.

 ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺣَﺴْﺒُﻪُ ۚ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑَﺎﻟِﻎُ ﺃَﻣْﺮِﻩِ ۚ ﻗَﺪْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻗَﺪْﺭًﺍ

“Artinya : Dan barangsiapa 
bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki0Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. 
[Ath-Thalaq /65: 3]

Menafsirkan ayat tersebut, Ar-Rabi’ bin Khutsaim mengatakan : “(Mencukupkan) dari setiap yang membuat sempit manusia” 

2.Allah swt sebagai Penolong dan Pelindung.

ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻗَﺪْ ﺟَﻤَﻌُﻮﺍ ﻟَﻜُﻢْ ﻓَﺎﺧْﺸَﻮْﻫُﻢْ
ﻓَﺰَﺍﺩَﻫُﻢْ ﺇِﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﻭَﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ

"(Yaitu) orang-orang (yang menta'ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan:
"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Hasbunallah Wani'mal-Wakîl", Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung". 
(QS. Ali-Imran 3:173)

3.Allah swt sebagai Pelindung dan Penolong.

ﻭَﺇِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﻮْﺍ ﻓَﺎﻋْﻠَﻤُﻮﺍ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻮْﻟَﺎﻛُﻢْ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟَﻰ ﻭَﻧِﻌْﻢَ
ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺮُ ‏( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ

"Dan jika mereka berpaling, Maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik penolong." 
(QS. Al-Anfal: 40).

*Imam Abul Qasim Al-Qusyairi* :”Ketahuilah sesungguhnya tawakkal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak secara lahiriah maka hati itu tidak bertentangan dengan tawakkal yang ada di dalam hati setelah seorang hamba meyakini bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah karena takdirNya, dan terdapat kemudahan maka hal itu karena kemudahan dariNya”

Tatkala Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam lautan api oleh para pengikut Raja Namrud bin Kan'an, ia mengucapkan
*Hasbunallah wa ni'mal wakil* , dan api pun tiba-tiba menjadi dingin. Ini diberitakan oleh Rasulullah SAW, ''Akhir kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api ialah hasbunallah wani'mal wakil. '' 
(HR Bukhari).

*Pesan Ayat dan Hadits*

1.Allah swt akan membalas kepada orang-orang beriman yang bertawakal kepadaNya dengan memberi pertolongan apa yang dihajatkan.

2.Setiap perkara yang dikehendaki olehNya pasti terjadi lain dengan dengan manusia,terjadang terpenuhi atau sebaliknya karena kehendaknya terbatas dan pemberian dariNya.

3.Hidup di dunia adalah tempat ujian dan cobaan dan beramal sedangkan di akhirat tempat perhitungan dan balasan perbuatan manusia.

4.Hanya Allah swt sebaik-baik Perwakilan, Pelindung dan Penolong bagi hambaNya beriman yang bertaqwa.

5.Bertawakal kepada Allah setelah berusaha,berdzikir,
berlindung dan berdoa merupakan sikap bagi orang-orang beriman yang berilmu,beramal dan beradab.

*Bala Tentara Allah swt*

💦 AIR itu tentara Allah; yang menenggelamkan kaum nabi Nuh karena membully dan mencaci maki utusan-Nya. Mereka semua mati. [QS. Al-Ankabut : 14]
.
ANGIN itu tentara Allah; yang menghempaskan kaum 'Ad karena sombong dengan kemajuan teknologi arsitekturnya. Mereka semua mati [QS. Al-Haqqah : 6-8]
.
. ⚡ PETIR itu tentara Allah; yang menyambar kaum Tsamud karena sombong menantang adzab-Nya. Mereka semua mati [QS. Hud : 67-68]

TANAH itu tentara Allah; yang menelan kaum Sodom karena berprilaku bejat, homoseks dan lesbian. Mereka semua mati [QS. Al-Hijr : 73-76]

HAWA PANAS itu tentara Allah; yang menyengat kaum Madyan karena curang dalam bertransaksi. Mereka semua mati [QS. Al-Hajj : 44]

🌊 LAUT itu tentara Allah; yang menenggelamkan fir'aun dan bala tentaranya karena sombong mengaku diri sebagai tuhan. Mereka semua mati. 
[QS. Al-Baqarah : 50] .

Wallah a'lam bisshawab

Subhanallah astaghfirullah laa ilaaha illa Allah...

Hasbiyallah wa ni'mal wakiil ni'mal maulaa wa ni'man nashiir...

*Wassalam*
Anak bangsa
Muharaam Syahrullah

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Mencintai Rasul saw*

1.Larangan menyelisihi perintah Allah dan rasulNya.

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟَﺎ ﺗُﻘَﺪِّﻣُﻮﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻱِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ۖ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ۚ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesung-guhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
[Al-Hujuraat: 1]

2.Ucapan dan sabda Nabi adalah wahyu.

ﻭَﻣَﺎ ﻳَﻨْﻄِﻖُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻬَﻮَﻯٰﺈِﻥْ ﻫُﻮَ ﺇِﻟَّﺎ ﻭَﺣْﻲٌ ﻳُﻮﺣَﻰٰ

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” 
[An-Najm: 3-4]

3.Perintah menerima apa yang diperintahkan dan dilarang oleh rasul.

ﻭَﻣَﺎ ﺁﺗَﺎﻛُﻢُ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﻓَﺨُﺬُﻭﻩُ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﻬَﺎﻛُﻢْ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﺎﻧْﺘَﻬُﻮﺍ ۚ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ۖ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺷَﺪِﻳﺪُ ﺍﻟْﻌِﻘَﺎﺏِ

“…Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” 
[Al-Hasyr: 7]

4.Semua ummat Muhammad saw masuk surga kecuali yang menentangnya.

ﻛُﻞُّ ﺃُﻣَّﺘِﻲ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻮﻥَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦْ ﺃَﺑَﻰ . ﻗَﺎﻟُﻮﺍ : ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺄْﺑَﻰ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﻣَﻦْ ﺃَﻃَﺎﻋَﻨِﻲ ﺩَﺧَﻞَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻭَﻣَﻦْ ﻋَﺼَﺎﻧِﻲ ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﺑَﻰ

“Seluruh umatku akan masuk jannah, kecuali yang enggan.”
Maka dikatakan:
“Wahai Rasulullah, siapa yang enggan?”
Beliau menjawab:
“Barangsiapa yang menaatiku maka dia pasti masuk jannah, sedangkan barangsiapa yang mendurhakaiku maka sungguh dia telah enggan (masuk jannah).”
(HR Al-Bukhari)

*Pelajaran Ayat dan Sunnah*

1.Allah swt melarang kepada orang-orang beriman agar tidak mendahului atau menyelisihi perintah dan larangan Allah swt dan rasulNya.

2.Perintah bertaqwa kepadaNya dengan mematuhi,mensyukuri dan banyak berdzikrullah.

3.Ucapan rasulullah itu bersumber dari wahyu Allah swt bukan datang dari hawa nafsunya.

4.Apa yang diperintahkan Rasulullah saw atau yang dilarangnya wajib atau sunnah dikerjakan bagi para pengikutnya,ummat muslim.

5.Ancaman keras buat orang-orang yang menentang Nabi saw dengan hukuman yang keras.

6.Semua ummat nabi Muhammad saw dijamin masuk surga kecuali yang enggan seperti orang-orang kafir,musyrikin dan kaum munafikin yang meninggal belum sempat  bertaubat.

7.Sebagai pertanda cinta kepada nabi 
Muhammad saw adalah dengan bershalawat,
menghidupkan sunnah-sunnahnya serta ikut andil mendakwahkan  sunnah rasul dengan ikhlas dan istiqamah.

*Mencintai Allah dan RasulNya*

1.Mengikuti sunnah-sunnah Nabi.

ﻗُﻞْ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﻧِﻲ ﻳُﺤْﺒِﺒْﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ ﺫُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ ۗ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ

“Katakanlah: ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’” 
[Ali ‘Imran: 31]

Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah (wafat th. 774 H): “Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syari’at dan agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam semua ucapan dan perbuatannya.”

2.Mematuhi perintah dan menjauhi larangan nabi.

ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮﻥَ

“Dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat.” [An-Nuur: 56]

3.Nabi Muhammad saw dijadikan panutan.

ﻟَﻘَﺪْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻜُﻢْ ﻓِﻲ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃُﺳْﻮَﺓٌ ﺣَﺴَﻨَﺔٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺮْﺟُﻮ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَ ﻭَﺫَﻛَﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari Kiamat dan dia banyak menyebut Nama Allah.” 
[Al-Ahzaab: 21]

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. Untuk itu, Allah ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menanti pertolongan dari Rabb-nya k ketika perang Ahzaab. Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat kepada beliau hingga hari Kiamat.”

Wallah a'lam bisshawab

*Cinta rasul dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya dan ikut andil berdakwah dengan harta,jabatan,tenaga dan ilmu*

Wassalam
Anak bangsa
Muharram Syahrullah

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Sabar dan Pemaaf*

1.Perintah bersabar dan shalat/doa/dzikir.

ﻭَﭐﺳۡﺘَﻌِﻴﻨُﻮﺍْ ﺑِﭑﻟﺼَّﺒۡﺮِ ﻭَﭐﻟﺼَّﻠَﻮٰﺓِۚ ﻭَﺇِﻧَّﻬَﺎ ﻟَﻜَﺒِﻴﺮَﺓٌ ﺇِﻟَّﺎ ﻋَﻠَﻰ ﭐﻟۡﺨَٰﺸِﻌِﻴﻦَ ٤٥

Artinya:Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu´. (Al-Baqarah : 45)

2.Keutamaan sabar.

ﻗُﻞۡ ﻳَٰﻌِﺒَﺎﺩِ ﭐﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺀَﺍﻣَﻨُﻮﺍْ ﭐﺗَّﻘُﻮﺍْ ﺭَﺑَّﻜُﻢۡۚ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺃَﺣۡﺴَﻨُﻮﺍْ ﻓِﻲ ﻫَٰﺬِﻩِ ﭐﻟﺪُّﻧۡﻴَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔٞۗ ﻭَﺃَﺭۡﺽُ ﭐﻟﻠَّﻪِ ﻭَٰﺳِﻌَﺔٌۗ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﻮَﻓَّﻰ ﭐﻟﺼَّٰﺒِﺮُﻭﻥَ ﺃَﺟۡﺮَﻫُﻢ ﺑِﻐَﻴۡﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٖ ١٠

Artinya:Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. 
(QS Az Zummar:10)

3.Faedah syukur dan sabar.

ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻰ ﻳﺤﻲ ﺻﻬﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﺠﺒﺎﻻﻣﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻥّ ﺃﻣﺮﻩ ﻛﻠّﻪ ﻟﻪ ﺧﻴﺮﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻷﺣﺪﺍﻻّﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺇﻥ ﺍﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮّﺀﺷﻜﺮﻓﻜﺎﻥ ﺧﻴﺮﺍﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺍﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮّﺍﺀﺻﺒﺮﻓﻜﺎﻥ ﺧﻴﺮﺍﻟﻪ ‏( ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ‏) ٠

“Dari Abu Yahya Shuhaib bin Sinan ra., ia berkata : "Rasulullah saw. Bersabda : "Sangat menakjubkan bagi orang mukmin, apalagi segala urusannya sangat baik baginya, dan itu tidak akan terjadi bagi seseorang yang beriman, kecuali apabila mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik, dan apabila ia tertimpa kesusahan ia sabar maka yang demikian sangat baik baginya."
(HR. Muslim)

4.Balasab memaafkan dan mendamaikan.

ﻓﻤﻦ ﻋﻔﺎ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻓﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ

Artinya, “Barangsiapa yang memaafkan dan mendamaikan maka pahalanya dari Allah SWT” (QS: Asy-Syura: 40.

5.Keistinewaan sedekah dan pemaaf.

ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻗَﺎﻝَ : ﻣَﺎ ﻧَﻘَﺼَﺖْ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﻝٍ، ﻭَﻣَﺎ ﺯﺍﺩَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﺒْﺪﺍً ﺑﻌَﻔْﻮٍ ﺇِﻻَّ ﻋِﺰّﺍً، ﻭَﻣَﺎ ﺗَﻮَﺍﺿَﻊَ ﺃﺣَﺪٌ ﻟﻠﻪِ ﺇِﻻَّ ﺭَﻓَﻌَﻪُ ﺍﻟﻠﻪُ . ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ

“Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya,) kecuali kemuliaan (di dunia dan akhirat), serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Dia akan meninggikan (derajat)nya (di dunia dan akhirat).'” (HR. Muslim, no. 2588 dan imam-imam lainnya).

*Pesan Ayat dan Hadits*

1.Perintah memohon kepada Allah swt dengan kesabaran dan shalat/dzikir/doa.

2.Kesabaran merupakan kunci keberhasilan dan kemenangan bagi orabg-beriman yang menginginkan pertolongan Allah swt.

3.Sabar dalam melaksanakan peribtah,menjauhi larangan dan menerima takdir dari Tuhan yang maha Kuasa atas segala sesuatu.

4.Hamba-hamba Allah swt beriman yang sabar menghadapi ujian dan cobaan hidup akan mendapat pertolongan dan pahala besar tanpa hisab.

5.Semua perkara orang-orang beriman akan menjadi baik dan bernilai ibadah jika mensikapi hidup ini dengan syukur dan sabar.

6.Memberikan maaf kepada sesama akan bertambah mulia derajat seseorang disisiNya.

7.Allah swt akan memberikan balasan kepada orang-orang beriman yang memaafkan orang lain dan mendamaikan sesama dengan pahala disisiNya.

8.Sabar dan sifat memaafkan kesalahan orang lain merupakan sifat kemuliaan dalam ajaran Islam.

*Keutamaan Sabar*

1.Tergolong orang-orang yang bertaqwa.

ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﺄْﺳَﺎﺀِ ﻭَﺍﻟﻀَّﺮَّﺍﺀِ ﻭَﺣِﻴﻦَ ﺍﻟْﺒَﺄْﺱِ ۗ ﺃُﻭﻟَٰﺌِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺪَﻗُﻮﺍ ۖ ﻭَﺃُﻭﻟَٰﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘُﻮﻥَ

“Dan, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”. 
[Al-Baqarah : 177]

2.Mendapat cintanya Allah swt.

ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ

“Dan, Allah mencintai orang-orang yang sabar”. [Ali Imran : 146]

3.Mendapat pahala tanpa batas.

ﻧَّﻤَﺎ ﻳُﻮَﻓَّﻰ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮُﻭﻥَ ﺃَﺟْﺮَﻫُﻢ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٍ

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”. [Az-Zumar : 10]

Wallah a'lam busshawab

*Kesabaran dan memaafkan adalah ajaran Islam dan mulia disisi Tuhan yang maha Pengampun lagi Penyayang*

Wassalam
Anak bangsa
Muharram Syahrullah
7/10/2018
READ MORE - SURGA DAN NERAKA

ISLAM DIBUTUHKAN

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Ummat Islam Dibutuhkan*

1.Perintah menerima Islam secara kaffah.

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁَﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺩْﺧُﻠُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴِّﻠْﻢِ ﻛَﺎﻓَّﺔً ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺘَّﺒِﻌُﻮﺍ ﺧُﻄُﻮَﺍﺕِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺇِﻧَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﺪُﻭٌّ ﻣُﺒِﻴﻦٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” 
(QS. Al Baqarah: 208)

Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, “Allah ta’ala berfirman menyeru para hamba-Nya yang beriman kepada-Nya serta membenarkan rasul-Nya untuk mengambil seluruh ajaran dan syari’at; melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan sesuai kemampuan mereka.” 
( Tafsir Ibn Katsir 1/335).

2.Islam Agama sudah sempurna.

ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺃَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ ﺩِﻳﻨَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺗْﻤَﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻲ ﻭَﺭَﺿِﻴﺖُ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡَ ﺩِﻳﻨًﺎ ‏[ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ 3/ ]

“ Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian ” [Al-Ma'idah : 3]

Ayat ini turun menjelang wafatnya Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam. Pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika hajjatul wada’ (haji penghabisan/perpisahan) Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam. 

Ayat ini turun di padang ‘Arafah, yang kemudian para sahabat memahami bahwa Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam akan berpisah dengan turunnya ayat ini. Mereka bersedih bahwa wahyu sudah akan segera berakhir.

3.Anjuran berdakwah.

ﻣَﻦ ﺭَﺃﻯ ﻣِﻨﻜُﻢْ ﻣُﻨﻜَﺮًﺍ ﻓَﻠﻴُﻐَﻴِّﺮْﻩُ ﺑِﻴَﺪِﻩ ﻓَﺎِﻥ ﻟَﻢ ﻳَﺴْﺘﻄِﻊْ ﻓَﺒِﻠِﺴﺎﻧِﻪ ﻓَﺎﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺘﻄِﻊْ ﻓَﺒِﻘَﻠﺒِﻪِ ﻭَﺫَﻟِﻚَ ﺍَﺿْﻌَﻒُ ﺍﻻﻳْﻤَﺎﻥِ

Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya ia mengubah kemungkaran itu dengan tangan (kekuasaan)-nya; jika tidak mampu, dengan lisannya; jika tidak mampu, dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-
lemahnya iman 
(HR al-Bukhari).

4.Islam membawa ajaran kasih-sayang.

ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎﻙَ ﺇِﻻ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 
[Al Anbiya 21: 107 ]

Imam Muslim dalam kitab shahihnya, meriwayatkan bahwa A bu Hurairah ra. Berkata, Ya Rasulallah! Sumpahilah orang-orang musyrik itu. “Beliau bersabda :

“ Sesugguhnya Aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat. Aku diutus hanyalah sebagai rahmat . “ [ HR. Muslim].

5.Larangan bercerai-berai.

ﻭَﺍﻋْﺘَﺼِﻤُﻮﺍ ﺑِﺤَﺒْﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻔَﺮَّﻗُﻮﺍۚ ﻭَﺍﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﻧِﻌْﻤَﺖَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺇِﺫْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺃَﻋْﺪَﺍﺀً ﻓَﺄَﻟَّﻒَ ﺑَﻴْﻦَ ﻗُﻠُﻮﺑِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺻْﺒَﺤْﺘُﻢْ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻪِ ﺇِﺧْﻮَﺍﻧًﺎ ﻭَﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻋَﻠَﻰٰ ﺷَﻔَﺎ ﺣُﻔْﺮَﺓٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻓَﺄَﻧْﻘَﺬَﻛُﻢْ ﻣِﻨْﻬَﺎۗ ﻛَﺬَٰﻟِﻚَ ﻳُﺒَﻴِّﻦُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﺁﻳَﺎﺗِﻪِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ

Dan berpegang teguhlahlah kamu semuanya pada tali (agama) Allâh, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allâh kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allâh mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allâh menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allâh menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” 
[Ali ‘Imrân/3:103]

6.Berjamaah dan bersatu adalah rshmat...

ﺍَﻟْﺠَﻤَﺎﻋَﺔُ ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻭَﺍﻟْﻔُﺮْﻗَﺔُ ﻋَﺬَﺍﺏٌ

Berjama’ah (bersatu) adalah rahmat sedangkan berpecah-belah adalah adzab.
[HR Ahmad]

7.Larangan berselisih...

ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻨَﺎﺯَﻋُﻮﺍ ﻓَﺘَﻔْﺸَﻠُﻮﺍ ﻭَﺗَﺬْﻫَﺐَ ﺭِﻳﺤُﻜُﻢْۖ ﻭَﺍﺻْﺒِﺮُﻭﺍۚ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ

Dan taatilah Allâh dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allâh beserta orang-orang sabar.” 
[Al-Anfâl/8:46]

8.Sesama mukmin wajib membantu.

ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﻛَﺎﻟْﺒُﻨْﻴَﺎﻥِ ﻳَﺸُﺪُّ ﺑَﻌْﻀُﻪُ ﺑَﻌْﻀًﺎ

“Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya.”[HR sl-Bukhari dan Muslim]

*Pesan Ayat dan Hadits*

1.Allah swt menyuruh kepada orang-orang beriman agar menerima Islam secara kaffah menyeluruh.

2.Agama Islam agama universal baik urusan dunia ataupun akhirat.

3.Sumber agama Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah serta ijtihad ulama.

4.Musuh nyata bagi manusia adalah iblis,setan dan kawan-kawannya.

5.langkah-langkah setan seperti berbuat maksiat dan dosa, permusuhan,
perpecahan, saling menghina, mengadu-domba, memfitnah dan perbuatan dosa lainnya.

6.Islam agama sempurna yang mencakup berbagai aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat.
Islam kaffah dan Islam rahmatan.

7.Islam mengajarkan kebajikan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar serta berdakwah bilhikmah.

8.Menghentikan kemungkaran dengan tangan/kekuasaan, dengan lisan dakwah dan hati mendoakan.

9.Kemungkaran wajib dihentikan oleh umara bersama ulama serta juga peran masyarakat.

10.Islam agama membawa dan mengajarkan kerahmatan (kasih-sayang) baik untuk sesama muslim khususnya dunia-akhirat maupun untuk sesama manusia bahkan makhluk lainnya.

11.Islam memerintahkan kepada orang-orang beriman agar berpegang teguh dengan tali Allah swt yaitu al-Quranul Karim dan Sunnah rasulullah saw.

12.Allah swt melarang keras agar ummat muslim tidak bercerai-berai, tidak bersatu menghadapi musuh-musuh Allah dan rasulNya sehingga mudah dikalahkan.

13.Islam mengajarkan persatuan sesama ummat muslim bukan perpecahan sehingga rahmat Allah swt didapat dan perpecahan bisa mendatangkan murka dariNya.

14.Jika ummat muslim patuh kepada Allah dan rasulNya dengan menjaga ukhuwah islamiyah utamanya sesama aqidah disamping sesama bangsa maka bisa dipastikan rahmat Allah didapat tetapi jika sesama muslim berpecah maka hilanglah kekuatan dan murka akan didapat dariNya.

15.Sesama mukmin wajib  saling menyayang dan menguatkan sehingga rahmat dan keberkahan diperoleh dariNya.

*Hindari Bermusuhan !*

1.Sebarkan salam dan kedamian.

ﻟَﻦْ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮﺍ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﺣَﺘَّﻰ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﺍ ﻭَﻟَﻦْ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﺍ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﺤَﺎﺑُّﻮﺍ، ﺃَﻟَﺎ ﺃَﺩُﻟُّﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻲْﺀٍ ﺇِﺫَﺍ ﻓَﻌَﻠْﺘُﻤُﻮﻩُ ﺗَﺤَﺎﺑَﺒْﺘُﻢْ؟ ﺍﻓْﺸُﻮﺍ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ

“Kalian tidak akan masuk surga hingga beriman dan tidak sempurna iman kalian hingga saling mencintai. Maukah aku kabarkan satu amalan jika kalian amalkan kalian akan saling mencintai? (Yakni) Sebarkan salam di antara kalian.” 
(HR. Muslim no. 54).

2.Tidak diakui ummat Muhammad saw.

ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻨَّﺎ ﻣَﻦْ ﺩَﻋَﺎ ﺇِﻟَﻰ ﻋَﺼَﺒِﻴَّﺔٍ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻨَّﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﺗَﻞَ
ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺼَﺒِﻴَّﺔٍ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻨَّﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﺎﺕَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺼَﺒِﻴَّﺔٍ

“Tidaklah termasuk golongan kami barangsiapa yang menyeru kepada ashobiyyah (fanatisme golongan). Dan tidaklah termasuk golongan kami barangsiapa yang berperang atas dasar ashobiyyah (fanatisme
golongan). Dan tidaklah termasuk golongan kami barangsiapa yang terbunuh atas nama ashobiyyah (fanatisme golongan).” 
(HR Abu Dawud 4456)

4.Larangan saling menzhalimi...

ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢُ ﺃَﺧُﻮ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻟَﺎ ﻳَﻈْﻠِﻤُﻪُ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺨْﺬُﻟُﻪُ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺤْﻘِﺮُﻩُ ﺍﻟﺘَّﻘْﻮَﻯ ﻫَﺎﻫُﻨَﺎ ﻭَﻳُﺸِﻴﺮُ ﺇِﻟَﻰ ﺻَﺪْﺭِﻩِ ﺛَﻠَﺎﺙَ ﻣَﺮَّﺍﺕٍ ﺑِﺤَﺴْﺐِ ﺍﻣْﺮِﺉٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﺮِّ ﺃَﻥْ ﻳَﺤْﻘِﺮَ ﺃَﺧَﺎﻩُ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢَ ﻛُﻞُّ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﺣَﺮَﺍﻡٌ ﺩَﻣُﻪُ ﻭَﻣَﺎﻟُﻪُ ﻭَﻋِﺮْﺿُﻪُ

“Muslim adalah saudara muslim yang lain, dia tidak boleh menzhaliminya, membiarkannya (dalam kesusahan), dan merendahkannya. Takwa itu di sini, -beliau menunjuk dadanya tiga kali- cukuplah keburukan bagi seseorang, jika dia merendahkan saudaranya seorang muslim. Setiap orang muslim terhadap muslim yang lain haram: darahnya, hartanya, dan kehormatannya .” 
(HR Muslim)

Wallah A'lam bisshawab

*AJARAN ISLAM SUDAH SEMPURNA !!!*

UMMAT MUSLIM JAYA
JIKA BERSATU DAN ATAU SEBALIKNYA

*Wassalam*
Putra Bangsa
Muharram Syahrullah

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Islam Agama al-Haq*

1.Agama yang dibawa Rasul Allah swt.

ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺃَﺭْﺳَﻞَ ﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻬُﺪَﻯٰ ﻭَﺩِﻳﻦِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻟِﻴُﻈْﻬِﺮَﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ﻛُﻠِّﻪِ ﻭَﻟَﻮْ ﻛَﺮِﻩَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur-an) dan agama yang haq (benar), untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.” 
[At-Taubah: 33]

2.Islam Agama datang dariNya.

ﺇِﻥَّ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺈِﺳْﻼﻡُ


“ Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam.
(Ali Imran:19)

3.Agama selain Islam tertolak.

ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺒْﺘَﻎِ ﻏَﻴْﺮَ ﺍﻟْﺈِﺳْﻼﻡِ ﺩِﻳﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦْ ﻳُﻘْﺒَﻞَ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﻫُﻮَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ

“ Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi “
[Ali Imran:85]

4.Semua para Nabi beragama Islam.

ﻭَﻭَﺻَّﻰ ﺑِﻬَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺑَﻨِﻴﻪِ ﻭَﻳَﻌْﻘُﻮﺏُ ﻳَﺎ ﺑَﻨِﻲَّ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍﺻْﻄَﻔَﻰ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟﺪِّﻳﻦَ ﻓَﻼ ﺗَﻤُﻮﺗُﻦَّ ﺇِﻻ ﻭَﺃَﻧْﺘُﻢْ ﻣُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَ

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. [Ibrahim berkata]: “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam” “[Al-Baqrah:132]

5.Terancam kematian... seseorang yang menolak Islam.

ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻭﻻ ﻧﺼﺮﺍﻧﻲ ﺛﻢ ﻳﻤﻮﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ

“ Tidaklah seseorang dari umat ini baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang mendengar ajaranku kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali ia menjadi penghuni neraka ” (HR. Muslim)

6.Islam Agama Fitrah Manusia.

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا   ۗ  فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا   ۗ  لَا تَبْدِيْلَ لِخَـلْقِ اللّٰهِ  ۗ  ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ   ۙ   وَلٰـكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ   

_*"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,"
(QS. Ar-Rum 30: Ayat 30)

(Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya *cenderungkanlah dirimu kepada agama Allah,* yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya. Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah. (Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya. Maksudnya janganlah kalian menggantinya, misalnya menyekutukan-Nya. (Itulah agama yang lurus) *agama tauhid itulah agama yang lurus* (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) ketauhidan atau keesaan Allah.
(tafsir jalalayn)

*Pesan Ayat dan Hadits*

1.Allah swt mengutus para rasulNya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq yaitu dinul Islam agama Tauhid.

2.Orang-orang yang tidak beriman kepada rasul-rasul Allah otomatis mereka menolak aturan agama yang dibawa para Nabi bahkan mereka yang menyekutukan Tuhan tidak suka terhadap agama tauhid yaitu al-Islam.

3.Islam adalah agama yang datang dari Allah swt yang dibawa para rasulNya dan Nabi Muhammad saw adalah nabi dan utusan Allah swt yang terakhir.

4.Islam yang dibawa baginda rasul adalah agama tauhid, agama haq sebagaima para rasul sebelumnya, semuanya hanya beribadah kepada Allah swt semata Tuhan yang tidak punya sekutu bagiNya.

5.Sungguhpun demikian, Tuhan mereka sama yaitu Allah yang maha Esa tidak ada seorangpun yang menyerupaiNya tetapi ada perbedaan syari'at yang diembannya.

6.Agama yang ada di dunia selain Islam seperti  hindu,buda,kristen katolik atau protestan,kung fucu,shinto,majusi dan lainnya. Hanya agama Islam yang diridhai dan diterima Allah swt.

7.Semua agama yang dibawa para rasul Allah adalah dinul haq dinul tauhid yaitu dinul Islam. Siapapun yang beragama selain Islam maka pasti tertolak dan akan menjadi orang yang merugi di hari kiamat nanti hari pembalasan.

8.Nabi Muhammad saw mengkabarkan bahwa seseorang terancam kematiannya dalam kaadaan calon penghuni neraka jika tidak menerima Islam sebagai agamanya.

8.Islam adalah agama fitrah manusia tetapi sebagian menerima dan mengamalkannya maka selamat sedangkan sebagian menolak alias kafir dan tidak bertaubat maka mereka tergolong calon penghuni neraka.

9.Islam adalah agama yang haq dan diridhai Allah swt, Agama tauhid agama fitrah manusia agama kaffah agama rahmatan.

10.Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang bertaqwa dengan ikhlas beribadah dan beramal shalih sesuai petunjuk dinul haq dinut tauhid, agama Islam kaffatan dan rahmatan.

*Hakekat Agama Islam*

Islam (Arab: al-islām, ﺍﻹﺳﻼﻡ , "berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT.
Dalam Al-Quran, Islam disebut juga Agama Allah atau Dienullah (Arab: ﺩِﻳﻦِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ).

ﺃَﻓَﻐَﻴْﺮَ ﺩِﻳﻦِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺒْﻐُﻮﻥَ ﻭَﻟَﻪُ ﺃَﺳْﻠَﻢَ ﻣَﻦْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻷﺭْﺽِ ﻃَﻮْﻋًﺎ ﻭَﻛَﺮْﻫًﺎ ﻭَﺇِﻟَﻴْﻪِ ﻳُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ

"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri (aslama) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan.” 
(QS. Ali Imran [3] : 83).
Dien (agama) sendiri dalam Al-Quran artinya agama (QS 3:83), ketaatan (QS 16:52), dan ibadah (QS.40:65).

1. Syaikh Muhammad bin' Abdul Wahab rahimahullah, ''Islamberserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya

2. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-tawaijiri, "Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesakann-Nya dan melaksanakan syariat-Nya denga penuh ketaatan atau melepaskan dari kesyirikan.

3. Umar bin Khatab, " Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Muhammad saw. Agama ini meliputi : Akidah, Syariah, dan Akhlak.

4.Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata dalam kitab An Nubuwwat " Islam adalah berserah diri kepada Allah saja tidak kepada yang lainnya, dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dia tawakkal hanya kepada-Nya saja, dia hanya takut dan mengharap kepada-Nya, dan dia mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna, dia tidak mencintai makhluk seperti kecintaan dia kepada Allah… siapa yang enggan beribadah kepada-Nya maka dia bukan muslim dan siapa yang disamping beribadah kepada Allah dia beribadah kepada yang lain maka dia bukan orang muslim ".

5.Abu Saif Al-Hasan Al-Basri.
Islam ialah kepasrahan hati anda kepada Allah, lalu setiap orang muslim merasa selamat dari gangguan anda.

6.Mahmud Syaltout
Menurutnya pengertian Agama Islam adalah Agama Allah yang diamanatkan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai rosul dan nabi terkhir, untuk mengajarkan dasar-dasar dan mendakwahkannya kepada semua Insan agar memeluknya.

Wallah a'lam bisshawab

*ISLAM AGAMA PARA NABI DAN PARA RASUL YANG MENYERU HANYA BERIBADAH KEPADA ALLAH SWT SEMATA TUHAN YANG MAHA ESA TIDAK ADA SEKUTU BAGINYA*

ISLAM AGAMA ALLAH AGAMA YANG BENAR AGAMA YANG LURUS AGAMA TAUHID !!!

Wassalam
Anak bangsa
Muharram Syahrullah

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Jaga Persatuan Ummat !*

1.Larangan bercerai-berai !

ﻭَﺍﻋْﺘَﺼِﻤُﻮﺍ ﺑِﺤَﺒْﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻭَﻻَ ﺗَﻔَﺮَّﻗُﻮﺍ ﻭَﺍﺫْﻛُﺮُﻭﺍ ﻧِﻌْﻤَﺖَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺇِﺫْ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺃَﻋْﺪَﺁﺀً ﻓَﺄَﻟَّﻒَ ﺑَﻴْﻦَ ﻗُﻠُﻮﺑِﻜُﻢْ ﻓَﺄَﺻْﺒَﺤْﺘُﻢ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻪِ ﺇِﺧْﻮَﺍﻧًﺎ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara . 
(QS Ali Imran:103)

Ibnu Jarir Ath Thabari berkata tentang tafsir ayat ini: Allah Ta’ala menghendaki dengan ayat ini, Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah yang telah Dia perintahkan, dan (berpeganglah kamu semuanya) kepada janjiNya yang Dia (Allah) telah mengadakan perjanjian atas kamu di dalam kitabNya, yang berupa persatuan dan kesepakatan di atas kalimat yang haq dan berserah diri terhadap perintah Allah . 
[Jami’ul Bayan 4/30.]

2.Mengikuti jalan yang lurus.

ﻭَﺃَﻥَّ ﻫﺬَﺍ ﺻِﺮَﺍﻃِﻲ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻤًﺎ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﻩُ ﻭَﻻَ ﺗَﺘَّﺒِﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺴُّﺒُﻞَ ﻓَﺘَﻔَﺮَّﻕَ ﺑِﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﺫَﺍﻟِﻜُﻢْ ﻭَﺻَّﺎﻛُﻢْ ﺑِﻪِ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺘَّﻘُﻮﻥَ

dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa. 
(QS Al An’am:153).

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi berkata,“Ayat ini memuat perintah agar konsisten terhadap agama Islam, dalam masalah aqidah, ibadah, hukum, akhlaq, dan adab. Ayat ini juga memuat larangan mengikuti selain Islam, yaitu seluruh agama-agama dan sekte-sekte, yang Allah istilahkan dengan ‘ jalan-jalan’. 
( Aisarut Tafasir )

3.Anjuran berpegang pada sunnah Nabi Muhammad saw dan sunnah sahabatnya.

ﺃُﻭﺻِﻴﻜُﻢْ ﺑِﺘَﻘْﻮَﻯ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤْﻊِ ﻭَﺍﻟﻄَّﺎﻋَﺔِ ﻭَﺇِﻥْ ﻋَﺒْﺪًﺍ ﺣَﺒَﺸِﻴًّﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﻳَﻌِﺶْ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺑَﻌْﺪِﻱ ﻓَﺴَﻴَﺮَﻯ ﺍﺧْﺘِﻠَﺎﻓًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻓَﻌَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺑِﺴُﻨَّﺘِﻲ ﻭَﺳُﻨَّﺔِ ﺍﻟْﺨُﻠَﻔَﺎﺀِ ﺍﻟْﻤَﻬْﺪِﻳِّﻴﻦَ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﺪِﻳﻦَ ﺗَﻤَﺴَّﻜُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﻋَﻀُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﻨَّﻮَﺍﺟِﺬِ ﻭَﺇِﻳَّﺎﻛُﻢْ ﻭَﻣُﺤْﺪَﺛَﺎﺕِ ﺍﻟْﺄُﻣُﻮﺭِ ﻓَﺈِﻥَّ ﻛُﻞَّ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ ﻭَﻛُﻞَّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻠَﺎﻟَﺔٌ

Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah; mendengar dan taat (kepada penguasa kaum muslimin), walaupun seorang budak Habsyi. Karena sesungguhnya, barangsiapa hidup setelahku, dia akan melihat perselishan yang banyak. Maka wajib bagi kamu berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah semua perkara baru (dalam agama). Karena semua perkara baru (dalam agama) adalah bid’ah, dan semua bid’ah adalah sesat. (HR. Abu Dawud no: 4607; Tirmidzi 2676; Ad Darimi; Ahmad; dan lainnya dari Al ‘Irbadh bin Sariyah).

4.Hanyalah orang-orang beriman bersaudara.

ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮْﻥَ ﺍِﺧْﻮَﺓٌ ….

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara…” 
(Q.S. Al-Hujurat : 10)

5.Sesama muslim bersaudara...

ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢُ ﺃَﺧُﻮ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢِ ﻟَﺎ ﻳَﻈْﻠِﻤُﻪُ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺴْﻠِﻤُﻪُ، ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻲ ﺣَﺎﺟَﺔِ ﺃَﺧِﻴﻪِ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓِﻲ ﺣَﺎﺟَﺘِﻪِ، ﻭَﻣَﻦْ ﻓَﺮَّﺝَ ﻋَﻦْ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻛُﺮْﺑَﺔً ﻓَﺮَّﺝَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻛُﺮْﺑَﺔً ﻣِﻦْ ﻛُﺮُﺑَﺎﺕِ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ، ﻭَﻣَﻦْ ﺳَﺘَﺮَ ﻣُﺴْﻠِﻤًﺎ ﺳَﺘَﺮَﻩُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ

“Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh mendhaliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Barangsiapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya kelak di hari kiamat”
(HR. Bukhari no. 2442, Muslim no. 2580, Ahmad no. 5646, Abu Dawud no. 4893, at-Tirmidzi no. 1426 ; dari Abdullah bin ‘Umar radliyallahu ‘anhuma)

6.Menyebar kasih-sayang...

ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤُﻮْﻥَ ﻳَﺮْﺣَﻤُﻬُﻢُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺎﻥُ، ﺍِﺭْﺣَﻤُﻮﺍ ﻣَﻦْ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭْﺽِ ﻳَﺮْﺣَﻤْﻜُﻢْ ﻣَﻦْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ

“ Para pengasih dan penyayang dikasihi dan di sayang oleh Ar-Rahmaan (Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang-pen), rahmatilah yang ada di bumi niscaya kalian akan dirahmati oleh Dzat yagn ada di langit” (HR Abu Dawud no 4941 dan At-Thirmidzi no 1924 dan dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam as-Shahihah no 925)

*Jaga Kesatuan !*

1.Allah swt memerintahkan agar ummat muslim berpegang teguh pada tali Allah yaitu al-Quranul Karim dan al-Hadits dengan pemahaman para ulama seperti imam Abu Hanifah,imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal disamping lainnya.

2.Orang-orang beriman dilarang bercerai-berai, berpecah belah, saling menghina, saling merendahkan, saling menyalahkan, saling menfinah dan perbuatan tercela lainnya.

3.Persatuan adalah rahmat sedangkan perpecahan adalah azab.

4.Perintah agar ummat Islam mengikuti jalan yang lurus yaitu al-Islam dan menjauhi jalan-jalan yang bertentangan dengannya.

5.Nabi Muhammad saw juga menyuruh ummatnya agar berpegang pada sunnahnya dan sunnah para khalifah yang lurus dalam menyikapi perselisihan pendapat dengan menjauhi bid'ah-bid'ah tercela.

6.Sesama mukmin bersaudara dan sesama muslim haram saling menzhaliminya.

7.Islam mengajarkan kasih-sayang terhadap sesama manusia.

8.Jaga persatuan sesama muslim dan sesama bangsa !

9.Bersatu kita jaya 
Bercerai kita runtuh

*Pentingnya Persatuan*

ﻭَﺍﻋْﺘَﺼِﻤُﻮﺍ ﺑِﺤَﺒْﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻔَﺮَّﻗُﻮﺍ

”Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai…” 
(QS Ali Imran ayat 103)

ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻨَّﺎ ﻣَﻦْ ﺩَﻋَﺎ ﺇِﻟَﻰ ﻋَﺼَﺒِﻴَّﺔٍ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻨَّﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﺗَﻞَ
ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺼَﺒِﻴَّﺔٍ ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻨَّﺎ ﻣَﻦْ ﻣَﺎﺕَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺼَﺒِﻴَّﺔٍ

“Tidaklah termasuk golongan kami barangsiapa yang menyeru kepada ashobiyyah (fanatisme golongan). Dan tidaklah termasuk golongan kami barangsiapa yang berperang atas dasar ashobiyyah (fanatisme
golongan). Dan tidaklah termasuk golongan kami barangsiapa yang terbunuh atas nama ashobiyyah (fanatisme golongan).” 
(HR Abu Dawud 4456)

Syeikhul islam Ibnu Taimiyah berkata :
” Allah mengabarkan bahwa orang yang diberikan rahmat tidak akan berpecah belah, mereka adalah pengikut para nabi baik perkataan maupun perbuatan, mereka adalah ahli Al Qur’an dan hadits dari umat ini, barang siapa yang menyalahi mereka akan hilang rahmat tersebut darinya sesuai dengan kadar penyimpangannya “. (Majmu’ fatawa 4/25).

Wallah a'lam bisshawab

*Wajib persatuan ummat muslim dan haram saling mencela serta berkasih sayang terhadap sesama*

Wassalam
Anak bangsa
Muharram Syahrullah

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Hidup Sehat*

1.Makan yang halal dan bergizi.

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻛُﻠُﻮﺍْ ﻣِﻤَّﺎ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭْﺽِ ﺣَﻼَﻻً ﻃَﻴِّﺒﺎً ﻭَﻻَ ﺗَﺘَّﺒِﻌُﻮﺍْ ﺧُﻄُﻮَﺍﺕِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺇِﻧَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﺪُﻭٌّ ﻣُّﺒِﻴﻦٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
(Al-Baqarah:168)

2.Pandai mensyukuri nikmat...

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍْ ﻛُﻠُﻮﺍْ ﻣِﻦ ﻃَﻴِّﺒَﺎﺕِ ﻣَﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻭَﺍﺷْﻜُﺮُﻭﺍْ ﻟِﻠّﻪِ ﺇِﻥ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺇِﻳَّﺎﻩُ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﻥَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.
(Al-Baqrah:172)

3.Tidak terlalu kenyang...

ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺒﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻭﺗﻮﺭﺙ ﺍﻟﺴﻘﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﻓﺎﻧّﻪ ﺍﺻﻠﺢ ﻟﻠﺠﺴﺪ ﻭﺍﺑﻌﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻑ

Artinya ; “Janganlah sekali-kali makan dan minum terlalu kenyang karena sesungguhnya hal tersebut dapat merusak tubuh dan dapat menyebabkan malas mengerjakan salat, dan sederhanakan kalian dalam kedua hal tersebut, karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi tubuh, dan menjauhkan diri dari sifat israf (berlebihan).” 
(H.R.Bukhari)

4.Menjaga hati.

ﺃَﻻَ ﻭَﺇِﻥَّ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺠَﺴَﺪِ ﻣُﻀْﻐَﺔً ﺇِﺫَﺍ ﺻَﻠَﺤَﺖْ ﺻَﻠَﺢَ ﺍﻟْﺠَﺴَﺪُ ﻛُﻠُّﻪُ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻓَﺴَﺪَﺕْ ﻓَﺴَﺪَ ﺍﻟْﺠَﺴَﺪُ ﻛُﻠُّﻪُ ﺃَﻻَ ﻭَﻫِﻲَ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐُ ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ

Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim)

5.Berdzikir berarti hidup berkah.

ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺬْﻛُﺮُ ﺭَﺑَّﻪُ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻱ ﻟَﺎ ﻳَﺬْﻛُﺮُ ﺭَﺑَّﻪُ ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟْﺤَﻲِّ ﻭَﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ

Dari Abu Musa radliallahu ‘anhu dia berkata; Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dengan yang mati.” 
(HR Bukhari 5928.)

6.Bersyukur dan sabar.

ﻋﺠﺒًﺎ ﻷﻣﺮِ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦِ . ﺇﻥ ﺃﻣﺮَﻩ ﻛﻠَّﻪ ﺧﻴﺮٌ . ﻭﻟﻴﺲ ﺫﺍﻙ ﻷﺣﺪٍ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦِ . ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮﺍﺀُ ﺷﻜﺮَ . ﻓﻜﺎﻥ ﺧﻴﺮًﺍ ﻟﻪ . ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮﺍﺀُ ﺻﺒﺮ . ﻓﻜﺎﻥ ﺧﻴﺮًﺍ ﻟﻪ

“ Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya (membawa) kebaikan (untuk dirinya), dan ini hanya ada pada seorang mukmin; jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya”
(HR Muslim)

*Pesan Ayat dan Hadits*

1.Allah swt menyuruh agar manusia makan makanan yang halal.

2.Larangan mengikuti langkah-langkah setan seperti gila dunia, permusuhan,
menyombongkan diri,mengkufuri nikmat dan perbuatan tercela lainnya.

3.Iblis dan setan musuh manusia bersama.

4.Perintah buat orang-orang beriman wajib makan yang halal dan bergizi sebagai bentuk bersyukur dan beribadah kepadaNya.

5.Boleh makan dan minum yang halal tapi jangan berlebihan.

6.Kesehatan ruhani tergantung pada kebersihan dan keikhlasan hati seseorang bahkan juga kesehatan jasmani.

7.Perbedaan hakekat kehidupan seseorang tergantung banyak dan sedikitnya berdzikrullah.

8.Kunci hidup sehat ruhani dan jasmani tergantung keikhlasan beragama,bersyukur,
bersabar dengan istiqamah serta banyak berdzikir kepada Allah swt.

9.Semua yang dihadirkan Allah swt tidak lain hanyalah untuk menguji keimanan dan kesabaran hamba-hambaNya.

10.Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang diberi kesehatan ruhani dan jasmani.

11.Sehat atau sakit adalah ujian dariNya, siapa yang bersyukur dan  sabar maka hidupnya mendapat rahmat dan berkah dariNya.

*Sehat Ruhani dan Jasmani*

1.Al-Quran dibaca dan diamalkan dengan ikhlas.

ﻭَﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَﺎﺀ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِّﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﻻَ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ ﺇَﻻَّ ﺧَﺴَﺎﺭﺍً

“Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjad obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
“ (Al Isra’: 82)

*Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di*
rahimahullah berkata :
Al Qur’an *mengandung obat dan rahmat.* Namun hal ini tidak berlaku untuk setiap orang, *hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja,* yaitu orang-orang yang membenarkan ayat-ayat-Nya dan mengamalkannya. Adapaun orang-orang dzalim yang tidak mau percaya dan mengamalkan Al Qur’an, maka ayat-ayat tersebut akan semakain membuat mereka rugi, karena telah tegak hujjah kepada mereka. Obat yang terdapat di dalam Al Qur’an bersifat umum, mencakup obat bagi hati dari keraguaan, kejahilan, pendapat akal yang rusak, serta keinginan hati yang jelek.

*Syaikh Muhammad Al Amin Asy Syinqithi*
rahimahullah berkata :
Obat yang terkandung di dalam Al Qur’an meliputi *obat bagi penyakit hati,* seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya, *serta obat bagai jasmani* jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Al Qur’an juga bisa sebagai obat bagi jasmani jika diruqyah-kan kepada orang yang sakit. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh kisah seseorang yang meruqyah dengan memebaca Al Fatihah. Ini adalah pendapat yang masyhur. ( Adhwaul Bayan )

2.Makan makanan yang halal.

ﻭَﻛُﻠُﻮْﺍ ﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗَﻜُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺣَﻼَﻻً ﻃَﻴِّﺒًﺎ .

“Dan makanlah dari yang diberikan Allah kepadamu sebagai *rezeki yang halal dan baik”.* 
(QS. Al-Ma’idah /5; 8).

3.Tidak berlebihan.

ﻛُﻠُﻮْﺍ ﻭَﺍﺷْﺮَﺑُﻮْﺍ ﻭَﻻَﺗُﺴْﺮِﻓُﻮْﺍ . ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠﻪَ ﻻَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻓِﻴْﻦَ .

“Makan dan minumlah, tetapi *jangan berlebih-lebihan.* Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangyang berlebih-lebihan”.
(QS. Al-A`raf ; 31).

4.Bersih hati dan jiwa.

ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻰ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﻗَﺎﻝَ ﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇِﺫَﺍ ﻛَﺒَّﺮَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﺳَﻜَﺖَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺘَّﻜْﺒِﻴﺮِ ﻭَﺍﻟْﻘِﺮَﺍﺀَﺓِ ﻓَﻘُﻠْﺖُ ﻟَﻪُ ﺑِﺄَﺑِﻰ ﺃَﻧْﺖَ ﻭَﺃُﻣِّﻰ ﺃَﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺳُﻜُﻮﺗَﻚَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺘَّﻜْﺒِﻴﺮِ ﻭَﺍﻟْﻘِﺮَﺍﺀَﺓِ ﺃَﺧْﺒِﺮْﻧِﻰ ﻣَﺎ ﺗَﻘُﻮﻝُ . ﻗَﺎﻝَ ‏« ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺑَﺎﻋِﺪْ ﺑَﻴْﻨِﻰ ﻭَﺑَﻴْﻦَ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎﻯَ ﻛَﻤَﺎ ﺑَﺎﻋَﺪْﺕَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻤَﺸْﺮِﻕِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺃَﻧْﻘِﻨِﻰ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎﻯَ ﻛَﺎﻟﺜَّﻮْﺏِ ﺍﻷَﺑْﻴَﺾِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪَّﻧَﺲِ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﻏْﺴِﻠْﻨِﻰ ﺑِﺎﻟﺜَّﻠْﺞِ ﻭَﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﺒَﺮَﺩِ »

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Ketika Rasulullah SAW takbiratul ikhram maka setelahnya beliau diam, yakni di antara takbir dan membaca al-Fatikhah. Kemudian aku bertanya kepadanya. Demi bapakku, anda, dan ibuku,kenapa engkau diam di antara takbir dan bacaan al-fatikhah? Beritahu kepadaku apa yang engkau baca? Beliau menjawab: “Ya Allah, *jauhkanlah diriku dari kesalahan*-
kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dari Barat. Ya Allah, *bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku* seperti kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-
kesalahanku dengan air, es, dan embun”. 
(H.R Abu dawud)

Wallah a'lam bisshawab

*Makan makanan yang halal tidak berlebihan dan patuh beragama hidup menjadi sehat dan berkah*

Wassalam
Putra bangsa
Muharram Syahrullah

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Hidayah Datang Pergi*

1.Pentingnya Doa.

{ ﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ }

“ Berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus”.
(Al-Fatihah:6)

Syaikh ‘Abdur Rahman as-Sa’di berkata: “Doa (dalam ayat ini) termasuk doa yang paling menyeluruh dan bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk berdoa kepada-Nya dengan doa ini di setiap rakaat dalam shalatnya, karena kebutuhannya yang sangat besar terhadap hal tersebut”

2.Allah swt memberi hidayah hamba yang dikehendaki.

ﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﺎ ﺗَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦْ ﺃَﺣْﺒَﺒْﺖَ ﻭَﻟَٰﻜِﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎﺀُ ۚ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ ٨: ٥٦

“Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidak akan dapat memberi hidayah (petunjuk) kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk”. 
[Al Qashash/28 : 56]

3.Nabi Muhammad saw memberi petunjuk yang lurus.

ﻭَﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﺘَﻬْﺪِﻱ ﺇِﻟَﻰٰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُّﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ ﺻِﺮَﺍﻁِ ﺍﻟﻠَّﻪِ

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus, (yaitu) jalan Allah”. 
[Asy Syura/42 : 52-53]

4.Berlindung dari dicabutnya hidayah seseorang.

ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟَﺎ ﺗُﺰِﻍْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑَﻌْﺪَ ﺇِﺫْ ﻫَﺪَﻳْﺘَﻨَﺎ ﻭَﻫَﺐْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺭَﺣْﻤَﺔً ﺇِﻧَّﻚَ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟْﻮَﻫَّﺎﺏُ

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." 
(QS. Ali Imran: 7)

5.Semua ummat nabi Muhammad saw masuk surga kecuali...

ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ﻛﻞ ﺃﻣﺘﻲ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺑﻰ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺄﺑﻰ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻃﺎﻋﻨﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﺼﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﺑﻰ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap ummatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Shahabat bertanya, "Ya Rasulallah, siapa yang tidak mau?" Beliau menjawab, "Mereka yang mentaatiku akan masuk surga dan yang menetangku maka dia telah enggan masuk surga ." (HR Bukhar)

Pertanda Hidayah Hilang:

1.Mengungkit pemberian...

ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻥ ﻭﻻ ﻋﺎﻕ ﻭﻻ ﻣﺪﻣﻦ ﺧﻤﺮ
“ Tidak masuk surga orang yang suka menyebut-nyebut pemberian, orang yang durhaka terhadap orang tua, dan pecandu khamr ” (HR. Ahmad 11/99, An Nasa-i 5688)

2.Anak durhaka kepada ibu-bapak.

ﺛﻼﺛﺔٌ ﻻ ﻳَﺪﺧﻠُﻮﻥَ ﺍﻟﺠﻨﺔَ : ﺍﻟﻌﺎﻕُّ ﻟِﻮﺍﻟِﺪَﻳْﻪِ ، ﻭ ﺍﻟﺪَّﻳُّﻮﺙُ ، ﻭﺭَﺟِﻠَﺔُ ﺍﻟﻨِّﺴﺎﺀِ

“ Tidak masuk surga orang yang durhaka terhadap orang tuanya, dayyuts (suami yang membiarkan keluarganya bermaksiat), dan wanita yang menyerupai laki-laki ” (HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra 10/226, Ibnu Khuzaimah dalam At Tauhid 861/2)

3.Jahat terhadap tetangga.

ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺋﻘﻪ

“ Tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya perilakunya ” (HR. Ahmad 14/262)

4.Ada kesombongan dalam hati dan menolak kebebaran dan merendahkah orang lain.

ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ : ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫَﺭَّﺓ ﻣﻦ ﻛِﺒْﺮ . ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ : ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻮﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎً، ﻭﻧﻌﻠﻪ ﺣﺴﻨﺎً؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻞ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ . ﺍﻟﻜﺒْﺮ : ﺑَﻄْﺮ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﻏَﻤْﻂ ﺍﻟﻨﺎﺱ ” ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

Dari ibnu mas’ud-semoga Allah meridhoinya- berkata : Rasulullah-shalawat dan salam untuknya- bersabda : “ Tidak akan masuk kedalam syurga orang yang dihatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Lalu ada yang bertanya : sesungguhnya seseorang itu sangat senang kepada baju dan sandal yang bagus ? maka beliau berkata : sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia “. (HR Muslim)

*Pesan Ayat dan Hadits*

1.Allah swt mengajarkan kepada orang-orang beriman agar istiqamah memintak hidayah kepadaNya.

2.Taufiq dan hidayah hanya milik Allah swt semata dan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki.

3.Nabi Muhammad saw hanya bisa menunjukkan jalan yang lurus dan membimbing ummatnya tetapi yang mampu mengubah hati seseorang dari sesat berubah menjadi hati yang beriman hanyalah Allah swt.

4.Disamping istiqamah berdoa untuk mendapat hidayah juga berlindung agar tidak dicabut hidayah yang sudah diterima seseorang dengan doa tsb.

5.Semua ummat nabi Muhammad saw akan masuk surga semua kecuali yang enggan, tidak patuh beragama bahkan menentang perintah Allah swt dan rasulNya maka mereka tempatnya di neraka.

6.Hidayah dan rahmat Allah yang akan menentukan masuk dan tidaknya seseorang ke dalam surga sesuai takdir dariNya.

7.Pertanda orang-orang yang diambil hidayahnya oleh Allah swt sebagaimana hadits nabi tsb 

8.inilah orang-orang yang diangkat hidayahnya seperti suka mengungkit kebaikannya,durhaka terhadap orang tua,pecandu khamr atau sejenisnya,suami daiyuts(membiarkan keluarga bermaksiat) ,
wanita yang menyerupai wanita atau sebaliknya,jahat terhadap tetangga,sombong,
menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

9.Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang mati dalam kaadaan muslim dan bertaubat dengan rahmat,hidayah dan ampunan dari 
Allah swt.

10.Istiqamah membaca doa tsb niscaya mendapat hidayah awal-akhir dari Allah swt. Aamiin.

*Hakekat Hidayah*

1.Hidayah hanya milik Allah swt.

ﻣَﻦ ﻳَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﻠَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻴًّﺎ ﻣُﺮْﺷِﺪًﺍ}

“ Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk (dalam semua kebaikan dunia dan akhirat); dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya ” 
(QS al-Kahf:17).

*Imam Ibnu Rajab* al-Hambali membagi hidayah menjadi dua:
. Hidayah yang bersifat mujmal (garis besar/global), yaitu hidayah kepada agama Islam dan iman, yang ini dianugerahkan-Nya kepada setiap muslim.
. Hidayah yang bersifat rinci dan detail, yaitu hidayah untuk mengetahui perincian cabang-cabang imam dan islam, serta pertolongan-Nya untuk mengamalkan semua itu. Hidayah ini sangat dibutuhkan oleh setiap mukmin di siang dan malam”

2.Istiqamah berdoa.

ﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ }

“ Berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus”.

*Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:* “Seorang hamba senantiasa kebutuhannya sangat mendesak terhadap kandungan doa (dalam ayat) ini, karena sesungguhnya tidak ada keselamatan dari siksa (Neraka) dan pencapaian kebahagiaan (yang abadi di Surga) kecuali dengan hidayah (dari Allah Ta’ala ) ini. Maka barangsiapa yang tidak mendapatkan hidayah ini berarti dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah (seperti orang-orang Yahudi) atau orang-orang yang tersesat (seperti orang-orang Nashrani)”

Wallah a'lam bisshawab

*Terkadang hidayah datang dan menghampiri hamba Allah yang dikehendaki dan juga  ketika seseorang berbuat dosa besar dan tidak segera beetaubat maka diangkatlah hidayahnya olehNya*

Istiqoma berlindung dan berdoa kepadaNya !

Wassalam
Putra Bangsa
Muharram Syahrullah

Kajian Qur'an dan Sunnah

*Bersandar Kepada Allah swt !*

1.Orang beriman sangat butuh kepada Allah swt.

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺃَﻧْﺘُﻢُ ﺍﻟْﻔُﻘَﺮَﺍﺀُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻐَﻨِﻲُّ ﺍﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ

“ Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji .” (QS. Fathir: 15)

2.Hanya beribadah dan mrmintak kepadaNya.

ﺇِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ ﻭﺇِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ

“Hanya Engkaulah yang kami Menyembah dan memohon pertolongan”
(Al-Fatihah:5)

3.Doa memohon rahmat.

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺭَﺣْﻤَﺘَﻚَ ﺃَﺭْﺟُﻮ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻜِﻠْﻨِﻲ ﺇِﻟَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻃَﺮْﻓَﺔَ ﻋَﻴْﻦٍ ﻭَﺃَﺻْﻠِﺢْ ﻟِﻲ ﺷَﺄْﻧِﻲ ﻛُﻠَّﻪُ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺃَﻧْﺖَ "

"Ya Allah, rahmat-Mu yang kuharapkan. Maka janganlah Engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Dan perbaikilah seluruh keadaanku. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau." 
(HR.Abu Dawud)

4.Bertawakal kepadaNya.

ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ

”Cukup bagi kami Allah dan sebaik-baik tempat penyerahan diri” 
(Ali Imran:173)

5.Banyak berdzikrullah dan pandai bersyukur.

ﻓﺎﺫﻛﺮﻭﻧﻰ ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﻭﺍﺷﻜﺮﻭﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻜﻔﺮﻭﻥ

Artinya :"Maka ingatlah kamu kepada ku supaya aku ingat pula kepadamu dan syukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu menjadi orang yang kufur" 
(Al baqarah : 152).

*Pesan Ayat dan Sunnah*

1.Allah swt menegaskan bahwa manusia sangat membutuhkan Allah sebagai pemberi hidayah,pemberi rezki dan sebaik-baik penolong.

2.Ummat muslim setiap shalat telah berikrar bahwa hanyalah Allah swt yang diibadahi dan dimintak tolong.

3.Islam mengajarkan hanya beribadah kepada Allah swt yang maha Esa tidak punya sekutu bagiNya.

4.Ibadah seseorang akan diterima bila didasari dengan iman,sesuai petunjuk rasulullah saw dan ikhlas karena 
Allah swt semata.

5.Islam mengajarkan agar mendahulukan beribadah dengan istiqamah baru kemudian memohon pertolongan kepada Allah swt serta yakin dikabul hajatnya.

6.Rasulullah saw memberikan banyak contoh yang baik dalam mebghadapi persoalan hidup khususnya berlindung,berdoa,
berusaha,berjihad di jalan Allah swt dan hanya bersandar kepadaNya bukan kepada selain Allah swt.

7.Bersandar kepada selain Allah swt semua rapuh dan sia-sia saja disamping terlarang.

8.Mantab beriman,banyak berdzikir,berusaha dan bertawakal kepada 
Allah swt adalah sikap orang beriman yang bertaqwa.

9.Sungguh beruntung orang beriman,banyak berdzikrullah,bersyukur,
sabar dan bertawakal kepada Allah swt yang maha Kuasa atas segala sesuatu.

*Hakekat Tawakal*

1.Pasrah dengan keputusan Allah swt.

ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺘَﻮَﻛَّﻠُﻮﺍ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ

“ Dan hanya kepada Allah-lah kalian betawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman ” 
(QS. Al-Maidah : 23).

2.Bertaqwa dan bertawakal merupakan jalan terbaik dan terpenuhi hajatnya.

ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَّﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ ﴿٢﴾ ﻭَﻳَﺮْﺯُﻗْﻪُ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻟَﺎ ﻳَﺤْﺘَﺴِﺐُ ۚ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺣَﺴْﺒُﻪُ

“…Barangsiapa bertakwa kepada Allâh niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allâh, niscaya Allâh akan mencukupkan (keperluan)nya…” 
[ath-Thalâq/65:2-3]

*Ibnu Rajab al-Hambali* rahimahullah (wafat th. 795 H) berkata, “Tawakkal ialah penyandaran hati dengan jujur kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala dalam upaya memperoleh kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya-bahaya dalam seluruh urusan dunia dan akhirat.”

*Ibnul Qayyim* rahimahullah berkata, “Ridha adalah buah tawakkal. Barangsiapa yang menafsirkan tawakkal dengan ridha, maka dia telah menafsirkan tawakkal dengan buahnya yang maling mulia dan faedahnya yang paling agung. Karena sesungguhnya jika seseorang bertawakkal dengan sebenar-
benarnya maka dia akan ridha dengan apa yang diperbuat oleh Allâh Azza wa Jalla .”

Wallah a'lam bisshawab

*Bertawakal kepada Allah swt hasilnya ridha dengan hukum dan ketepan dariNya*

Bersandar kepada selain Allah swt dipastikan rapuh dan kecewa akhirnya !!!

Wassalam
Anak bangsa
Muharram Syahrullah
26/9/2018
READ MORE - ISLAM DIBUTUHKAN
 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman