Selasa, 18 Oktober 2016

DOA


16.Renungan Siang !!!
*Doa Ibu Bapak*

Memberi nama yang baik seperti Abdur Rahim,Ahmad Musthafa,Nailus Sa`adah dan nama yang punya arti yang baik lainnya.
Anak harus diajarkan/dikenalkan dengan al_Quran agar menjadi anak yang shalih/hah dan memahami agama secara utuh,kuat imannya,dalam agamanya,baik budi pekertinya dan istiqamah shalat jamaahnya disamping ibadah lainnya.
*Mencarikan jodoh yang shalih/shalihah dengan menikahkannya sesama agama. Jangan menikahkan anak yang berbeda agama panjang urusannya dan nanti akan dimintak pertanggung jawabab sebagai orang tua.*
Ibu dan bapak yang memberi nama yang terbaik kepada anaknya dengan harapan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua,berguna bagi bangsanya dan memuliakan agamanya,juga sejak dini diajarkan al_Quran lalu dinikahkan pada waktunya. Itulah kewajiban sebagai ibu bapak terhadap anaknya.
Rasulullah saw bersabda yang artinya:"Haq anak terhadap orang tua ada tiga perkara
1.Membsguskan namanya
2.Mengarkan al Quran dan 3.Menikahkan anaknya ketika sudah dewasa.
*Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurratul a`yun... Aamiin.*
[17:19, 9/6/2016] umar fauzi kasmudik: 18.Renungan Siang !!!
*Kita Bersaudara*
Muslim adalah muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya (al Hadits ).
Kita muslim mungkin karena faktor keislaman orang tua dan ridhallah. Prediket muslim semestinya disertai dengan semangat menuntut ilmu dan rajin ibadah serta banyak beramal shalih dengan sesama makhluk.
Islam adalah agama universal yang mengatur cara memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Muslim yang baik tentu selalu memperbarui imannya dengan kalimat tahlil dan mengamalkan syariat islam serta ikut andil mensyiarkan dakwah islam dengan akhlak yang mulia.
Haram sesama muslim saling menyalahkan,mengganggu,menyakiti bahkan mengkafirkannya karena tidak sefaham. Neraka tempat kembalinya jika sesama muslim bermusuhan dan membunuhnya. Kita bersaudara sesama muslim lainnya dan juga kita bersaudara sesama bangsa hendaknya saling menghormati jika berbeda pendapat dan bersama menjaga negara kedatuan Indonesia dari penjajah asing.
*Ya Allah selamatkan lisan dan tangan kami dari berbuat dosa... Aamiin.*
[17:21, 9/6/2016] umar fauzi kasmudik: 17.Renungan Pagi !!!
*Mengiso Waktu*
Demi masa; Manusia dalam kadaan merugi; kecuali orang2 beriman dan beramal shalih; dan saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran ( QS. al Ashr ).
*Waktu yang punya Allah swt manusia hanya diberikan kesempatan untuk menggunakan sebaik baiknya seperti waktu untuk shalat,untuk bekerja,untuk istirahat dll.*
Shalat sudah ditetapkan waktunya;waktu puasa sunnah mingguan/bulanan/tahunan seperti puasa ramadhan;waktu untuk haji dan umroh;waktu untuk  idul fitri dan idul adha.
*Allah swt bersumpah dengan waktu ashar/masa menunjukkan pentingnya menggunakan waktu untuk ibadah dan beramal shalih.*
Pepatah bilang the time is money dan Waktu bagaikan pedang maka gunakanlah jika tidak engkau terpotong.
Untuk itu Islam mengajarkan agar hidup disiplin dan menggunakannya untuk ibadah dan beramal shalih. Manusia hidupnya akan merugi bila tidak mengisi waktunya untuk berbuat kebaikan.
Allah swt maha Penyayang kepada orang beriman agar tidak termasuk orang2 yang merugi maka wajib menjaga keimanannya dari perbuatan syirik kepadaNya dengan makhluk Tuhan.
Orang beriman sangat dianjurkan memperbanyak amal shalih dengan sesama makhluk seperti membantunya.
Sesama muslim salang berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran seperti menyampaikan dakwah dan sesama bangsa seperti menjaga kesatuan bangsa dengan bersama membangun dan memakmurkannya sesuai profesinya masing2.
*Ya Rahman ya Rahim golongkanlah kami orang2 yang beruntung dunia akhirat dengan rahmat Engkau. Aamiin.*
[17:25, 9/6/2016] umar fauzi kasmudik: 19. Renungan Sore !!!
*Ikhlas Beragama*
*Semua peribadatan orang beriman hanya diperuntukan Allah swt seperti ibadah shalat,qurban,kehidupan dan kematiannya.*
Persoalan shalat mudah dilakukan oleh orang2 beriman bahkan anak2 shalih juga bisa. Susah meraih shalat khusyu` kecuali mendapatkan pertolongan Allah swt dan ridhaNya.
*Khusyu` berarti tenang,faham yang dibaca,banyak ingat kepadaNya dalam shalat,diluar shalat rendah hati,selalu bertaubat,banyak dzikir dan mengamalkan bacaan shalat serta menjauhi laranganNya.*
Berqurban setiap tahun sebagai tanda bersyukur dan bertambah berkah hidup bagi yang melakukannya dengan ikhlas. Menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka dengan berdakwah baik lisan maupun tulisan serta bilhal karena Allah semata.
*Mati dalam kadaan khusnul khatimah bagi orang2 beriman yang menjaga hatinya dari buruk sangka kepada Allah swt dan istiqamah beribadah serta dzikrullah dalam hati yang dalam dimanapun berada atas izinNya.*
*Ya Allah ya Hayu ya Qayum akhirkan kalimat tauhid dalam hati kami dengan nama Engkau kami kembali... Aamiin.*
[17:28, 9/6/2016] umar fauzi kasmudik: 20. Renungan Pagi !!!
*Kebersihan Hati*
*Ketahuila bahwa dalam tubuh terdapat segumpal darah jika ia baik maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika ia rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati (HR Bukhari dan Muslim).*
Manusia terdiri dari jasmani,ruhani,hati dan akal fikiran serta nafs/jiwa dll.
Sifat nafs ada yang amarah maksudnya masih suka mendorong berbuat dosa; Nafsu bersifat lauwamah maksudnya nafsu yang mendorong kadang berbuat baik atau sebaliknya lalu sadar baik lagi;
*Dorongan untuk selalu berbuat kebajikan dan merasa tenang dan senang berbuat sesuatu dengan bersyukur,sabar dan ikhlas beribadah itulah nafsu mutmainnah.*
Peran hati sangat penting sekali dalam menjalani hidup inj seperti baik sangka kepada Allah swt,bersih hati dari keyakinan yang salah dan hati bersyukur dengan banyak dzikrullah.
*Bersih hati dengan rajin ibadah seperti baca alquran,bershalawat,berdoa dan khusus dzikir hati dengan asmaul husna umpamanya.*
Hanya iman dan dzikrullah hati bisa bersih dan tenang.
Hablum minallah sebaik mungkin dan hablum minannas juga baik sehingga menjadi hamba yang shalih/shalihah.
Jika hatinya bersih dengan dzikrulkah maka ucapan dan langka seseorang akan terpuji lahir dan batinnya.
Hati yang baik seperti ikhlas,syukur,sabar dan banyak mengingat kebesaran dan jeagungan Allah swt sehingga mendorong anggauta tubuh mudah betibadah dan beramal shalih. Lain dengan hati yang sakit seperti buruk sangka,iri hati,sombong dan tidak ikhlas sehingga susah beribadah dan sulit menolong orang lain.
*Dengan demikian rawatlah hati dengan memperbanyak dzikrullah agar selalu baik sangka kepada Alkah swt dan berakhlak mulia dengan sesama makhluk.*
Jangan sampek hati ini kotor dengan penuh urusan dunia dan kesombongan karena harta,tahta dan keturunan !
*Ya Allah bersihkan hati kami dari akhlak tercela dan terangilah dengah cahaya Engkau... Aamiin.*

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman