Selasa, 18 Oktober 2016

MENGENAL ALQURAN


127.Renungan Pagi !!!
*Mengenal Al Quran*

ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻟﻴﺪﺑﺮﻭﺍ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﻟﻴﺘﺬﻛﺮ ﺃﻭﻟﻮﺍ
ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ )
“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan
kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka
mentadabburi (memperhatikan) ayat-ayat-Nya dan
supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.” [Shad : 29]
« ﺍﻗْﺮَﺀُﻭﺍ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥَ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻳَﺄْﺗِﻰ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺷَﻔِﻴﻌًﺎ ﻷَﺻْﺤَﺎﺑِﻪ »
“Bacalah oleh kalian Al-Qur`an. Karena ia (Al-
Qur`an) akan datang pada Hari Kiamat kelak
sebagai pemberi syafa’at bagi orang-orang yang
rajin membacanya.”
[HR. Muslim 804]
ﻳُﺆْﺗَﻰ ﺑِﺎﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَﺃَﻫْﻠِﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﺑِﻪِ
ﺗَﻘْﺪُﻣُﻪُ ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺒَﻘَﺮَﺓِ ﻭَﺁﻝُ ﻋِﻤْﺮَﺍﻥَ ﺗُﺤَﺎﺟَّﺎﻥِ ﻋَﻦْ ﺻَﺎﺣِﺒِﻬِﻤَﺎ ».
“Akan didatangkan Al-Qur`an pada Hari Kiamat
kelak dan orang yang rajin membacanya dan
senantiasa rajin beramal dengannya, yang paling
depan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali
‘Imran, keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya.” [HR. Muslim 805]
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﺠﺔ ﻟﻚ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻚ
“Al-Qur`an itu bisa menjadi hujjah yang membelamu atau sebaliknya menjadi hujjah yang membantahmu.”
[HR. Muslim]
*Mengikuti Petunjuk Allah*
Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Maka
barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak pula celaka.”
(QS. Thaha:123).
*Ibnu Abbas* radhiyallahu’anhuma berkata, “Allah
memberikan jaminan kepada siapa saja yang
membaca al-Qur’an dan mengamalkan ajaran yang
terkandung di dalamnya, bahwa dia tidak akan tersesat
di dunia dan tidak celaka di akherat.” Kemudian beliau
membaca ayat di atas (lihat Syarh al-Manzhumah al-
Mimiyah karya Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin
al-Badr, hal. 49).
*Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di* rahimahullah
menerangkan, bahwa maksud dari mengikuti petunjuk
Allah ialah:
1. Membenarkan berita yang datang dari-Nya,
2. Tidak menentangnya dengan segala bentuk
syubhat/kerancuan pemahaman,
3. Mematuhi perintah,
4. Tidak melawan perintah itu dengan
memperturutkan kemauan hawa nafsu (lihat
Taisir al-Karim ar-Rahman , hal. 515 cet.
Mu’assasah ar-Risalah)
KALAU DITANYA OLEH                                                                               ANAK / CUCU tentang AL-QUR'AN.
MINIMAL DIJAWAB SEPERTI INI
                                     
T : Berapa jumlah Surah dlm al-Quran?
J : 114 Surah
T : Berapa jumlah Juz dlm al-Quran?
J : 30 Juz
T : Berapa jumlah Hizb dlm al-Quran?
J: 60 Hizb
T: Berapa jumlah Ayat dlm al-Quran?
J: 6236 Ayat
T : Berapa jumlah Kata dlm al-Quran?, dan Berapa Jumlah Hurufnya?
J: 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf
T : Siapa Malaikat yang disebut dlm al-Quran?,
J : Jibril, Mikail, Malik, Raqib, Atiid,Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun HamalatulArsy, dll.
T : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dlm al-Quran?
J : 15 Sajdah
T : Berapa Jumlah para Nabi yg disebut dlm Al-Quran?
J : 25 Nabi
T : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dlm al-Quran?, sebutkan.
J : 28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa" al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra'd, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum'ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.
T : Berapa Jumlah Surah Makiyah dlm al-Quran? sebutkan.
J : 86 Surat, selain surah tersebut di  atas.
T : Berapa Jumlah Surah yg dimulai dgn huruf dlm al-Quran?
J : 29 Surah.
T : Apakah yg dimaksud dgn Surah Makiyyah?, sebutkan 10 saja.
J : Surah Makiyyah adalah Surah yg diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An'am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra', al-Naml, al-Waqi'ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.
T : Apakah yg dimaksud dgn Surah Madaniyyah? sebutkan lima saja?
J : Surah Madaniyah adalah Surah yg diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.
T : Siapakah nama para Nabi yg disebut dlm Al-Quran?
J : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa', Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad Saw.
T : Siapakah satu-satunya nama wanita solehah yg disebut namanya dlm al-Quran?
J : Maryam binti Imran.
T : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yg disebut namanya dlm al-Quran?
J :Zaid bin Haritsah. Rujuk dlm surah Al Ahzab ayat 37.
T : Apakah ayat dlm al quran yg pertama kali turun?
J : surah al alaq ayat 1-5 ( إقرأ باسم ربك الذي خلق)
T : Apakah ayat terakhir yg turun dlm al quran?
J : ayat 3 surah al maidah  أليوم أكملت لكم دينكم وأ تممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)
T : Apakah nama Surah yg tanpa Basmalah?
J : Surah at-Tawbah (baro'ah).
T : Apakah nama Surah yg memiliki dua Basmalah?
J : Surah al-Naml.
T : Apakah yg disebut surah al-mu'awidzatain (2 surah penjagaan)?
J : Surah Al-Falaq & An-Naas.
T : Apakah nama Surah yg bernilai seperempat al-Quran?
J : Surah al-Kafirun.
T : Apakah nama Surah yg bernilai sepertiga al-Quran?
J : Surah al-Ikhlas
T : Apakah nama Surah yg menyelamatkan dari siksa Qubur?
J : Surah al-Mulk
T : Apakah nama Surah yg apabila dibaca pada hari Jum'at akan menerangi sepanjang pekan?
J : Surah al-Kahfi
T : Apakah ayat yg paling Agung dan dlm Surah apa?
J : Ayat Kursi, dlm Surah al-Baqarah ayat No.255
T : Apakah nama Surah yg paling Agung dan berapa jumlah ayatnya?
J : Surah al-Fatihah, 7 ayat.
T : Apakah ayat yg paling bijak dan dlm surah apa?
J : Firman Allah Swt :" Barang siapa yg melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat.. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)
T : Apakah nama Surah yg ada dua sajdahnya?
J : Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.
T : Pada Kata apakah pertengahan al-Quran itu di Surah apa? ayat no Berapa?
J :
: وليتلطف Surah -Kahfi ayat No. 19
T : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Sholat Fardhu dpt mengantarkannya masuk ke dalam surga?
J : Ayat Kursi.
T : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 31 kali dlm satu Surah dan di Surah apa?
J: Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah al-Rahman.
T : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 10 kali dlm satu Surah dan di surah apa? Apakah ayat ini ada juga disebut dlm surah lainnya? Di Surah apa?
J : Ayat (ويل يومئذ للمكذبين) pada Surah al-Mursalat, juga ada dlm Surah al-Muthaffifiin ayat No. 10.
T : Apakah Ayat terpanjang dlm al-Quran? pada Surah apa? Ayat berapa? Dan apa yang dibahas?
J: Ayat No 282 Surah al-Baqarah, membahas muamalah dg sesama manusia dlm keuangan& hutang piutang
------------------------------------------------------bermesraan lah dengan al quran sebagaimana mesranya kita dgn dompet & gadget kita selama ini,  berdekatan lah dgn al quran sedekat kita dengan pasangan,anak-anak dan teman-teman kita hari ini...
Bersahabat lah dengan nya... karena al quran tidak akan meninggalkan kita sbg sahabat ketika yg lain berpaling, dia akan datang sebagai syafaat bagi sahaba[truncated by WhatsApp]
*Semoga berguna... Aamiin.*

1 komentar:

 1. kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka 3504 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,di no CLL (((082-313-336-747)))
  insya allah anda bisa seperti Saya menang togel 689
  juta, wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!

  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel

  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat

  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..


  Solusi yang tepat jangan anda putus asah....AKI SOLEH akan membantu
  anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
  butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: CLL (((082-313-336-747)))


  KLIK DISINI >>> BOCORAN TOGEL HARI INI <<<


  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/

  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/

  angka GHOIB; malaysia

  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/


  angka GHOIB; laos


  BalasHapus

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman