Selasa, 29 November 2016

MENCARI HIDAYAH


225.Renungan Siang !!!
KEMUTLAKAN KEHENDAK ALLAH SWT.

1.Allah swt mutlaq Pemberi hidayah bagi orang yang dikehendaki...
{ ﻣَﻦْ ﻳَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻱ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﺄُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮُﻭﻥَ }
“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka
dialah yang mendapat petunjuk (dalam semua
kebaikan dunia dan akhirat); dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi (dunia dan akhirat) ”
(QS al-A’raaf:178)
2.Allah swt menyesatkan orang yang kehendaki...
{ ﻣَﻦ ﻳَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﻠَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻴًّﺎ ﻣُﺮْﺷِﺪًﺍ }
“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka
dialah yang mendapat petunjuk (dalam semua
kebaikan dunia dan akhirat); dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun yang dapat memberi petunjuk
kepadanya”
(QS al-Kahf:17)
3.Nabi Muhammad saw hanya memberi penjelasan atau bimbingan.
{ ﻭَﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﺘَﻬْﺪِﻱ ﺇِﻟَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ }
“Sesungguhnya engkau (wahai Rasulullah
Shallallahu’alaihi Wasallam) benar-benar memberi
petunjuk (penjelasan dan bimbingan) kepada jalan
yang lurus ”
(QS asy-Syuuraa: 52)
4.Nabi saw tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang dicintai...
{ ﺇِﻧَّﻚَ ﻻ ﺗَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦْ ﺃَﺣْﺒَﺒْﺖَ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻋْﻠَﻢُ
ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ }
“Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad
Shallallahu’alaihi Wasallam) tidak dapat memberikan
hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Dia yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk ”
(QS al-Qashash: 56).
5.Selalu berdoa bagi kaum muslimiin...
{ ﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ }
“Berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus ”.
MUNAJAT HAMBA ALLAH SWT...
Jika Allah SWT Maha Dekat
Sedang kita tahu Allah SWT adalah Maha Kuasa
Lalu, kenapa kita masih berharap dengan yang lain?
Jika Allah SWT Maha Mengetahui
Sedang kita tahu Allah SWT adalah Maha Kasih
Lalu, kenapa kita masih meminta kepada yang lain?
Jika Allah SWT Maha Mengatur
Sedang kita tahu Allah SWT adalah Maha Mengerti
Lalu, kenapa kita masih khawatir?
Jika Allah SWT Maha Memberi
Sedang kita tahu Allah SWT Maha Bijaksana
Lalu, kenapa kita masih merasa susah?
Dia selalu menerima mu saat manusia muak dengan mu
Dia selalu mencintai mu saat manusia hanya menyukai kebaikan mu
Dia selalu mendengar mu saat manusia mengeluhkan suara mu
Keburukan mu kecil bagi NYA , tapi besar bagi manusia
Kebaikan mu besar bagi NYA, tapi kecil bagi manusia
Benar kata Rabiah...
_"ku kenal cinta, setelah kukenal cinta MU"_
Cinta yang tidak terhubung kepada MU, adalah cinta palsu
Bahagia yang bukan untuk MU, adalah kebahagiaan semu
Dan...
Kesedihan yang menjadikan ku teringat pada MU, adalah anugerah bagiku
Tangisan yang membuat ku mendatangi MU, adalah karunia buatku
Kesusahan yang menuntun ku ke pintu MU, adalah nikmat untuk ku
Engkau lah hakekat kawan, disaat para kawan semua terdiam
Engkau lah hakekat sahabat, disaat para sahabat semua terpejam
Engkau lah hakekat kekasih, disaat para kekasih semua bungkam
Jika hijab ini disingkap
Hingga aib diri terungkap
Mereka akan lari dan menghujat
Sedang Engkau justru lebih mendekat
Jika tirai di buka
Hingga dosa menganga
Mereka akan kabur dan menghina
Sedang Engkau justru menerima dengan pintu terbuka
Duhai Yang Maha Kasih
Kasihilah mereka yang sedang bersedih
Karena hanya Engkau lah obat segala resah
Duhai Yang Maha Mendengar
Terimalah mereka yang sedang tafakur
Karena hanya dari Engkau lah jawaban bersumber
Allahumma Ya Allah...
Jadikan diri kami ini hanya bergantung kepada MU
Hanya berkeluh kesah kepada MU
Hanya bercerita kepada MU
Hanya menangis kepada MU
Hanya mengharap kepada MU
Hanya bercakap kepada MU
Meski kami tahu bahwa kami tidak akan mendengar jawaban MU
Meski kami tahu bahwa permasalahan tidak langsung diselesaikan oleh MU
Tapi kami yakin Engkau Mendengarkan
Kami yakin Engkau Memahami
Kami yakin Engkau Menerima
Dan, itulah yang membuat kami merasa gembira
Bahkan rasa kegembiraan itu, sudah lebih daripada jawaban itu sendiri....
Segala Puji Syukur Bagi Engkau Ya Allah...
Atas Segala Karunia Yang Engkau Berikan...
Sholawat dan Salam Semoga Tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW
Beserta Para Keluarga nya yang Suci, dan Para Sahabat nya Yang Setia
Solo, 17 Agustus 2016
By: Umar Zain Assegaf
Semoga berguna.Aamiin.
READ MORE - MENCARI HIDAYAH

SUKSES DUNIA


224.Renungan Pagi !!!
*HASANAH DUNIA- AKHIRAT...*

1.Banyak doa sapu jagat
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺁﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻭَﻓِﻲ ﺍﻵﺧِﺮَﺓِ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻭَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ
“Ya Allah, berikanlah kepada Kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah Kami
dari siksa neraka .”
(QS. al-Baqarah : 201).
Ibnu ‘Athiyyah menukil ijma bahwa makna hasanah di
akhirat adalah surga. Sedangkan makna hasanah di dunia, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian
ulama mengatakan maknanya ‘ilmu yang bermanfaat’.
Sebagian lagi menyatakan maknanya ‘sifat qana’ah ‘.
Sebagian lagi menyatakan maknanya ‘keshalihan’, dan beberapa pendapat lain.
ﻛَﺎﻥَ ﺃﻛﺜﺮُ ﺩﻋﺎﺀِ ﺍﻟﻨﺒﻲّ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ – : )) ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺁﺗِﻨَﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔً ،
ﻭَﻓِﻲ ﺍﻵﺧِﺮَﺓِ ﺣَﺴَﻨَﺔً ، ﻭَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ((
ﻣﺘﻔﻖٌ ﻋَﻠَﻴْﻪِ .
“Doa yang lebih sering diucapkan Rasulullah
shallAllahu wa’alaihi wa sallam
(Ya Allah, berikanlah kepada Kami kebaikan
di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat
dan lindungilah Kami dari adzab Neraka).”
(HR. Bukhari no. 4522 dan Muslim no. 2690)
Tentang kebaikan di dunia, Imam Ali Bin Abu
Thalib kw memberi nasihat bijak sbb :
"Kebaikan bukanlah memiliki harta yang melimpah
dan anak banyak. Tapi, kebaikan adalah jika
amalmu banyak, ilmumu luas dan engkau tidak
menyombongkan diri kepada orang lain dengan
ibadahmu kepada Allah swt".
2.Dunia dapat tapi akhirat tidak.
ﻓَﻤِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻣَﻦْ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺁﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ
ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﻣِﻦْ ﺧَﻠَﺎﻕٍ
“Maka di antara manusia ada orang yang
bendoa: “Ya Rabb kami, berilah kami (kebaikan) di dunia”, dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat .” (QS. al-Baqarah : 200).
APA YANG KITA CARI...
Dulu ....
Aku sangat KAGUM pd manusia yang :
» Cerdas,
» Kaya,
» Berhasil dalam Karir,
» Hidup sukses,
»  dan Hebat  Dunianya.
Sekarang ...
Aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku.
Aku kagum dengan :
» Manusia yang Hebat di mata Allah SWT  
» Sekalipun kadang penampilannya begitu biasa dan sangat bersahaja.
Dulu ...
Aku memilih MARAH ketika merasa 'Harga Diriku' dijatuhkan oleh orang lain yang 'Berlaku Kasar Kepadaku' dan menyakitiku dengan 'Kalimat-Kalimat Sindiran'.
Sekarang ...
Aku memilih untuk
BANYAK BERSABAR & MEMAAFKAN, Karena aku yakin 'Ada Hikmah Lain'.  yang datang dari mereka ketika aku mampu unt 'Memaafkan & Bersabar'.
Dulu ...
Aku memilih MENGEJAR DUNIA dan 'Menumpuknya' sebisaku....
Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah 'Makan dan Minum' untuk hari ini.
Sekarang ...
Aku memilih untuk BERSYUKUR & BERSYUKUR dengan apa yang ada dan memikirkan bagaimana aku bisa 'Mengisi Waktuku' hari ini dengan apa yang bisa aku lakukan/perbuat dan bermanfaat 'Untuk Sesamaku'.
Dulu ...
Aku berpikir bahwa aku bisa MEMBAHAGIAKAN
» Orang tua,
» Saudara,
» dan teman-temanku
jika aku berhasil dengan duniaku... Ternyata yang membuat mereka bahagia 'Bukan Itu', melainkan :
» Ucapan,
» Sikap,
» Tingkah,
» dan Sapaanku kepada mereka.
Sekarang ...
Aku memilih untuk 'Membuat Mereka Bahagia' dengan apa yang ada padaku karena aku ingin ke-Manfaat-an ku ditengah-tengah mereka...
(Sebaik-baik Manusia adalah yg Bermanfaat buat Manusia lainnya)
Dulu ...
Fokus pikiranku adalah membuat RENCANA-RENCANA DAHSYAT untuk Duniaku...
Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadap kepada-NYA...
Sekarang ...
yang menjadi 'Fokus Pikiran' dan 'Rencana-Rencana' ku adalah Bagaimana agar Hidupku dapat Berkenan di mata Allah SWT  dan Sesama jika suatu saat nanti diriku dipanggil oleh-NYA.
→ Τak ada yang  dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati 'Teriknya Matahari Esok Pagi'
→ Τak ada yang  bisa memberikan jaminan kepadaku bahwa aku masih bisa 'Menghirup udara Besok Hari'.
Jadi apabila 'Hari Ini dan Esok Hari' aku masih hidup, itu adalah karena kehendak Allah SWT  semata, bukan kehendak siapa-siapa...
Renungan ini mengintropeksi kita agar lebih mawas diri bahwa :
'DULU' aku ini siapa?
Dan 'SEKARANG' aku mau kemana?
Inna sholatii wa nusukii wamahyayaa wamamaati lillahi Robbil 'alamiin
*Semoga bermanfaat... Aamiin.*
READ MORE - SUKSES DUNIA

MENCINTAI ALLAH


223.Renungan Pagi !!!
*BUKTI CINTA ALLAH*

1.Mengikuti sunnah Rasul.
ﻗُﻞْ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﻧِﻲ ﻳُﺤْﺒِﺒْﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ
ﺫُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻏَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ
“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai
Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan
mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran [3]: 31)
2.Patuh kepada Allah dan RasulNya serta berjihad
ﻗُﻞْ ﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﺁﺑَﺎﺅُﻛُﻢْ ﻭَﺃَﺑْﻨَﺎﺅُﻛُﻢْ ﻭَﺇِﺧْﻮَﺍﻧُﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺯْﻭَﺍﺟُﻜُﻢْ ﻭَﻋَﺸِﻴﺮَﺗُﻜُﻢْ
ﻭَﺃَﻣْﻮَﺍﻝٌ ﺍﻗْﺘَﺮَﻓْﺘُﻤُﻮﻫَﺎ ﻭَﺗِﺠَﺎﺭَﺓٌ ﺗَﺨْﺸَﻮْﻥَ ﻛَﺴَﺎﺩَﻫَﺎ ﻭَﻣَﺴَﺎﻛِﻦُ
ﺗَﺮْﺿَﻮْﻧَﻬَﺎ ﺃَﺣَﺐَّ ﺇِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺟِﻬَﺎﺩٍ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ
ﻓَﺘَﺮَﺑَّﺼُﻮﺍ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺄْﺗِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺄَﻣْﺮِﻩِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻔَﺎﺳِﻘِﻴﻦَ
“Katakanlah: “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-
saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta
kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang
kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang
kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan
RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka
tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan
NYA.” dan Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang fasik.” (QS. At Taubah [9]: 26)
3.Mencintai sesama mukmin dan keras terhadap orang kafir
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻣَﻦْ ﻳَﺮْﺗَﺪَّ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﺩِﻳﻨِﻪِ ﻓَﺴَﻮْﻑَ ﻳَﺄْﺗِﻲ
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻘَﻮْﻡٍ ﻳُﺤِﺒُّﻬُﻢْ ﻭَﻳُﺤِﺒُّﻮﻧَﻪُ ﺃَﺫِﻟَّﺔٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺃَﻋِﺰَّﺓٍ ﻋَﻠَﻰ
ﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻳُﺠَﺎﻫِﺪُﻭﻥَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺨَﺎﻓُﻮﻥَ ﻟَﻮْﻣَﺔَ ﻟَﺎﺋِﻢٍ
ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﻀْﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳُﺆْﺗِﻴﻪِ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺍﺳِﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ
“Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di
antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka
kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum Allah mencintai mereka dan merekapun
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap
orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan
yang tidak takut kepada celaan orang yang suka
mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.”
(QS. Al Maa`idah [5]: 54)
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
KAMU BENCI..
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Alloh mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”( Al-Baqarah: 216).
Kerap kali kita terjebak pada situasi yang menurut kita tidak baik bahkan kita benci tetapi di balik itu semua tersimpan rapi banyak manfaat atau pun kebaikan.
Iya, menurut kita buruk dan kita berusaha menghindarinya, tetapi menurut Alloh itulah yang terbaik bagi kita.
Misalnya saja, kita pernah mencintai seseorang, namun bertepuk sebelah tangan (bagi yang belum menikah). Maka, menurut kita hal itu sungguh tidak enak dan menyedihkan.
Tetapi menurut Alloh itu terbaik untuk kita.
Agar kita terhindar dari ajakan sesat syaiton.
Atau kita pernah disakiti dan ditinggalkan oleh orang yg kita cintai (bagi yang belum menikah).
Menurut kita itu sangat buruk dan menyakitkan.
Tetapi tidak menurut Alloh.
Dengan kejadian itu, Allaah menjauhkan kita dr perbuatan dosa.
Apapun kejadian yang menurut kita menyebalkan, menyedihkan, atau pun menyakitkan.
Percayalah, semua itu sudah diatur oleh Alloh yang terbaik untuk kita.
Bukankah Alloh Maha Perencana yang Baik?
Mari sdr & sahabatku tetap semangat di jalan Alloh tanpa lelah dan selalu berprasangka baik pada-Nya.
Robbana Taqobbal Minna.
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin
Semoga Bermanfaat.Aamiin.
READ MORE - MENCINTAI ALLAH

RAHASIA HATI


222.Renungan Pagi !!!
*MENGENAL HATI...*

1.Beruntung yang punya hati bersih...
ﻳَﻮْﻡَ ﻟَﺎ ﻳَﻨْﻔَﻊُ ﻣَﺎﻝٌ ﻭَﻟَﺎ ﺑَﻨُﻮﻥَ ‏(88‏) ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﻦْ ﺃَﺗَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻘَﻠْﺐٍ
ﺳَﻠِﻴﻢٍ ‏( 89‏)
(88) di hari itu harta dan anak-anak laki-laki
tidak berguna, (89) Kecuali orang-orang yang
menghadap Allah dengan hati yang bersih
(Asy- Syuara : 88-89)
2.Hati baik yang lainnya baik juga
ﺃَﻟَﺎ ﻭَﺇِﻥَّ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺠَﺴَﺪِ ﻣُﻀْﻐَﺔً ﺇِﺫَﺍ ﺻَﻠُﺤَﺖْ ﺻَﻠُﺢَ ﺍﻟْﺠَﺴَﺪُ ﻛُﻠُّﻪُ ﻭَﺇِﺫَﺍ
ﻓَﺴَﺪَﺕْ ﻓَﺴَﺪَ ﺍﻟْﺠَﺴَﺪُ ﻛُﻠُّﻪُ ﺃَﻟَﺎ ﻭَﻫِﻲَ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐُ .
“Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada sekerat
daging, apabila ia baik maka akan baiklah seluruh
jasad, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh
jasad, ketahuilah ia adalah jantung (hati).”
(HR. Bukhori)
3.Banyak berdoa
Karenanya, yang sering Nabi – shallallahu
‘alaihi wa sallam– minta dalam do’anya
adalah agar hatinya terus dijaga dalam
kebaikan. Beliau sering berdo’a,
ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻠِّﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ﺛَﺒِّﺖْ ﻗَﻠْﺒِﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺩِﻳﻨِﻚَ
“Ya muqollibal qulub tsabbit qolbi ‘alaa
diinik (Wahai Dzat yang Maha Membolak-
balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas
agama-Mu).”
🌀 *_Di Dalam Hati...._*❤
(Ibnul Qoyyim al-Jauziyah)     
Dalam hati manusia
*_ada kekusutan yang tidak akan pernah bisa terurai,_* kecuali dengan ridho atas kehendak-Nya
Di dalam hati manusia
*_ada keganasan yang tidak akan pernah mampu dihilangkan,_*
kecuali dengan mentaati-Nya
Di dalam hati manusia
*_ada kesedihan yang tidak akan pernah berkesudahan,_*
kecuali dengan mengingati-Nya
Di dalam hati manusia
*_ada kegelisahan yang tidak akan pernah menemui ketenangan,_*
kecuali dengan berlindung kepada-Nya
Di dalam hati manusia
*_ada penyesalan yang tidak akan pernah kunjung padam,_*
kecuali dengan ikhlas dalam setiap dugaan kasih-Nya
Di dalam hati manusia
*ada keinginan yang tidak akan pernah terbendung,_*
kecuali dengan qona'ah kepada-Nya
Maka hiduplah
*dengan cinta-Nya.....*
bangunlah harapanmu *lewat sujud panjangmu,....*
gantilah usiamu *dengan nafas taubatmu......*
*hiduplah untuk akhirat, maka....     _dunia akan mengikutimu_*
berjalanlah kearah-Nya, dan
*Dia akan berlari menyambutmu*
☪ Allah Ta’ala berfirman:
*‘Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku,*
Aku bersamanya _bila dia ingat Aku._
Jika dia mengingat-Ku dalam dirinya,
Aku mengingatnya *_dalam diri-Ku_.*
Jika dia menyebut nama-Ku dalam suatu perkumpulan,
Aku menyebutnya _dalam *suatu perkumpulan yang lebih baik* dari mereka._
Bila dia mendekat kepada-Ku *_sejengkal,_*
Aku mendekat kepadanya _*sehasta*_.
Jika dia mendekat kepada-Ku *_sehasta,_*
Aku mendekat kepadanya _*sedepa*._
Jika dia datang kepada-Ku dengan *_berjalan (biasa)_*,
maka Aku mendatanginya dengan _*berjalan cepat.”*_
*(HR. Al Bukhari dan Muslim)*
Barakallahu fiikum..........
Semoga berguna. Aamiin.
READ MORE - RAHASIA HATI

IDAMAN SUAMI


221.Renungan Pagi !!!
ISTRI SHALIHAH IDAMAN PARA SUAMI...

1.Kemegahan istri shalihah
ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻣَﺘَﺎﻉٌ ﻭَﺧَﻴْﺮُ ﻣَﺘَﺎﻉِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺍ ﺭْﻣﻠَْﺄَﺓُ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺔُ
“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan
dunia adalah wanita salihah.”
( HR. Muslim no. 1467)
2.Istri yang menggembirakan
ﺃَﻻَ ﺃُﺧْﺒِﺮَﻙَ ﺑِﺨَﻴْﺮٍ ﻣَﺎ ﻳَﻜْﻨِﺰُ ﺍ ﺭْﻣﻞَْﺀُ، ﺍ ﺭْﻣﻠَْﺄَﺓُ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺔُ ﺇِﺫَﺍ
ﻧَﻈﺮَ ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ ﺳَﺮَّﺗْﻪُ، ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺃَﻣَﺮَﻫَﺎ ﺃَﻃَﺎﻋَﺘْﻪُ، ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻏَﺎﺏَ ﻋَﻨْﻬَﺎ
ﺣَﻔِﻈَﺘْﻪُ
“Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan
seorang lelaki, yaitu istri salihah yang
bila dipandang akan menyenangkannya
[3] , bila diperintah[4] akan menaatinya
[5] , dan bila ia pergi si istri ini akan
menjaga dirinya.”
( HR. Abu Dawud )
Al-Qadhi ‘Iyadh rahimahullah berkata,“Tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
menerangkan kepada para sahabatnya bahwa
tidak berdosa mereka mengumpulkan harta
selama mereka menunaikan zakatnya, beliau memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal
yaitu istri yang salihah yang cantik (lahir
batinnya) karena ia akan selalu bersamamu
menemanimu.
3.Sebaik-baik harta
Ketika Umar ibnul Khaththab radhiallahu ‘anhu bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai Rasulullah, harta apakah
yang sebaiknya kita miliki ?” Beliau shallallahu
‘alaihi wa sallam menjawab,
ﻟِﻴَﺘَّﺨِﺬْ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻗَﻠْﺒًﺎ ﺷَﺎﻛِﺮًﺍ ﻭَﻟِﺴَﺎﻧﺎً ﺫَﺍﻛِﺮًﺍ ﻭَﺯَﻭْﺟَﺔً ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔً
ﺗُﻌِﻴْﻦُ ﺃَﺣَﺪَﻛُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻣْﺮِ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ
“Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang
senantiasa berzikir dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat.” ( HR. Ibnu Majah )
KHUSUS UNTUK BAPAK BAPAK...PARA SUAMI
Tolong, jangan pernah membandingkan istrimu dengan sesosok perempuan muda.  Ini sangat tidak apple to apple, sangat tidak adil.
Kuku perempuan muda itu lentik terawat, kami, para istri, ibu dari anak-anak, tak mungkin meruncing-runcingkan kuku, karena itu menyulitkan saat menyikat kamar mandi agar lantai tak licin biar anak anak tidak jatuh. Kuku runcing menyulitkan kami membersihkan sudut-sudut bawah kompor, pojok pojok kulkas dan wastafel, agar rumah selalu bersih dan sehat.
Jangan bandingkan dada istrimu dengan dada perempuan muda  yang indah tegak menantang dunia. Tataplah anak-anakmu yang lincah berlarian, cerdas berbinar-binar, itu karena dada istrimu pernah bertahun mengalirkan ASI, nutrisi terbaik kepada mereka, jadi wajar lah yaa kalo dada ini rada-rada mengendur sedikit, udah sihhh, santai ajaaaa.
Perempuan muda itu wangi berparfum Romance-Ralph Lauren. 
Sementara, Punggung  istrimu  yang pegal karena menyetrika, pundaknya yg sakit karena menggendong ananda, tak cocok di semprot parfum mahal, lebih pas di tempelin koyo, minyak gosok  cap kapak atau minyak tawon..
Bibir perempuan muda itu merekah, dengan warna lipstick yang serasi dengan blazer dan syal yang melilit leher putihnya.
Istrimu, hanya punya satu warna lipstick saja...
Pernah terbersit untuk mengoleksi aneka warna, tapi melirik harganya,  dua ratus ribu untuk sebatang lipstick, otak dan hati kami berhitung. Dua ratus ribu??? Hellloowww… kalo dibelikan ke garam dapur atau bawang merah, dua ratus ribu itu bisa lhoo untuk stok lima belas bulan. Hiks. Begitulah.
Mata perempuan muda itu sedemikian indah, dengan hiasan eyeliner yang rapi, eye shadow yang serasi, dan alis yang melengkung sempurna.
Sementara istrimu? Saat kikuk menggunakan eyeliner, anakmu berteriak minta dicebokin. Eyeliner baru selesai sebelah mata, sehingga wajahnya menjadi rada-rada serem untuk diceritakan, hiks.
Istrimu harus pasrah melihat pensil alisnya dipakai untuk melukis di dinding oleh anak anakmu, dan diantara hati yang berantakan melihat pensil alisnya patah, diapun harus memuji lukisan ‘ini mama’ anak-anakmu. “wahh… anak mama hebat, itu wajah mama ya yang dilukis? Cantik banget, semoga kamu jadi pelukis hebat ya, nak” doa kami, padahal sungguh, lukisan ‘ini mama’ itu mirip sekali dengan shadako, hantu perempuan di film jepang yang terkenal itu lhooo, hiks.
perempuan muda itu kinclong, bersih, bening . wajah istrimu mulai ada flek, kantong mata, dan kerutan halus, Kenapa? Kerutan muncul karena saat anak-anakmu ulangan, istrimu pun ikut belajar apa perbedaan gempa tektonik dengan gempa vulkanik, menghafal bahwa fi di rumus luas lingkaran senilai dengan tiga koma empat belas atau dua puluh dua per tujuh, rumit.
Rambut perempuan muda itu berombak rapi, khas gadis metropolitan yang keluar masuk salon.
Rambut istrimu mulai berganti warna. Kenapa?  Karena kepala istrimu selalu dipakai untuk berpikir, mengolah uang belanja darimu yang tak seberapa, jarinya, pikirannya, hatinya, harus bisa membagi agar semua tercukupi, mendahulukan kepentinganmu, kepentingan anak-anakmu, dan nyaris tak ada sisa, lalu bagaimana bisa dia leluasa ke salon? Salon nggak gratis kan yaa? Belum lagi kalo nggak ngasih tips ke si mbak salon, kedepan-depannya nggak dilayani ramah, ya kan yaaa??
Lingkar pinggang perempuan muda itu begitu ramping.
Kumpulkanlah lima puluh ibu usia tiga puluh sampai empat puluh tahun yang sudah melahirkan, hanya bisa dihitung jari yg lingkar pinggangnya sama dengan ketika masih gadis dulu. Kebanyakan, lingkar pinggang menjadi dua kali lipat dari ukuran dulu. Kenapa? Karena mengandung anak-anakmu telah memelarkan usus kami, selain itu, para istri pun sangat menghargai makanan yang dibeli dari uang belanjamu, tak boleh ada yang terbuang, semua sisa di masukkan ke perut, kan membuang makanan itu mubazir, dosa juga kann?
Perempuan muda itu lemah manja bertutur kata.
Istrimu, cerewet mengulang-ulang  mengajarkan bacaan sholat dan doa-doa pada anak-anakmu, tujuannya apa? Ini adalah investasi yang sebenarnya, Biar saat raga kita menua, tak pernah putus doa yang dihaturkan oleh anak-anak kita untuk kemuliaan kita, itu tidak instan. Harus diajarkan sedari belia.
Jadi, tolonglah, jangan pernah dibanding-bandingkan.
Jangan tergoda pada perempuan perempuan muda yang cantik di social media, ahh itu juga dibantu oleh kamera tiga enam puluh kok. Yakiiin.
Lagipula, Ini hanya masalah waktu, gadis dua puluh enam  tahun itupun akan menua, roda dunia berputar kan yaa?
Sering-seringlah menatap bola mata istrimu, maka kamu akan menemukan telaga kasih sayang yang tak pernah mengering dihantam jaman.
Sering-seringlah meninjau hati istrimu, hatinya satu, dan hanya di isi oleh cinta yang tumpah ruah pada keluarga yang takb pernah lapuk diterjang waktu.
Dear para laki-laki seluruh dunia yang bernama suami,
Saat engkau meminang kami, saat ijab Kabul dulu terucap, langit bergetar, setan berteriak, karena saat itu engkau telah menyempurnakan ajaran agama.
Karena itu,  mari menua dalam setia, bersama istri, ibu dari anak anak tercinta.
Semoga berguna. Aamiin.
READ MORE - IDAMAN SUAMI

Selasa, 22 November 2016

MEMBERI PASTI MENYENANGKAN*MERAIH KEBAHAGIAAN DENGAN BERSEDEKAH.*

1. Sedekah dapat menghapus dosa.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻔﻰﺀ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻔﻰﺀ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ
“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air
memadamkan api.”
(HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614)
2. Memberi keberkahan pada harta.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺖ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍ ﺑﻌﻔﻮ ﺇﻻ ﻋﺰﺍ
“Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan
seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah
tambahkan kewibawaan baginya.”
(HR. Muslim, no. 2588)
3. Allah melipatgandakan pahala orang yang
bersedekah.
Allah Ta’ala berfirman:
ﺇِﻥَّ ﺍﻟْﻤُﺼَّﺪِّﻗِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺼَّﺪِّﻗَﺎﺕِ ﻭَﺃَﻗْﺮَﺿُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻗَﺮْﺿﺎً ﺣَﺴَﻨﺎً
ﻳُﻀَﺎﻋَﻒُ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﺃَﺟْﺮٌ ﻛَﺮِﻳﻢٌ
“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik
laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan
kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan
dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan
bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18)
MEMBERI ORANG LAIN
Pada suatu acara seminar yang dihadiri oleh sekitar 50 peserta 👬👭👫👪🙎
Tiba-tiba sang Motivator berhenti berkata-kata 😷 dan mulai memberikan balon kepada masing2 peserta.
Dan kepada mereka masing2 diminta untuk menulis 📝 namanya di balon tsb dgn menggunakan spidol ✏
Kemudian semua balon dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam ruangan lain.
Sekarang semua peserta disuruh masuk ke ruangan itu dan diminta untuk menemukan balon yang telah tertulis nama mereka, dan diberi waktu hanya 5 menit ⏰
Semua orang panik 🚶🏃🚶🏃 mencari nama mereka, bertabrakan satu sama lain, mendorong dan berebut dengan orang lain disekitarnya sehingga terjadi kekacauan.
Waktu 5 menit ⏰ sudah usai, tidak ada seorangpun yang bisa menemukan balon mereka sendiri.
Sekarang masing2 diminta untuk secara acak mengambil sembarang balon dan memberikannya kepada orang 🙋 yang namanya tertulis di atasnya.
Dalam beberapa menit ⌚ semua orang punya balon mereka sendiri 😃😃😃😃😃😃😃
Akhirnya sang Motivator berkata :
Kejadian yg baru terjadi ini mirip dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Semua orang sibuk mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tdk peduli dg orang lain (mirip dengan mencari balon mereka sendiri) dan banyak yg gagal.
Mereka baru berhasil mendapatkannya ketika mereka memberikan kebahagiaan kepada orang lain (memberikan balon kepada pemiliknya)saling tolong menolong/peduli dg orang lain/tdk egois.
Kebahagiaan kita terletak pada kebahagiaan yg kita berikan kepada orang lain. Beri kebahagiaan kepada orang lain, maka anda akan mendapatkan balasan kebahagiaan untuk anda sendiri ... Semoga hari ini kita telah memberikan kebahagian utk orang lain.
Semoga berguna.Aamiin.
READ MORE - MEMBERI PASTI MENYENANGKAN

PENGAKUAN BERSALAH


205.Renungan Siang !!!
*ANCAMAN HUKUM ALLAH SWT*

1.Ingat balasan
ﻳَﺎ ﺑُﻨَﻲَّ ﺇِﻧَّﻬَﺎ ﺇِﻥْ ﺗَﻚُ ﻣِﺜْﻘَﺎﻝَ ﺣَﺒَّﺔٍ ﻣِﻦْ ﺧَﺮْﺩَﻝٍ
ﻓَﺘَﻜُﻦْ ﻓِﻲ ﺻَﺨْﺮَﺓٍ ﺃَﻭْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﺃَﻭْ ﻓِﻲ
ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻳَﺄْﺕِ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻄِﻴﻒٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ
“(Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan)
seberat biji sawi, dan berada dalam batu
atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya
(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha
Halus lagi Maha Mengetahui”
(QS. Luqman: 16).
Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Ini adalah
wasiat yang amat berharga yang Allah ceritakan tentang Lukman Al Hakim supaya setiap orang bisa mencontohnya …
Kezholiman dan dosa apa pun walau seberat biji sawi, pasti Allah akan
mendatangkan balasannya pada hari kiamat
ketika setiap amalan ditimbang. Jika amalan
tersebut baik, maka balasan yang diperoleh
pun baik. Jika jelek, maka balasan yang diperoleh pun jelek”
( Tafsir Al Qur’an Al
‘Azhim , 11: 55)
2.Berbuat jahat pasti terbalas
ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻤَﻞْ ﺳُﻮﺀًﺍ ﻳُﺠْﺰَ ﺑِﻪِ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺠِﺪْ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻥِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻟِﻴًّﺎ ﻭَﻟَﺎ
ﻧَﺼِﻴﺮًﺍ
“Barangsiapa yang melakukan kejahatan (maksiat dan dosa), niscaya akan diberi pembalasan dengan
kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan
tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah”. (QS An Nisa’ 123)
Para shahabat menyatakan bahwa inilah ayat Al
Qur’an yang paling berat bagi mereka, sebagaimana
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Aisyah
mengatakan kepada Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wasallam bahwa inilah ayat Al Qur’an yang terasa paling berat bagi dirinya. (Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 hal 558)
4.Pengakuan bersalah
ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻇَﻠَﻤْﻨَﺎ ﺃَﻧْﻔُﺴَﻨَﺎ ﻭَﺇِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﺗَﺮْﺣَﻤْﻨَﺎ ﻟَﻨَﻜُﻮﻧَﻦَّ ﻣِﻦَ
ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ
“Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami
sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami
termasuk orang-orang yang merugi”.
(QS Al A’raf 23)
"MENENTUKAN SIKAP"
Ketika orang senyum ramah dan bersikap respek pada Anda, spontan Anda akan membalas dengan senyuman, respek dan merasa bahagia.
Ketika orang berbicara ketus, bersikap menghina, Anda pun membalas dengann ketus, balik menghina dan sakit hati.
Anda telah MEMBIARKAN orang lain MENENTUKAN  sikap Anda.
Anda menjadi baik karena orang baik pada Anda.
Anda menjadi jahat karena orang menjahati Anda.
Anda jujur karena lingkungan jujur.
Anda licik karena lingkungan licik.
Anda berjudi karena orang berjudi.
Anda beramal karena orang beramal kepada Anda.
Anda baik bukan karena Anda baik,tapi karena orang lain baik.
Anda kejam bukan karena Anda jahat,tapi karena orang lain kejam lalu Anda menjadi kejam.
Di mana diri Anda?
Di mana kesadaran dan kepribadian Anda?
Anda tidak mempunyai kepribadian,orang lain yang menentukan kepribadian Anda.
Anda tidak punya sikap, lingkungan yang memberi Anda sikap.
Anda tidak menjadi tuan bagi diri Anda, orang lain dan lingkungan yg menjadi tuan atas diri Anda.
Inilah bedanya dengan orang bijak:
ORANG BIJAK melakukan kebaikan bukan karena dunia baik padanya,
ORANG BIJAK melakukan kebaikan walaupun dunia menjahatinya.
BILA ADA ORANG MENJAHATI ANDA, ITU URUSAN ORANG TERSEBUT.
BILA KITA MELAKUKAN KEBAIKAN, ITU KARENA KESADARAN KITA AKAN MANFAAT KEBAIKAN ITU SENDIRI.
BUKAN ORANG LAIN, TAPI ANDA SENDIRI YANG MENENTUKAN SIKAP DAN PERBUATAN ANDA!!
SEMOGA SEMUA MAKHLUK BERBAHAGIA!
*Semoga berguna... Aamiin.*
READ MORE - PENGAKUAN BERSALAH

DOA SEORANG IBU


204.Renungan Siang !!!
*ISTIQAMAH BERDOA*

1.Doa pasti dikabulkan asal patuh dan yakin/iman
ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺳَﺄَﻟَﻚَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻱ ﻋَﻨِّﻲ ﻓَﺈِﻧِّﻲ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ﺃُﺟِﻴﺐُ
ﺩَﻋْﻮَﺓَ ﺍﻟﺪَّﺍﻉِ ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻥِ ﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ ﻟِﻲ
ﻭَﻟْﻴُﺆْﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻲ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺷُﺪُﻭﻥَ
“ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya
kepadamu tentang Aku, maka (jawablah),
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang
berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.
Maka hendaklah mereka itu memenuhi
(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka
beriman kepada-Ku, agar mereka selalu
berada dalam kebenaran .” (QS. Al Baqarah: 186)
2.Berdoa perbuatan paling mulia
ﻟَﻴْﺲَ ﺷَﻲْﺀٌ ﺃَﻛْﺮَﻡَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ
“ Tidak ada sesuatu yang lebih besar
pengaruhnya di sisi Allah Ta’ala selain do’a. ”
(HR. Tirmidzi no. 3370, Ibnu Majah no. 3829, Ahmad 2/362)
3.Semua doa akan diijabah asal tidal berbuat dosa dan memutus kerabat
‏« ﻣﺎ ﻣِﻦْ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﺑِﺪَﻋْﻮَﺓٍ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺇِﺛْﻢٌ
ﻭَﻻَ ﻗَﻄِﻴﻌَﺔُ ﺭَﺣِﻢٍ ﺇِﻻَّ ﺃَﻋْﻄَﺎﻩُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻬَﺎ ﺇِﺣْﺪَﻯ
ﺛَﻼَﺙٍ ﺇِﻣَّﺎ ﺃَﻥْ ﺗُﻌَﺠَّﻞَ ﻟَﻪُ ﺩَﻋْﻮَﺗُﻪُ ﻭَﺇِﻣَّﺎ ﺃَﻥْ
ﻳَﺪَّﺧِﺮَﻫَﺎ ﻟَﻪُ ﻓِﻰ ﺍﻵﺧِﺮَﺓِ ﻭَﺇِﻣَّﺎ ﺃَﻥُْ ﻳَﺼْﺮِﻑَ ﻋَﻨْﻪُ
ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴُّﻮﺀِ ﻣِﺜْﻠَﻬَﺎ ‏» . ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺇِﺫﺍً ﻧُﻜْﺜِﺮُ . ﻗَﺎﻝَ ‏«
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺜَﺮُ ‏»
“ Tidaklah seorang muslim memanjatkan do’a
pada Allah selama tidak mengandung dosa
dan memutuskan silaturahmi (antar kerabat,
pen) melainkan Allah akan beri padanya tiga
hal: [1] Allah akan segera mengabulkan
do’anya, [2] Allah akan menyimpannya
baginya di akhirat kelak, dan [3] Allah akan
menghindarkan darinya kejelekan yang
semisal.” Para sahabat lantas mengatakan,
“Kalau begitu kami akan memperbanyak
berdo’a.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
lantas berkata, “Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan do’a-do’a
kalian. ” (HR. Ahmad 3/18)
KEIKHLAN SEORANG IBU
Suatu kali ada seseorang bertanya kepada seorang ibu yg rajin berdzikir dan berdo'a....
"Apa yg Ibu dapat dengan berdzikir dan berdo'a secara teratur kepada Allah....?"
Si Ibu menjawab... :
"Tidak ada yg saya dapat,  malah saya banyak kehilangan ......
Tetapi saya akan beritahu Anda apa-apa saja yg hilang itu ......
Ternyata yg hilang dari diri saya adalah: 
- kemarahan,
- depresi,
- kecewa,
- sakit-hati,
- iri/ dengki,
- ria,
- takabur,
- kerakusan,
- ketakutan akan kematian,
- ketidak-amanan,
- kesombongan/egois,
- kebencian,
- kemalasan,
- putus asa,
.... dan berbagai penyakit hati lainnya..."
Kadangkala jawaban untuk do'a kita bukan "apa yang kita dapat", tapi justru "apa yang hilang" dari kehidupan kita ....."
*Semoga bermanfaat...Aamiin*
READ MORE - DOA SEORANG IBU

MENIKMATI KEHIDUPAN


203.Renungan Siang !!!
*NIKMAT HIDUP...*

1.Wajib bersyukur
ﻭَﺇِﻥْ ﺗَﻌُﺪُّﻭﺍ ﻧِﻌْﻤَﺔَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟَﺎ ﺗُﺤْﺼُﻮﻫَﺎ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﻟَﻐَﻔُﻮﺭٌ ﺭَﺣِﻴﻢٌ
“ Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat
Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan
jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. An Nahl: 18).
Yang dimaksud dengan ayat ini disebutkan
dalam Tafsir Al Jalalain (hal. 278), “Jika
kalian tidak mampu menghitungnya, lebih-
lebih untuk mensyukuri semuanya. Namun
kekurangan dan kedurhakaan kalian masih
Allah maafkan (bagi yang mau bertaubat, -
pen), Dia Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”
2.Ragamnya nikmat
ﻭَﻣَﺎ ﺑِﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧِﻌْﻤَﺔٍ ﻓَﻤِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ
“ Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu,
maka dari Allah-lah (datangnya) ”
(QS. An Nahl : 53). (Lihat Adhwaul Bayan , 3: 231).
Dalam ayat ini pula, Syaikh Muhammad Al
Amin Asy Syinqithi memberikan pelajaran
kaedah bahasa Arab bahwa isim mufrod jika
disandarkan pada isim ma’rifah, maka
menunjukkan makna umum. Semisal dalam
ayat ini kata “ni’mat Allah”. Nikmat itu
mufrod (tunggal), lafazh jalalah “Allah”
adalah isim ma’rifah. Jadi yang dimaksud
adalah seluruh nikmat, bukan hanya satu
nikmat saja.
Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu
sebanyak nikmat yang disyukuri oleh orang-
orang yang bersyukur dalam setiap lisan dan
setiap waktu.
3.Semua nikmat akat dimintak pertanggung jawaban
ﻻَ ﺗَﺰُﻭﻝُ ﻗَﺪَﻣَﺎ ﻋَﺒْﺪٍ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺴْﺄَﻝَ
ﻋَﻦْ ﻋُﻤْﺮِﻩِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺃَﻓْﻨَﺎﻩُ ﻭَﻋَﻦْ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻓَﻌَﻞَ
ﻭَﻋَﻦْ ﻣَﺎﻟِﻪِ ﻣِﻦْ ﺃَﻳْﻦَ ﺍﻛْﺘَﺴَﺒَﻪُ ﻭَﻓِﻴﻤَﺎ ﺃَﻧْﻔَﻘَﻪُ ﻭَﻋَﻦْ
ﺟِﺴْﻤِﻪِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺃَﺑْﻼَﻩُ
“ Kedua kaki seorang hamba tidaklah
beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya
mengenai: (1) umurnya di manakah ia habiskan, (2) ilmunya di manakah ia
amalkan, (3) hartanya bagaimana ia peroleh
dan (4) di mana ia infakkan dan (5) mengenai tubuhnya di manakah
usangnya. ” (HR. Tirmidzi no. 2417, dari Abi
Barzah Al Aslami)
4.Beramal shalih
ﺣَﺘَّﻰ ﺇِﺫَﺍ ﺟَﺎﺀَ ﺃَﺣَﺪَﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕُ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ
ﺍﺭْﺟِﻌُﻮﻥِ ﻟَﻌَﻠِّﻲ ﺃَﻋْﻤَﻞُ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺗَﺮَﻛْﺖُ ﻛَﻼ
ﺇِﻧَّﻬَﺎ ﻛَﻠِﻤَﺔٌ ﻫُﻮَ ﻗَﺎﺋِﻠُﻬَﺎ ﻭَﻣِﻦْ ﻭَﺭَﺍﺋِﻬِﻢْ ﺑَﺮْﺯَﺥٌ ﺇِﻟَﻰ
ﻳَﻮْﻡِ ﻳُﺒْﻌَﺜُﻮﻥَ
“ Hingga apabila datang kematian kepada
seseorang dari mereka, dia berkata: “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia). Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak.
Sesungguhnya itu adalah perkataan yang
diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka
ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan”
(QS. Al Mu’minun: 99-100).
5.Penyesalan
ﻭَﻟَﻮْ ﺗَﺮَﻯ ﺇِﺫِ ﺍﻟْﻤُﺠْﺮِﻣُﻮﻥَ ﻧَﺎﻛِﺴُﻮ ﺭُﺀُﻭﺳِﻬِﻢْ ﻋِﻨْﺪَ
ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺃَﺑْﺼَﺮْﻧَﺎ ﻭَﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ ﻓَﺎﺭْﺟِﻌْﻨَﺎ ﻧَﻌْﻤَﻞْ
ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﺇِﻧَّﺎ ﻣُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ
“ Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka
ketika orang-orang yang berdosa itu
menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar,
maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami
akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang
yang yakin.” ”
(QS. As Sajdah: 12).
*AGAR TIDAK MUDAH PUTUS ASA...*
Ada seseorang yg merasa dirinya tidak kaya sehingga setiap saat merasa gelisah.
Malaikat bijak datang kepadanya
👼 : "Saudara, kenapa engkau tidak bahagia?"
👦 : "Saya merasa bingung mengapa saya miskin terus ?"
👼 : "Miskin ?
kamu bukannya kaya?"
👦 : "Gimana bisa Anda katakan kalo saya kaya?
Dari mana Anda menilainya?"
👼 : "Kalo sekarang engkau kehilangan 1 jari tanganmu, aku beri 50 juta, apa kamu mau?"
👦 : "Hmm.. Ngga mau"
👼 : "Jikalau kamu kehilangan sebelah lenganmu, aku beri 500 juta, mau ?"
👦 : "Hmm.. Ngga mau"
👼 : "Kalo sepasang matamu buta, aku beri 10 milliar, mau ?"
👦 :" Ngga mau"
👼 : "Kalo aku jadikan engkau menjadi kakek berumur 80 tahun sakit-sakitan, aku beri 100 milliar, mau?"
👦 : "Ngga mau"
👼 : "Kalo sekarang engkau langsung meninggal, aku beri kamu 1 Trilliun, mau?"
👦 : "Ngga mau"
👼 : "Hahaha.. Berarti benar kan kalo kamu sudah memiliki kekayaan tak terhingga ?
Di dalam hatimu, kenapa masih mengeluh miskin ?"
Orang itu tiba-tiba speechless tanpa kata-kata dan tiba-tiba mengerti apa arti KEKAYAAN.
🔘 Karena HIDUP adalah WAKTU yang dipinjamkan.
🔘 dan HARTA adalah ANUGERAH yang dipercayakan...
🌀 BERSYUKUR atas Nafas yang masih kita miliki,
🌀 BERSYUKUR atas tubuh yang masih kita miliki.
🌀 BERSYUKUR atas Kesehatan yang masih kita miliki,
🌀 BERSYUKUR atas Keluarga yang masih kita miliki,
🌀 BERSYUKUR atas Teman & Sahabat yang masih kita miliki
🌀 BERSYUKUR atas Pekerjaan yang masih kita miliki
*Mari kita sadari bahwa kita selalu DIBERI YANG TERBAIK...*
* HARUS Selalu bersyukur.*
*Semoga berguna...Aamiin.*
READ MORE - MENIKMATI KEHIDUPAN
 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman