Rabu, 01 April 2015

HUKUM TALQIN

IMAM MADZHAB MENGHARUSKAN TALQIN ?


Muqaddimah
Definisi Talqin: Talqin dari bahasa arab laqqana yulaqqinu yang artinya menuntun orang untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan. 2. Hukum talqin di atas kuburan Kita sebagai seorang muslim disunnahkan untuk mentalqin orang yang akan meninggalkan dunia atau sedang sekarat. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW: Talqinlah “mautakum” orang-orang yang akan mati dengan kalimah La ilaha illah.” Talqin ini untuk orang yang masih hidup dan menjelang mati.
Anjuran Amalan Talqin ?
Nabi Muhammad sendiri menyuruh amalan talqin yang diriwayatkan oleh Imam At-Tobarony dalam Mu’jam Sighir dan Mu’jam Kabir daripada Abi Umamah Al-Bahily berkata :
[إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرءان إماماً فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لُقّن حجته، قال [أي أبو أمامة]: فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يُعرف أمه، قال: ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء .
Yang bermaksud : “Apabila aku mati nanti, lakukan padaku sepertimana yang disuruh oleh Rasulullah agar dilakukan kepada mayat, Rasulullah telah memerintah kita dengan sabda baginda: “ Apabila matinya seorang daripada kalanganmu, maka tanahlah dan berdirilah seorang dikalangan kamusemua pada bahagian kepala dikuburnya kemudian katakan Wahai si fulan anak si fulanah, orang itu mendengarnya tetapi dia tidak akan menjawab, kemudian katakan Wahai fulan anak fulanah maka dia duduk, kemudian katakan Wahai fulan anak fulanah maka dia berkata semoga Allah merahmati kamu tetapi kamu semua tidak merasai (apa yang telah berlaku pada si mayat), maka hendaklah dikatakan : Ingatlah apa yang telah menyebabkan kamu dilahirkan kedunia iaitu syahadah tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu hambaNya dan rasulNya dan engkau telah meredhoi dengan allah sebagai tuhanmua dan islam itu agamamu dan Muhammad itu nabimu dan al-quran itu petunjukmu maka malaikat mungkar dan nakir akan mengambil tangannya lantas berkata Ayuh bersama kami bawakan kepada siapa yang telah ditalqinkan hujahnya”
Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah!bagaimana sekiranya tidak diketahui nama ibunya? Rasulullah menjawab “Maka hendaklah dinasabkan kepada ibu manusia iaitu Hawwa dengan mengatakan Wahai si fulan anak Hawwa.” Tamat hadith riwayat Imam Al-Hafiz Tobarony Dalam kitabnya Mu’jam Soghir Wal Kabir.
Hadith yang mengharuskan talqin diatas telah disolehkan sanadnya (ulama hadith menyatakan hadith itu boleh digunakan) oleh Imam Muhaddith dari kalangan ulama hadith iaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitab beliau berjudul At-Talkhis Al-Habir sepertimana yang juga dibawah Kitab Al-Majmuk oleh Imam Nawawi pada jilid 5 muksurat 243 :
وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه
Yang bermaksud : “ Sanad hadith ini adalah boleh digunakan dan hadith ini telah dikuatkan oleh Imam Al-Hafiz Ad-Dhiya dalam kitab Ahkam”.
Pendapat Para Imam Madzhab ?
1.Mazhab Al-Hanafi Mengharuskan Talqin

1-Berkata As-Syeikh Al-Alim Abdul Al-Ghony Al-Ghonimy Ad-Dimasyqy Al-Hanafi dalam kitab beliau berjudul Al-Lubab Fi Syarhil Kitab pada jilid 1 mukasurat 125 menyatakan :
: “وأما تلقينه (أي الميت) في القبر فمشروع عند أهل السنة لأن الله تعالى يحييه في قبره.
“Manakala hukum mentalqin mayat pada kubur adalah merupakan syariat islam disisi Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana Allah ta’ala menghidupkannya dalam kuburnya”.
Telah jelas bahawa dalam mazhab Hanafi amalan talqin adalah diharuskan bahkan disyariatkan.
2.Mazhab Maliki Mengharuskan Amalan Talqin
1- Imam Al-Qurtuby Al-Maliky pengarang kitab tafsir terkenal telah menulis satu bab yang khusus mengenai amalan talqin disisi mazhab Maliki dalam kitab beliau berjudul At-Tazkirah Bil Ahwal Al-Mauta Wal Akhiroh pada mukasurat 138-139 :
باب ما جاء في تلقين الإنسان بعد موته شهادة الإخلاص في لحده
Didalam bab itu juga Imam Qurtuby telah menjelaskan amalan talqin dilakukan oleh para ulama islam di Qurtubah dan mereka mengharuskannya.
3.Mazhab Syafi’e Mengharuskan Dan Mengalakkan Amalan Talqin
1- Imam An-Nawawi As-Syafi’e menyatakan dalam kitab beliau berjudul Al-Majmuk pada jilid 5 mukasurat 303-304 :
قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه ثم قال: ممن نص على استحبابه: القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي
Yang bermaksud : “ Telah menyatakan oleh ramai para ulama dari mazhab Syafi’e bahawa disunatkan talqin pada mayat ketika mengebumikannya”.
Kenyataan mazhab Syafi’e dari kitab yang sama :
وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به
Imam Nawawi menyatakan : “ Telah ditanya kepada As-Syeikh Abu Amru Bin As-Solah mengenai talqin maka beliau menjawab Amalan talqin merupakan pilihan kita (mazhab Syafi’e) dan kami beramal dengannya”.
2- Imam Abu Qosim Ar-Rofi’e As-Syafi’e menyatakan dalam kitab beliau berjudul Fathul ‘Aziz Bi syarh Al-Wajiz tertera juga pada bawah kita Al-Majmuk oleh Imam Nawawi pada jilid 5 mukasurat 242 :
ويستحب أن يُلقن الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله بن أمة الله …” إلى اخره .
Yang bermaksud : Digalakkan dan disunatkan mentalqin mayat selepas mengebumikannya dan dibaca : Wahai hamba Allah bin hamba Allah…(bacaan talqin).
Di malaysia kita umat islam kebanyakannya berpegang dengan mazhab Syafi’e. Kenapa anda buat fitnah ke tanah air kita wahai Wahhabi? Dengan memecah belahkan umat islam mengunakan isu talqin. Sedangkan hukum talqin adalah harus berdalilkan dari hadith Nabawi.
4.Mazhab Hambali Mengharuskan Talqin
1- Imam Mansur Bin Yusuf Al-Buhuty Al-Hambaly menyatakan hukum pengharusan talqin dalam kitab beliau berjudul Ar-Raudul Mari’ mukasurat 104.
2- Imam Al-Mardawy Al-Hambaly dalam kitabnya Al-Insof Fi Ma’rifatil Rojih Minal Khilaf pada jilid 2 mukasurat 548-549 menyatakan :
فائدة يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب
Yang bermaksud :
Kenyataan yang penting : Disunatkan hukum talqin mayat selepas mengkebumikannya disisi kebanyakan ulama ( selainnay hanya mengaruskan sahaja).
Hukum Mentalqinkan diatas Kuburan ?
Sedangkan mengenai talqin untuk orang yang sudah mati atau di atas kuburan yang biasanya dilakukan setelah dikubur, dalam hal ini ada tiga pendapat.
Pertama: Sunnah menurut sebagian ulama’ hambali dan madzhab syafii Dalilnya adalah: Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Jika ada di antara kalian yang meninggal dunia, kemudian kuburannya di ratakan dengan tanah, maka hendaknya ada di antara kalian yang berdiri di dekat kepalanya dan berkata: Ya fulan bin fulanah, sesungguhnya dia mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Kemudian hendaknya dia mengatakan: Ya fulan bin fulanah untuk yang kedua kalinya. Kemudian dia akan duduk. Kemudian hendaknya dia mengatakan: Ya fulan bin fulanah, maka dia akan berkata: Tunjukilah kami semoga kamu mendapat rahmat Allah. Tetapi kamu tidak mendengarnya. Sebutlah pedoman kamu keluar dari dunia yaitu شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. Maka Malaikat Munkar dan Nakir akan terlambat dan salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain: pergilah tidak ada yang menyebabkan kita duduk di sisi orang ini karena hujjahnya sudah ditalqin, maka Allah menjadi hujjahnya bagi mereka berdua. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya: Bagaimana kalau seandainya nama ibunya tidak dikenal. Rasul menjawab: Nasabkan dia kepada Hawwa.” Hadits ini diriwayatkan Ibnu Syahin dalam kitab Dzikrul Maut dengan sanadnya. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengalamatkan hadits ini kepada Thabrani. Syaikh islam Ibnu Taimiyyah berkata: Talqin yang disebutkan tersebut telah di nukil dari beberapa sahabat, bahkan mereka memerintahkannya seperto Abu Umamah al-Bahili dan lainnya. Ada juga riwayat hadits lain dari Rasulullah namun hadits ini tidak shahih, dan tidak banyak sahabat yang melakukannya.
Kedua: Makruh, bid’ah karena tidak ada sahabat yang melakukannya, ini pendapat madzhab Maliki.
Ketiga: Boleh. Pendapat ini didukung oleh Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah, kata beliau; Menurut pendapat yang paling benar menurut saya adalah boleh bukan sunnah. Pendapat ini juga didukung oleh penduduk Syam bahkan mereka senantiasa melakukan talqin ini sejak abad pertama dan zaman setelahnya.
Sumber:1.https://salafytobat.wordpress.com 2.http://www.syariahonline.com
JAKARTA 1/3/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman