Selasa, 29 November 2016

MENCARI HIDAYAH


225.Renungan Siang !!!
KEMUTLAKAN KEHENDAK ALLAH SWT.

1.Allah swt mutlaq Pemberi hidayah bagi orang yang dikehendaki...
{ ﻣَﻦْ ﻳَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻱ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﺄُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﺨَﺎﺳِﺮُﻭﻥَ }
“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka
dialah yang mendapat petunjuk (dalam semua
kebaikan dunia dan akhirat); dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi (dunia dan akhirat) ”
(QS al-A’raaf:178)
2.Allah swt menyesatkan orang yang kehendaki...
{ ﻣَﻦ ﻳَﻬْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﻠَﻦْ ﺗَﺠِﺪَ ﻟَﻪُ ﻭَﻟِﻴًّﺎ ﻣُﺮْﺷِﺪًﺍ }
“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka
dialah yang mendapat petunjuk (dalam semua
kebaikan dunia dan akhirat); dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun yang dapat memberi petunjuk
kepadanya”
(QS al-Kahf:17)
3.Nabi Muhammad saw hanya memberi penjelasan atau bimbingan.
{ ﻭَﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﺘَﻬْﺪِﻱ ﺇِﻟَﻰ ﺻِﺮَﺍﻁٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢٍ }
“Sesungguhnya engkau (wahai Rasulullah
Shallallahu’alaihi Wasallam) benar-benar memberi
petunjuk (penjelasan dan bimbingan) kepada jalan
yang lurus ”
(QS asy-Syuuraa: 52)
4.Nabi saw tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang dicintai...
{ ﺇِﻧَّﻚَ ﻻ ﺗَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦْ ﺃَﺣْﺒَﺒْﺖَ ﻭَﻟَﻜِﻦَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦْ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻋْﻠَﻢُ
ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳﻦَ }
“Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad
Shallallahu’alaihi Wasallam) tidak dapat memberikan
hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Dia yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk ”
(QS al-Qashash: 56).
5.Selalu berdoa bagi kaum muslimiin...
{ ﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ }
“Berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus ”.
MUNAJAT HAMBA ALLAH SWT...
Jika Allah SWT Maha Dekat
Sedang kita tahu Allah SWT adalah Maha Kuasa
Lalu, kenapa kita masih berharap dengan yang lain?
Jika Allah SWT Maha Mengetahui
Sedang kita tahu Allah SWT adalah Maha Kasih
Lalu, kenapa kita masih meminta kepada yang lain?
Jika Allah SWT Maha Mengatur
Sedang kita tahu Allah SWT adalah Maha Mengerti
Lalu, kenapa kita masih khawatir?
Jika Allah SWT Maha Memberi
Sedang kita tahu Allah SWT Maha Bijaksana
Lalu, kenapa kita masih merasa susah?
Dia selalu menerima mu saat manusia muak dengan mu
Dia selalu mencintai mu saat manusia hanya menyukai kebaikan mu
Dia selalu mendengar mu saat manusia mengeluhkan suara mu
Keburukan mu kecil bagi NYA , tapi besar bagi manusia
Kebaikan mu besar bagi NYA, tapi kecil bagi manusia
Benar kata Rabiah...
_"ku kenal cinta, setelah kukenal cinta MU"_
Cinta yang tidak terhubung kepada MU, adalah cinta palsu
Bahagia yang bukan untuk MU, adalah kebahagiaan semu
Dan...
Kesedihan yang menjadikan ku teringat pada MU, adalah anugerah bagiku
Tangisan yang membuat ku mendatangi MU, adalah karunia buatku
Kesusahan yang menuntun ku ke pintu MU, adalah nikmat untuk ku
Engkau lah hakekat kawan, disaat para kawan semua terdiam
Engkau lah hakekat sahabat, disaat para sahabat semua terpejam
Engkau lah hakekat kekasih, disaat para kekasih semua bungkam
Jika hijab ini disingkap
Hingga aib diri terungkap
Mereka akan lari dan menghujat
Sedang Engkau justru lebih mendekat
Jika tirai di buka
Hingga dosa menganga
Mereka akan kabur dan menghina
Sedang Engkau justru menerima dengan pintu terbuka
Duhai Yang Maha Kasih
Kasihilah mereka yang sedang bersedih
Karena hanya Engkau lah obat segala resah
Duhai Yang Maha Mendengar
Terimalah mereka yang sedang tafakur
Karena hanya dari Engkau lah jawaban bersumber
Allahumma Ya Allah...
Jadikan diri kami ini hanya bergantung kepada MU
Hanya berkeluh kesah kepada MU
Hanya bercerita kepada MU
Hanya menangis kepada MU
Hanya mengharap kepada MU
Hanya bercakap kepada MU
Meski kami tahu bahwa kami tidak akan mendengar jawaban MU
Meski kami tahu bahwa permasalahan tidak langsung diselesaikan oleh MU
Tapi kami yakin Engkau Mendengarkan
Kami yakin Engkau Memahami
Kami yakin Engkau Menerima
Dan, itulah yang membuat kami merasa gembira
Bahkan rasa kegembiraan itu, sudah lebih daripada jawaban itu sendiri....
Segala Puji Syukur Bagi Engkau Ya Allah...
Atas Segala Karunia Yang Engkau Berikan...
Sholawat dan Salam Semoga Tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW
Beserta Para Keluarga nya yang Suci, dan Para Sahabat nya Yang Setia
Solo, 17 Agustus 2016
By: Umar Zain Assegaf
Semoga berguna.Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman