Jumat, 22 Mei 2015

PESAN IMAM MALIK

MENGENAL IMAM MALIK ?


Rasulullah Shallallahu'allaihi Wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud. Dishahihkan oleh Al-Albani)


Adab Imam Malik

Dari Abi Salamah Al-Khuzzaa'i rahimahullah berkata:"Imam Malik rahimahullah jika ingin pergi mengajar hadiits, beliau wudhu seperti wudhunya orang yg ingin melaksanakan shalat, dan memakai pakaiannya yg paling baik, menyisir jengotnya, dan ketika ditanyakan kepadanya tentang itu, beliau berkata:" aku memuliakan hadits Rasulallah shallallahu 'Alaihi wa sallam.
Dan dari Ma'an bin 'Iisa rahimahullah berkata:" Imam Malik rahimahullah jika ingin duduk mengajarkan hadiits, beliau mandi, memakai minya wangi dan bukhur... ( Tahdziibul Asmaa wal Lughaat 2/ 76 )
Kepandaian Imam  Malik Tentang Ilmu Hadits

kepandaian beliau tentang lmu hadits data kita ketahui melalui pengakuan para ahli ilmu hadits, antara lain:
a.    Imam  Muhammad bin Idris As-Syafi'i berkata: apabila dalam hadits kepadamu dari Imam  Malik, maka pegang teguhlah olehmu dengan kedua tanganmu, karena ia menjadi alasan bagimu.
b.    Juga pernah beliau berkata: apabila disebut-sebut ulama ahli hadits, maka Imam  Malik b intangnya, dan tidak ada seorang pun yang aku percayai tentang hadits selain daripada Imam  Malik.
c.    Imam  Abdur Rahman bin Mahdi berkata: saya belum pernah mendahulukan seorang pun tentang shahihnya hadits daripada Imam  Malik" beliau juga berkata " tidak ada di muka bumi ini seorang un pada masa itu yang lebih dipercayai tentang hadits selain Imam  Malik.
d.    Imam  Yahya bin Mu'in pernah berkata: Imam  Malik adalah seorang raja bagi orang-orang yang beriman tentang ilmu hadits, yakni seorang yang tertinggi tentang ilmu hadits.
Demikianlah pernyataan para ulama ahli hadits tetnang kepandaian Imam  Malik dalam ilmu hadits dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan yang mengungkakan tentang kepandaian Imam  Malik tentang hadits itu.

Panduan Hidup ?
Nasihat Imam Malik yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita :

1. Ilmu itu adalah agama. Oleh itu hendaklah kamu perhatikan daripada siapa kamu pelajari ilmu itu.

2. Ilmu itu cahaya. Ia tidak akan jinak kecuali hanya kepada hati yang taqwa dan khusyuk.

3. Apabila seseorang itu zahid (tidak tamak pada dunia) Allah akan memberi nikmat kepadanya.

4. Sebaik-baik perkara adalah yang jelas dan nyata. Sekiranya kamu syak antara dua perkara, maka ambillah yang lebih meyakinkan.

5. Siapa mahu menjawab sesuatu masalah, dia perlu bentangkan dahulu dirinya ke dalam syurga dan neraka dan berusaha bagaimana dia akan selamat di akhirat.

6. Perumpamaan orang munafik itu ketika berada dalam masjid adalah seperti burung yang berada di dalam sangkar. Apabila pintu sangkar itu terbuka mereka berebut-rebut keluar.

7. Menurut apa yang diketahui bahawa ulama akan ditanya di akhirat kelak seperti ditanya kepada para nabi.

8. Apabila seseorang itu memuji dirinya maka hilanglah kebijaksanaannya.

9. Orang yang menurut ilmu agama pastilah dia warak, bersikap tenang dan taqwa.

10. Seorang alim tidak patut bercakap berkenaan ilmu kepada mereka yang tidak layak mendengarnya dan mereka yang membencinya kerana dia hanya akan menjadikan ilmu itu hina.

11. Apabila kamu ditanya berkenaan sesuatu perkara, kamu perlu halusi dan teliti pendapat kamu dengan pendapat orang lain kerana penelitian itu menghapuskan fikiran sempit seperti api menghilangkan kotoran emas.

12. Allah tidak kasih kepada hamba-hambaNYA yang diberi nikmat melainkan hamba itu melahirkan kesan nikmat Allah itu. Lebih-lebih lagi orang yang berilmu.

13. Maka sepatutnya dia memelihara maruahnya dengan pakaian yang baik bagi memuliakan ilmu.

14. Siapa yang tahu percakapannya menunjuk-nunjuk kadar amalannya,maka kurangkanlah percakapannya.

15. Zahid kepada dunia adalah mencari keuntungan dengan memendekkan cita-cita.

16. Apabila seseorang manusia itu tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri dia pun tidak baik di sisi manusia.

17. Seseorang itu menjadi orang baik kecuali dia meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan dirinya dan bekerja menunaikan kewajipannya. Apabila dia bersikap demikian akan terbuka mata hatinya kepada Allah.

18. Tidak ada kebaikan bagi sesiapa yang melihat dirinya dalam setiap perkara tetapi orang lain tidak melihatnya sebagai ahli dalam perkara itu.

Sumber:1.http://grupsyariah.blogspot.com
2.http://azaabadi.blogspot.com
JAKARTA 22/5/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman