Selasa, 29 Januari 2013

Pemakai JIMAT dll ?

RAJAH, WAFAK, ISIM JIMAT ATAU PENANGKAL ?
Makna Rajah
Dalam bahasa Arab, Rajah biasa disebut sebagai Wifiq atau wafak. Rajah adalah tulisan-tulisan yang mengandung energi ghoib, yang mana dengan kekuatan ghoib tersebut suatu Rajah dapat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitarnya (manusia, binatang bahkan makhluk halus).
MAHA SUCI ALLAH
Tulisan Rajah dapat berbentuk huruf, angka, sandi, simbol dan gambar. Tulisan Rajah memang tidak seperti tulisan pada umumnya. Sebagian besar suatu Rajah hanya terdiri dari huruf-huruf dan angka-angka yang berdiri sendiri-sendiri, tidak menyusun suatu kata. Sehingga bisa dikatakan tulisan rajah tersebut tidak bisa diartikan dalam bahasa. Namun diyakini bahwa susunan huruf dan angka (rajah) tersebut mengandung atau bisa memunculkan kekuatan ghoib. Sehingga kemudian susunan tulisan-tulisan disebut Rajah.
Wafaq ialah tulisan yang menggunakan huruf abjad,sama ada hufur abjad itu ditukar dengan huruf tanggah yang berasal dari huruf suryani dan ibrani atau angka yang bersama dengan nilai huruf itu atau dengan menggunakan rajah-rajah.
Menggunakan wafaq didalam ikhtiar menguatkan jiwa,amat bergantung kepada keyakinan seseorang,dan ia merupkan syarat yang utama di dalam keberhasilan.
Wafaq secara harfiyah berarti جَعَلَهُ مُوَافِقًا أو مُلائِمًا yaitu menjadikan sesuatu itu selaras, , sesuai, harmoni… sedangkan, secara umum Wafaq bererti suatu tulisan yang terdiri dari angka-angka atau huruf-huruf yang disusun secara sistematik mengikuti kaedah yang telah ditentukan untuk membentuk pola energy yang diinginkan yang dapat digunakan sebagai syariat penyembuhan, perlindungan, keselamatan, kemudahan rezeki dll. sesuai dengan keinginan si pembuat wafaq.
Walaubagaimana pun kita tidak boleh menaruh kepercayaan kepada kuasa wafaq,selain kembali serta meyakini bahawa keberhasilan penggunaan wafaq itu,adalah kerana keizinan Allah jua.Secara umumnya sesiapa sahaja boleh menulis wafaq,jika mereka mengetahui syarat,peraturan serta penguncinya.
Tulisan Rajah bermacam-macam jenisnya, sesuai dengan fungsi atau kegunaannya. Maka Rajah bukanlah sembarang tulisan yang ditulis diatas selembar kertas atau kain atau media lainnya. Melainkan tulisan Rajah merupakan tulisan yang bernuansa mistis. Setiap coretan garis, simbol, sandi, gambar, huruf dan angka memiliki makna tertentu. Meski terkadang, bahkan banyak tulisan Rajah yang tidak dapat dimengerti artinya namun tulisan tersebut mempunyai makna.
Nampaknya Rajah lebih menekankan pada makna daripada arti. Suatu makna yang dikandungnya merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Karena rajah memang dibuat untuk membantu memenuhi hajat keinginan seseorang.
Tulisan rajah yang telah ditulis di suatu media benda (kertas, kain, kayu, batu dll) kemudian benda tersebut biasa disebut sebagai Azimat. Suatu benda yang mengandung aura magis atau mempunyai kekuatan ghoib.
Makna Wafak
AWFAQ adalah bentuk jamak dari WAFAQ. Sedangkan WAFAK atau AUFAK adalah maksud yang salah dari WAFAQ. Seperti beberapa kes, ada yg menyebut HIZIB dengan HIJIB, AYAT KURSIY dengan AYAT QURSY, dll. Hati-hati…salah istilah bermakna salah maknanya
Wafak, isim, rajah dan benda-benda sejenisnya, sekilas memang
menyiratkan hal-hal yang berbau agama. Kadang bertuliskan huruf-huruf
arab, atau bahkan malah potongan ayat-ayat Al-Quran.
Misalnya rajah, wafak, isim dan sejenisnya. Secara penampilan, sangat
mempesona lantaran berbentuk huruf arab, bahkan terkadang potongan ayat
Al-Quran. Orang awam tentu akan menyangka kalau benda-benda ini berbau
Islam, minimal ada potongan ayat quran. Padahal benda-benda itu tidak
lain media sihir yang nyata serta bernilai syirik di sisi Allah SWT.
Jimat Dan Penangkal
Terdapat perselisihan pendapat ulama mengenai hukum menggunakan tangkal. Bagi menjelaskannya, tangkal, azimat atau wafak itu boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Pertama, tangkal yang ditulisayat-ayat al-Quran, nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya, daripada doa-doa; kedua, tangkal yang diperbuat selain daripada jenis pertama, seperti daripada logam iaitu keris, paku, jarum atau duit syiling, cincin, tembaga, timah atau tahi besi dan daripada binatang seperti kulit binatang, misai atau kuku harimau, sisik tenggiling, tulang kokang, batu akik atau benang, tasbih, kayu dan sebagainya.

Tangkal yang diperbuat daripada bahan pertama, tidak kira di manadi gunakan, sama ada digantung di leher, diikat di pergelangan tangan, di pinggang, diletak di bawah bantal, di bawah alas tempat tidur, digantung di dinding, atau di atas rangka pintu tidak harus digunakan berdasarkan kepada hadis umum yang bermaksud: Sesungguhnya jampi-jampi dan tangkal-tangkal juga tiwalah itu syirik - hadis riwayat Imam Ahmaddan Abu Daud.

Juga berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Aqabah bin Amir yang bermaksud: Barang siapa menggantung tangkal maka sesungguhnya dia telah syirik - hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, Ibn Habban danal-Hakim. Menurut Asy-Syeikh Abdul Rahman bin Hassan seperti yang tersebut dalam Fathu`l-Majid, larangan tersebut berdasarkan kepada:

1. Umum hadis-hadis di atas melarang penggunaan tangkal, tanpa pengecualian atau merujuk kepada kes-kes tertentu.
2. Untuk mencegah kekeliruan, di mana orang awam berkemungkinan tidak dapat membezakan antara tangkal yang diperbuat daripada ayat-ayatal-Quran atau doa-doa dengan tangkal yang ditulis bukan daripada ayat-ayat tersebut.
3. Untuk mengelakkan berlakunya penghinaan terhadap ayat-ayat suci, iaitu sekiranya ia dibawa ke tempat-tempat kotor, seperti tandas, dipakai ketika istinjak, ketika dalam keadaan junub dan sebagainya.

Pendapat ini disokong oleh Abdullah bin Mas'ud juga murid-muridnya, Ahmad Hambal dan juga kebanyakan para sahabat, dan disokong oleh ulama yang terkemudian daripadanya seperti Ibn Abbas, Uqbah bin Amir dan IbnAkim.

Pendapat kedua ialah pendapat yang mengharuskan penggunaan tangkal yang diperbuat daripada ayat-ayat al-Quran, nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umr bin al-As, juga sesetengah ulama salaf. Menurut fatwa jawatankuasa fatwa kerajaan Arab Saudi yang dibukukan, iaitu dalam Al-Fatawa Az-Zahabiyah, 1996, ms. 252, pendapat pertama, iaitu pendapat yang melarang penggunaan tangkal adalah lebih kuat hujahnya, lebih mantap untuk memelihara akidah, tauhid dan pegangan hidup orang Islam.

Menurut Ibrahim an-Nakhaiy, para ulama salaf tidak menyukai (karahah) penggunaan tangkal. Yang dimaksudkan dengan karahah di sini ialah haram. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, juga pendapat sekumpulan sahabat yang disokong oleh ulama yang terkemudian.
Adapun tangkal yang diperbuat selain daripada ayat-ayat al-Quran dan nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya juga doa-doa, maka hukumnya adalah syirik, berdasarkan kepada umum hadis-hadis di atas.

Keterangan hadis berikut memperkuat larangan menggunakan tangkal.
Pada suatu ketika Abdullah bin Mas'ud mendapati isterinya memakai kalung yang ada padanya tangkal. Beliau telah melucutkan tangkal itudan memotongnya sambil berkata:
``Seluruh keluarga Abdullah tidak boleh melakukan amalan syirik kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah keterangannya.'' Kemudian beliau berkata, menyatakan yang beliau pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya jampi-jampi,tangkal-tangkal dan tiwalah itu syirik.
Para sahabat telah bertanya: Ya Rasulullah, jampi-jampi dan tangkal telah kami tahu, apakah yang dinamakan ``tiwalah'' itu? Baginda menjawab: Tiwalah itu ialah pekerjaan yang dilakukan oleh kaum wanita agar dengannya suami-suami menyayangi isteri-isteri mereka.

Larangan menggunakan tangkal ini sama seperti fatwa yang dikeluarkan oleh As-Syeikh Abdul Halim Mahmud (Ahmad an-Nuhas, 1994:515). Larangan menggunakan tangkal ini meliputi tangkal yang diperbuat daripada logam, yang dipakai di pergelangan tangan seperti yang dijelaskan oleh hadis berikut:
Daripada Imran bin Husain sesungguhnya Nabi telah melihat seoranglelaki memakai gelang tembaga di lengannya. Baginda bertanya: Apa ini? Lelaki itu menjawab: Ini adalah benda yang lemah. Mendengarkan katanyaitu baginda bersabda: Lucutkan ia. Sesungguhnya ia tidak menambah, kecuali kelemahan. Kalau kamu mati sedangkan ia tetap kamu pakai, selama-lamanya kamu tidak akan selamat - hadis riwayat Imam Ahmad.
Hukum Rajah, Wafak, Isim, Jimat atau Penangkal
Wafak, isim, rajah dan benda-benda sejenisnya, sekilas memang
menyiratkan hal-hal yang berbau agama. Kadang bertuliskan huruf-huruf
arab, atau bahkan malah potongan ayat-ayat Al-Quran.

Lepas dari masalah perbedaan pendapat tentang hukum menuliskannya,
tetapi manakala benda-benda itu dipercaya akan membawa keberuntungan,
keajaiban, energi tertentu, kekuatan batin, atau hal-hal ghaib lainnya,
ketahuilah bahwa pada saat itu pelakunya telah menduakan Allah SWT.

Karena telah mempercayai dan menggantungkan diri kepada selain Allah
SWT.

Terdapat perselisihan pendapat ulama mengenai hukum menggunakan tangkal. Bagi menjelaskannya, tangkal, azimat atau wafak itu boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Pertama, tangkal yang ditulisayat-ayat al-Quran, nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya, daripada doa-doa; kedua, tangkal yang diperbuat selain daripada jenis pertama, seperti daripada logam iaitu keris, paku, jarum atau duit syiling, cincin, tembaga, timah atau tahi besi dan daripada binatang seperti kulit binatang, misai atau kuku harimau, sisik tenggiling, tulang kokang, batu akik atau benang, tasbih, kayu dan sebagainya.

Tangkal yang diperbuat daripada bahan pertama, tidak kira di manadi gunakan, sama ada digantung di leher, diikat di pergelangan tangan, di pinggang, diletak di bawah bantal, di bawah alas tempat tidur, digantung di dinding, atau di atas rangka pintu tidak harus digunakan berdasarkan kepada hadis umum yang bermaksud: Sesungguhnya jampi-jampi dan tangkal-tangkal juga tiwalah itu syirik - hadis riwayat Imam Ahmaddan Abu Daud.

Juga berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Aqabah bin Amir yang bermaksud: Barang siapa menggantung tangkal maka sesungguhnya dia telah syirik - hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, Ibn Habban danal-Hakim.  Menurut Asy-Syeikh Abdul Rahman bin Hassan seperti yang tersebut dalam Fathu`l-Majid, larangan tersebut berdasarkan kepada:

1. Umum hadis-hadis di atas melarang penggunaan tangkal, tanpa pengecualian atau merujuk kepada kes-kes tertentu.
2. Untuk mencegah kekeliruan, di mana orang awam berkemungkinan tidak dapat membezakan antara tangkal yang diperbuat daripada ayat-ayatal-Quran atau doa-doa dengan tangkal yang ditulis bukan daripada ayat-ayat tersebut.
3. Untuk mengelakkan berlakunya penghinaan terhadap ayat-ayat suci, iaitu sekiranya ia dibawa ke tempat-tempat kotor, seperti tandas, dipakai ketika istinjak, ketika dalam keadaan junub dan sebagainya.

Pendapat ini disokong oleh Abdullah bin Mas'ud juga murid-muridnya, Ahmad Hambal dan juga kebanyakan para sahabat, dan disokong oleh ulama yang terkemudian daripadanya seperti Ibn Abbas, Uqbah bin Amir dan IbnAkim.
Pendapat kedua ialah pendapat yang mengharuskan penggunaan tangkal yang diperbuat daripada ayat-ayat al-Quran, nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umr bin al-As, juga sesetengah ulama salaf.  Menurut fatwa jawatankuasa fatwa kerajaan Arab Saudi yang dibukukan, iaitu dalam Al-Fatawa Az-Zahabiyah, 1996, ms. 252, pendapat pertama, iaitu pendapat yang melarang penggunaan tangkal adalah lebih kuat hujahnya, lebih mantap untuk memelihara akidah, tauhid dan pegangan hidup orang Islam.

Menurut Ibrahim an-Nakhaiy, para ulama salaf tidak menyukai (karahah) penggunaan tangkal. Yang dimaksudkan dengan karahah di sini ialah haram. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, juga pendapat sekumpulan sahabat yang disokong oleh ulama yang terkemudian.
Adapun tangkal yang diperbuat selain daripada ayat-ayat al-Quran dan nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya juga doa-doa, maka hukumnya adalah syirik, berdasarkan kepada umum hadis-hadis di atas.
hadis 1 :-
Abdullah Hannafi bin Abdul Yazid Al Harqani dari Hudzaifah Al Adawy dari Yahya bin Malik menceritakan, bahawa ada seorang lelaki dari kaum Al Khazraj sebelum perang Badar, mengatakan kepada kawannya dan didengar oleh Rasullullah SAW…Lelaki itu mengatakan: ;’ AZHIIMAH (AWFAQ ATAU WAFAQ) DAN RUQYAH ITU ADALAH HARAM HUKUMNYA
Nabi SAW bersabda kepadanya….’APAKAH ENGKAU TELAH MENERIMA WAHYU ALLAH SEBELUM AKU, MENGENAI HAL ITU?”…dan lelaki itu pun berlalu pergi dengan perassan malu atas ucapan sindiran Rasullullah SAW…dan dari semenjak itu, dirinya tidak penah terlihat lagi sampai perang badar selesai…(HR MUSLIM).

hadis 2 :-
Ibnu Abbas ra menceritakan kepada Abdu Manaf Al Makhzummy bin Abi Al Arqam, bahawa ketika Rasulullah SAW melihat seorang lelaki dari kaum anshar tengah mengikat sesuatu pada kepala orang yang terkena penyakit gila..
lalu beliau bersabda….”Apa yang kamu ikatkan dikepala orang itu….
Jawab lelaki itu ” Ya Rasulullah, ku ikatkan dia dengan azhiimah (awfaq atau wafaq)..
Rasullullah SAW…” Tidak mengapa, jika mendatangkan manfaat para orang itu” (HR Ibnu Abbas)

hadis 3 :-
Abdullah bin Makrumah bin Abdul Uza meriwayatkan kepada Abu Haqqah bin Makhsy dari Abu Mukhsyim Al Wahat, bahawa Rasullullah SAW sedang berada diatas unta bersama Ali Ra , lalu berjalan seorang lelaki dari kaum al muhajirin, lalu beliau bersabda kepada lelaki itu…”Apa yang ada pada lehermu itu..?”
Jawab lelaki itu…”Azhiimah (awfaq atau wafaq) yang saya buat sendiri ya rasullullah…!
…setelah orang itu berlalu, Ali bertanya..”Yaa Rasullullah, tidakkan engkau melarangnya…? Sabda Rasul SAW….’TIDAK MENGAPA…KERANA AZHIIMAH (AWFAQ ATAU WAFAQ) ITU BERISIKAN KALAMULLAH
Meski Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkuasa untuk
memberikan kelebihan pada hamba-Nya, tetapi pemberian-Nya secara umum
terbagi dua.

Ada pemberian yang diiringi dengan keridhaan, tapi ada juga yang justru
diiringi dengan murka. Yang diiringi dengan keridhaan misalna mukjizat
para nabi atau karamah para wali. Sedangkan yang diiringi dengan murka
adalah sihir, ramal, teluh, jampi-jampi, serta hal-hal yang sejenisnya.

Yang membedakan antara keduanya bukan pada bentuknya yang bertuliskan
huruf arab, atau ada potongan ayat tertentu, tetapi yang membedakan
adalah orangnya.

Kalau seorang nabi atau wali Allah, sudah jelas mereka adalah orang yang
beriman secara murni kepada Allah, taat menjalankan hukum dan aturan
dari-Nya, setia kepada syariat-Nya. Ciri lainnya adalah bahwa para nabi
dan wali itu sama sekali tidak punya kuasa atas semua keajaiban itu,
sebab datangnya tiba-tiba begitu saja tanpa diminta. Sehingga tidak
pernah seorang nabi berpraktek secara khusus menawarkan kemukjizatan,
demikian pula dengan para wali-Nya.

Sedangkan yang berupa sihir dengan segala variannya, diberikan kepada
hamba-hamba-Nya yang kufur dan ingkar. Misalnya iblis, syetan dan jin.
Atau bahkan manusia yang telah kufur karena mempelajari ilmu sihir.
Kekuatan itu sebenarnya dari Allah SWT juga, tetapi didapat dengan jalan
sesat dan mungkar.

Ciri utamanya, para pelakunya seolah memang punya kekuasaan untuk
mengkatifkan kekuatannya. Seolah dia punya remote control yang bisa
dipijit kapan saja di mana saja. Sehingga mereka pun sampai berani buka
praktek melayani permintaan manusia, tetapi dengan imbalan jatuh ke
lembah hitam.

Karena istilah sihir sudah sangat terkenal dengan keharamannya, banyak
orang yang tidak mau mendekatinya. Akhirnya syetan putar otak, bagaimana
caranya agar kalangan muslim yang agamis bisa tetap terjebak dengan
sihir tanpa mereka sadari. Maka dikemaslah sihir dengan kemasan-kemasan
yang akrab di mata awam sebagai simbol-simbol berbau agama.

Misalnya rajah, wafak, isim dan sejenisnya. Secara penampilan, sangat
mempesona lantaran berbentuk huruf arab, bahkan terkadang potongan ayat
Al-Quran. Orang awam tentu akan menyangka kalau benda-benda ini berbau
Islam, minimal ada potongan ayat quran. Padahal benda-benda itu tidak
lain media sihir yang nyata serta bernilai syirik di sisi Allah SWT.

Menurut Ibrahim an-Nakhaiy, para ulama salaf tidak menyukai (karahah) penggunaan tangkal. Yang dimaksudkan dengan karahah di sini ialah haram. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, juga pendapat sekumpulan sahabat yang disokong oleh ulama yang terkemudian.
Menurut Ahmad an-Nuhasiy at-Tumi dalam kitabnya Syifau `r-Rahman ll`s-sihr wa `l-hasad wa Amradi'l-Jan, ms. 101, perbuatan menggantungkan al-Quran pada anak-anak kecil juga pada orang dewasa, ataupun di kereta untuk melindungi diri daripada kecelakaan, atau daripada gangguan jin-jin adalah termasuk dalam amalan bid'ah. Begitu juga perbuatan menggantung ayat-ayat al-Quran, seperti surah Alam Nasrah dikedai-kedai, agar terhindar daripada pencuri berdasarkan kepada hadis-hadis di atas.Hukum al-Nusyrah mengikut perspektif al-Sunnah menyatakan Ibn Qayyim membahagikan al-Nusyrah kepada dua, iaitu:

Pertama, al-Nusyrah atau rawatan ke atas orang yang terkena sihir dengan menggunakan sihir juga.
Inilah sebenarnya bentuk al-Nusyrah yang dikatakan daripada amalan syaitan seperti pendapat al-Hasan al-Basri.

Kedua, al-Nusyrah atau rawatan dengan menggunakan jampi pelindung, ubat-ubatan dan doa harus. Inilah bentuk al-Nusyrah yang diharuskan oleh sebahagian ulama.

Dr Mohd Muhiden berkata, al-Bayhaqi menyatakan hukum al-Nusyrah sama seperti hukum jampi, iaitu harus diamalkan sekiranya menggunakan ayat al-Quran, nama Allah, sifat-Nya serta doa dan sabit dengan Rasulullah SAW.

Selain itu, pengamalnya tidak boleh beriktiqad bahawa al-Nusyrah boleh memberi manfaat sendiri tanpa keizinan Allah SWT.

Beliau berkata, al-Nusyrah secara amnya berbeza dengan tangkal dan azimat. Namun, Al-Nusyrah, tangkal dan azimat termasuk dalam kategori rawatan yang berunsurkan metafizik dan berasaskan jampi. Ulama memberi takrif yang berbeza-beza mengenai al-Nusyrah.

Menurut al-Qurtubi, “kalimah al-Nusyrah ibarat satu benda yang ditulis padanya nama-nama Allah atau ayat al-Quran, kemudian dibasuh dengan air dan disapu atau diberi minum kepada pesakit.

Dalam satu soalan yang dikemukakan mengenai hukum menggantungkan tangkal pada pesakit yang ditulis padanya doa-doa dengan ayat-ayatal-Quran dengan perkataan Arab yang tidak difahami maknanya, yang disertai dengan lakaran bintang-bintang, juga nama-nama nabi, as-Syeikh Abdul Aziz bin Baz memberi fatwa bahawa tangkal tersebut tidak harus digantungkan pada manusia, diletakkan dalam pakaian, di atas hamparan tempat tidur, atau di mana-mana tempat dalam rumah, untuk menolak bala atau kecelakaan, atau untuk mendapatkan kebahagiaan. Perbuatan tersebut adalah syirik.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban danal-Hakim, daripada Zainab, iaitu isteri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahawa suaminya telah melihat sehelai benang dililit di lehernya.
Dia bertanya: Apa ini? ``Sehelai benang yang telah dibacakan jampi,'' jawabisterinya. Abdullah bin Mas'ud telah melucutkan benang tadi lalu memotongnya, kemudian dia berkata: Semua keluarga Abdullah bebas daripada syirik. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya jampi dan tangkal juga tiwalah itu syirik.

Zainab bertanya, ``kenapa kau berkata sedemikian rupa, padahal mataku mengeluarkan air mata apabila terpandang seorang Yahudi danapabila aku memakainya, air mata itu tidak keluar lagi. Abdullah menjawab: Sesungguhnya itu adalah amalan syaitan. Apabila kamu taat kepadanya, ia akan mencucuk mata dengan jarinya. Cukuplah engkau membaca, seperti yang dibaca oleh Rasulullah s.a.w. doa yang berikut:

Hilangkan sakit ini, wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah aku, Engkauadalah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit - hadis riwayat Ibn Majah, AbuDaud dan al-Hakim.
Pendapat keempat, penggunaan tangkal, tidak kira sama ada tangkal yang diperbuat daripada ayat-ayat al-Quran, nama Allah, sifat-sifat-Nya dan doa-doa, yang ditulis pada kertas, kain atau pakaian (dibuat baju), logam, daripada binatang, tumbuh-tumbuhan, batu akik, termasuk benang dan sebagainya dilarang menggunakannya apabila ia disertai dengan amalan sihir, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis:

Barang siapa membuat satu simpulan, kemudian meniupnya, maka sesungguhnya dia telah melakukan amalan sihir, barang siapa melakukan amalan sihir maka sesungguhnya dia telah melakukan syirik - hadis riwayat an-Nasaiy.
Yang dimaksudkan dengan sihir di sini ialah perbuatan menyediakan tangkal yang terdiri daripada sesuatu yang boleh dibuat pengikat, seperti benang, kain dan sebagainya, atau benang yang diletakkan padanya tangkal, ataupun kain yang diambil daripada kain kapan, kemudian dibacakan dengan rangkaian jampi mantera untuk memanggil jin-jin, sama ada jin-jin yang dibela, dibuat sahabat atau dibuat saudara yang akan ``bersama'' dengan tangkal yang dibuat tadi, membolehkan pemakai tangkal memperoleh natijah luar biasa, yang dianggap sebagai ``hikmah'' untuk pendinding diri, disukai ramai, penggerun dan sebagainya, kemudian bahan tadi ditiup yang diistilahkan sebagai ``an-nafath''. Orang yang berkenaan telah melakukan sihir.

Kalimah ``an-nafath'' asalnya bererti mengeluarkan sesuatu daripada mulut seperti kahak atau air ludah (al-Munjid, 1966: 823), tetapi yangdi maksudkan di sini ialah meniup daripada mulut tanpa mengeluarkan airludah. Amalan ini banyak dilakukan oleh tukang-tukang sihir perempuan dizaman jahiliah seperti yang tersebut dalam al-Quran (al-Falaq, 4).

Jelasnya, tangkal tidak kira daripada bahan apa ia disediakan, sekiranya disertai dengan pemujaan jin-jin, maka amalan itu tetap dilarang. Orang yang berbuat demikian telah melakukan sihir, yang boleh menyebabkan syirik iaitu salah satu dosa besar yang dilarang dalam Islam.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik terhadap mereka yang dikehendaki oleh-Nya - (an-Nisa': 48). Na’udzu billah min dzalik…

Jakarta 24-11-2011.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman