Selasa, 25 April 2017

SELAMAT DARI NERAKA


31.Tadabbur al-Quran !!!
😎SELAMAT DARI SIKSA NERAKA🎤🎤🎤

Setiap manusia menginginkan kesuksesan hidup dengan maksimal mungkin dan keselamatan dari musibah.
Islam mengajarkan kepada ummatnya agar menjalani hidup ini dengan ikhlas beribadah baik hablum minannas maupun hablum minallah.
Selamat dunia dan akhirat dari siksa api neraka merupakan perintah Allah swt bagi orang-orang beriman,sebagai suami dan istri serta keluarga.
1.Perintah bagi orang-orang beriman agar menyelamatkan diri sebagai ayah dan pemimpin rumah tangga juga menyelamatkan keluarga dari siksa api neraka dengan mematuhi dan mengajarkan ajaran agama kepada mereka serta memberi contoh yang baik.
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻗُﻮﺍ ﺃَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻫْﻠِﻴﻜُﻢْ ﻧَﺎﺭًﺍ ﻭَﻗُﻮﺩُﻫَﺎ
ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻭَﺍﻟْﺤِﺠَﺎﺭَﺓُ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻣَﻠَﺎﺋِﻜَﺔٌ ﻏِﻠَﺎﻅٌ ﺷِﺪَﺍﺩٌ ﻟَﺎ ﻳَﻌْﺼُﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﻣَﺎ ﺃَﻣَﺮَﻫُﻢْ ﻭَﻳَﻔْﻌَﻠُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﻳُﺆْﻣَﺮُﻭﻥَ
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allâh terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.
[at-Tahrîm/66:6]
Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhuma dan
para Ulama Salaf rahimahumullâh berkata, “Jika engkau mendengar Allâh Azza wa Jalla berfirman dalam al-Qur’ân ‘Hai orang-orang yang beriman’, maka perhatikanlah ayat itu dengan telingamu,
karena itu merupakan kebaikan yang Dia
perintahkan kepadamu, atau keburukan yang Dia
melarangmu darinya”. [Tafsir Ibnu Katsir, 1/80]
Imam al-Alûsi rahimahullah berkata, “Menjaga diri
dari neraka adalah dengan meninggalkan
kemaksiatan-kemaksiatan dan melaksanakan
ketaatan-ketaatan. Sedangkan menjaga keluarga adalah dengan mendorong mereka untuk
melakukan hal itu dengan nasehat dan ta’dîb
(hukuman) … Yang dimaksukan dengan keluarga, berdasarkan sebagian pendapat mencakup: istri,
anak, budak laki, dan budak perempuan.
Ayat ini dijadikan dalil atas kewajiban seorang laki-laki
mempelajari kewajiban-kewajiban dan
mengajarkannya kepada mereka ini”.
[Tafsir al- Alûsi, 21/101]
2.Perintah buat ibu bapak kepada keluarga agar menjalankan shalat dan bersabar.
ﻭَﺃْﻣُﺮْ ﺃَﻫْﻠَﻚَ ﺑِﺎﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻭَﺍﺻْﻄَﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ۖ ﻟَﺎ ﻧَﺴْﺄَﻟُﻚَ ﺭِﺯْﻗًﺎ ۖ ﻧَﺤْﻦُ
ﻧَﺮْﺯُﻗُﻚَ ۗ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔُ ﻟِﻠﺘَّﻘْﻮَﻯٰ
Dan perintahkanlah kepada keluargamu
mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki
kepadamu, Kamilah yang memberi rezki
kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi
orang yang bertakwa. [Thaha/20: 132]
3.Pemimpin rumah tangga dan lainnya akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya nanti di hari pembalasan.
ﻛُﻠُّﻜُﻢْ ﺭَﺍﻉٍ، ﻭَﻛُﻠُّﻜُﻢْ ﻣَﺴْﺆُﻭْﻝٌ ﻋَﻦْ ﺭَﻋِﻴَّﺘِﻪِ، ﻭَﺍﻷَﻣِﻴْﺮُ ﺭَﺍﻉٍ، ﻭَﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ
ﺭَﺍﻉٍ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ، ﻭَﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓُ ﺭَﺍﻋِﻴَّﺔٌ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﻴْﺖِ ﺯَﻭْﺟِﻬَﺎ ﻭَﻭَﻟَﺪِﻩِ،
ﻓَﻜُﻠُّﻜُﻢْ ﺭَﺍﻉٍ ﻭَﻛُﻠُّﻜُﻢْ ﻣَﺴْﺆُﻭْﻝٌ ﻋَﻦْ ﺭَﻋِﻴَّﺖ ‏) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
“Kalian semua adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpin. Penguasa adalah pemimpin dan seorang laki-laki adalah pemimpin, wanita juga adalah pemimpin atas rumah dan anak suaminya. Sehingga seluruh kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan
dimintai pertanggung jawaban atas yang
dipimpin.” (Muttafaqun alaihi)

*☆★EMPAT GOLONGAN LELAKI YG DITARIK KE NERAKA ★☆*
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــمِ
Ada empat (4) golongan lelaki yg akan ditarik masuk ke neraka oleh wanita..
Lelaki itu adalah mereka yg tidak memberikan hak kepada wanita dan tidak menjaga amanah nya.
Mereka adalah:
①. *Ayahnya ..*
Jika seseorang yg bergelar ayah tidak mempedulikan anak-anak perempuannya didunia.
Dia tidak memberikan segala keperluan Agama seperti mengajarkan shalat, mengaji dan lain sebagainya..
Dia membiarkan anak perempuannya tidak menutup aurat.
Tidak cukup kalau dengan hanya memberi kemewahan dunia saja…
Maka dia akan ditarik ke neraka oleh anaknya…
Duhai lelaki yg bergelar ayah..
Bagaimanakah keadaan anak perempuan-mu sekarang..?
Apakah engkau mengajarnya shalat dan saum, menutup aurat, pengetahuan Agama..?
Jika tidak cukup salah satunya, maka bersedia-lah untuk menjadi bahan bakar neraka jahannam..
②. *Suaminya..*
Apa-bila sang suami tidak mempedulikan tindak tanduk istrinya. Bergaul bebas, *berhias diri bukan untuk suami tapi untuk pandangan kaum lelaki yg bukan mahramnya.*
Jika suami mendiam diri walau-pun seorang yg alim, dimana shalatnya tidak pernah tinggal, saumnya tidak tinggal. Maka dia akan turut ditarik oleh istrinya bersama-sama ke dalam neraka..
Duhai lelaki yg bergelar suami, bagaimana-kah keadaan istri tercintamu sekarang..?
Dimana-kah dia..? Bagaimana akhlaknya..?
Jika tidak engkau jaga mengikuti ketetapan syari’at, maka terima-lah hakekat yang engkau akan sehidup semati bersamanya di ‘taman’ neraka jahannam sana..
③. *Abang-abangnya (kakak lelaki)..*
Apa-bila ayahnya sudah tiada, tanggung-jawab menjaga maruah wanita jatuh pada abang-abangnya dan saudara lelakinya. Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja dan adik perempuannya dibiarkan dari ajaran Islam, tunggu-lah tarikan adik perempuannya di akhirat kelak…
Duhai lelaki yg mempunyai adik perempuan, jangan hanya menjaga Amal-mu dan jangan ingat engkau terlepas darinya, karena engkau juga akan pertanggung-jawabkan diakhirat kelak.
Jika membiarkan adik perempuan-mu bergelimang dengan maksiat dan tidak menutup aurat…
④. *Anak lelakinya..*
Apa-bila seorang anak lelaki tidak menasehati seorang ibu perihal kelakuan yg haram disisi Islam, bila ibu membuat kemungkaran, mengumpat, memfitnah, menggunjing dan lain sebagainya..
Maka anak lelaki itu akan ditanya dan pertanggung-jawabkan di akhirat kelak.
Dan nantikan tarikan ibunya ke neraka…
Duhai anak lelaki, sayangi-lah ibumu, nasihati-lah ia jika bersalah atau terlupa. Karena ibu juga insan biasa, tak lepas dari melakukan dosa.                                     
Selamatkan-lah ia dari ‘kayu api’ neraka..
Jika tidak, engkau juga akan ditarik menjadi penemannya..
Subhanallah…
Betapa hebatnya tarikan wanita…
Bukan saja di dunia., malah diakhirat pun tarikannya begitu dahsyatnya..                       
Maka dari itu wahai kaum lelaki yg bergelar ayah, suami, abang atau anak, harus memainkan peranan mereka sebagai pertanggung-jawaban lelaki..
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yg artinya berbunyi:
“Hai anak Adam..! peliharalah diri-mu serta ahli-mu dari api neraka, dimana bahan bakarnya adalah manusia, jin dan batu-batu.”
Astaghfirullah..
Ampunkan aku yaa Allah..!
Aamiin Allahumma aamiin yaa kariim..!
Wallah a`lam bishawab
NERAKA
SIKSANYA PANAS DAN PEDIH
TEMPAT YANG SEBURUK-BURUK TEMPAT
BAGI MEREKA YANG TIDAK BERIMAN
ZHALIM
FASIQ
MUNAFIQ
BERPRILAKU JAHAT
AMANAT
YANG DIBERIKAN KEPADA MANUSIA AGAR BERIBADAH HANYA KEPADANYA SEMATA DAN BERTAQWA
PEMIMPIN
RUMAH TANGGA
DAN LAINNYA
AKAN DIMINTAK PERTANGGUNG JAWABAN NANTI DI HARI PEMBALASAN
SURGA BAGI YANG JUJUR
NERAKA BAGI YANG
PENDUSTA
YA ALLAH AMPUNI DAN SAYANGI KAMI SERTA BERIKAN PETNJUK KEJALAN YANG ENGKAU RIDHAI...
AAMIIN
Wassalam
Anak bangsa
cinta tanah air
😎SEMOGA BERMANFAAT. AAMIIN💞💞🇮🇩

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman