Kamis, 10 Agustus 2017

REZKI HALAL BERKAH


12.Kajian Syawal
😎MENGAMBIL REZKI DENGAN TANGAN KANAN🌎🌍🌏

Dunia beserta isinya diperuntukan manusia dan makhluk lainnya.
Sungguhpun demikian,mareka yang beriman disuruh hanya beribadah kepadaNya semata dan mengambilnya dengan cara yang halal agar selamat dunia akhirat.
Islam tidak melarang menjadi hartawan,mencari jabatan dan lainnya yang penting meraihnya dengan cara yang halal.
Mencari dunia untuk bekal akhirat dan menghindari yang haram,mau berbagi banyak berdzikir itulah hamba-hamba Allah swt yang bukan termasuk cinta dan gila dunia.
1.Perintah berzuhud menghadapi kehidupan dunia.
Ambil rezki dengan cara yang halal !!!
ﺃَﺗَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺭَﺟُﻞٌ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺩُﻟَّﻨِﻲ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻤَﻞٍ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻧَﺎ ﻋَﻤِﻠْﺘُﻪُ ﺃَﺣَﺒَّﻨِﻲ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺃَﺣَﺒَّﻨِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺍﺯْﻫَﺪْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻳُﺤِﺒَّﻚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺍﺯْﻫَﺪْ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺃَﻳْﺪِﻱ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻳُﺤِﺒُّﻮﻙَ
“Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam, lalu berkata: “Wahai Rasulullah,
tunjukkan kepadaku suatu amalan. Jika aku
mengamalkannya, niscaya Allah mencintaiku dan
manusia juga mencintaiku!” Rasulullah bersabda:
“Zuhudlah di dunia, niscaya Allah mencintaimu. Dan
zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangan-tangan manusia, niscaya mereka akan mencintaimu! ’.
[HR Ibnu Maja]
2.Makanan halal yang dihasilkan dari tangan sendiri itu lebih baik bukan memintak.
ﻣَﺎ ﺃَﻛَﻞَ ﺃَﺣَﺪٌ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﻗَﻂُّ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻦْ ﺃَﻥْ ﻳَﺄْﻛُﻞَ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻞِ ﻳَﺪِﻩِ ﻭَﺇِﻥَّ ﻧَﺒِﻲَّ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺄْﻛُﻞُ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻞِ ﻳَﺪِﻩِ
“Tidaklah seorang pun memakan makanan yang lebih
baik daripada dia memakan dari (hasil) jerih payah
tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah, Dawud
Alaihissallam, biasa makan dari (hasil) kerja sendiri ”.
[HR ALBukhari]
3.Pujian bagi orang pekerja berat lebih baik dari pada memintak.
ﻟَﺄَﻥْ ﻳَﺤْﺘَﻄِﺐَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺣُﺰْﻣَﺔً ﻋَﻠَﻰ ﻇَﻬْﺮِﻩِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﺃَﻥْ ﻳَﺴْﺄَﻝَ ﺃَﺣَﺪًﺍ ﻓَﻴُﻌْﻄِﻴَﻪُ ﺃَﻭْ ﻳَﻤْﻨَﻌَﻪُ
“Salah seorang di antara kamu yang mengumpulkan
kayu bakar di atas punggungnya, lebih baik baginya
daripada dia minta kepada seseorang, lalu orang itu
memberinya atau menolaknya ”.
[HR ALBukhari]
4.Nabi Muhammad saw paling bertaqwa dan beliau puasa dan berbuka,shalat,tidur,beristri.
Siapa yang benci sunnahnya maka dia tidak termasuk ummatnya.
ﺃَﻣَﺎ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻧِّﻲ ﻟَﺄَﺧْﺸَﺎﻛُﻢْ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﺃَﺗْﻘَﺎﻛُﻢْ ﻟَﻪُ ﻟَﻜِﻨِّﻲ ﺃَﺻُﻮﻡُ ﻭَﺃُﻓْﻄِﺮُ ﻭَﺃُﺻَﻠِّﻲ ﻭَﺃَﺭْﻗُﺪُ ﻭَﺃَﺗَﺰَﻭَّﺝُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ ﻓَﻤَﻦْ ﺭَﻏِﺐَ ﻋَﻦْ ﺳُﻨَّﺘِﻲ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻣِﻨِّﻲ
“Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah
orang yang paling takut di antaramu kepada Allah, dan
orang yang paling takwa di antaramu kepadaNya.
Tetapi aku berpuasa dan berbuka; aku shalat (malam)
dan tidur; dan aku menikahi wanita-wanita.
Barangsiapa membenci sunnahku (ajaranku), dia
bukan dariku”.
[HR ALBukhari]
😎MEMAKNAI ZUHUD😔🌏🌍
Imam Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah
berkata,”Maksud zuhud di dunia adalah
mengosongkan hati dari menyibukkan diri dengan
dunia, sehingga orang itu dapat berkonsentrasi untuk
mencari (ridha) Allah, mengenalNya, dekat kepadaNya,
merasa tenang denganNya, dan rindu
menghadapNya.”
Menurut Imam Ahmad rahimahullah , zuhud itu ada tiga bentuk. Pertama, meninggalkan yang haram.
(Demikian) ini zuhudnya orang-orang awam. Kedua, meninggalkan yang berlebih-lebihan dari yang halal.
(Demikian) ini zuhud orang-orang khusus. Ketiga, meninggalkan semua perkara yang menyibukkan diri
dari Allah. Ini zuhudnya orang-orang ‘arif (orang-orang yang faham terhadap Allah).
Beliau juga berkata, “Saya mendengar
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, ‘Zuhud adalah
meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di
akhirat, adapun wara’ adalah meninggalkan apa-apa
yang ditakuti akan bahayanya di akhirat’.”
Berkata Al-Hasan dan lainnya, “Tidaklah zuhud
terhadap dunia itu dengan mengharamkan yang halal
dan tidak pula dengan menyia-nyiakan dan membuang
harta, akan tetapi hendaklah engkau lebih tsiqah
(mempercayai) terhadap apa-apa yang ada di sisi
Allah daripada apa-apa yang ada di sisimu, dan
hendaklah engkau bersabar apabila ditimpa musibah- lebih
mencintai pahala dari musibah tersebut daripada
engkau tidak tertimpa musibah.”
*Rasulullah saw Paling Zuhud*
Aisyah r.a. berkata, “Selama empat puluh malam di
rumah Rasulullah Saw, lampu ataupun api tidak
pernah dinyalakan.”
Dikatakan, selama tiga hari sejak tiba di Madinah,
Rasulullah Saw. belum pernah kenyang dengan roti gandum.
Aisyah r.a, kata Abu Dzar, pernah mengeluarkan
pakaian yang bertambal-tambal dan sarung kasar, lalu
dia berkata, ”Rasulullah Saw. bertahan dengan dua macam pakaian ini.”
Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa membangun
(rumah) di atas atau lebih dari kebutuhannya, maka akan dibebankan kepadanya pada hari Kiamat.”
Beliau juga bersabda:
“Setiap bangunan (rumah) adalah beban bagi pemiliknya pada hari Kiamat, kecuali yang (sekadar)
melindunginya dari panas dan dingin.”
Rasulullah Saw juga bersabda, “Malulah kepada Allah
dengan sebenar-benarnya!”
Dikatakan kepada beliau, “Kami memang malu.”
Rasulullah Saw. menimpali, ‘‘Kalian membangun apa
yang tidak kalian tempati dan kalian memakan apa
yang tidak kalian makan.”
😎BELAJAR JUHUD🌏🌍🌎
1.Dunia tempat ujian dan cobaan,khususnya perhiasan dunia harta,tahta,wanita dan lainnya bagi orang orang beriman.
2.Kenikmatan dunia hanya menipu dan sebentar sedangkan kenikmatan akhirat abadi.
3.Mencari dunia dengan cara yang halal untuk bekal ibadah dan kehidupan akhirat.
4.Mendahulukan akhirat lebih utama dari pada dunia bagi orang orang yang mengharap perjumpaan denganNya.
5.Zuhud dunia jika yang dimakan halal,mengambil sesuai kebutuhan lalu berbagi dan selalu berdzikir kepadaNya.
6.Cinta dunia,haram dimakan penghalang masuk surga. Naudzu billah min dzalik.
*CARI DUNIA UNTUK BEKAL AKHIRAT !*
Wallah a`lam bishawab
SEMOGA BERGUNA. AAMIIN.
WASSALAM
ANAK BANGSA
😎😍🇮🇩

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman