Jumat, 03 Maret 2017

BERSATU


433.Renungan Malam !!!
😎MEREKA BERSATU💞💞💞

Islam agama universal dan rahmatan lil aalamiin. Dari urusan rumah tangga,menuntut ilmu,berdagang,hidup sehat,bernegara,tata cara hidup selamat dunia akhurat diajarkan serta tegas mencegah kemungkaran dari bentuk kesyirikan kepada Allah swt dan penjajah asing.
Islam mengajarkan berbagai macam bentuk jihad dijalanNya.
1.Masuk surga dengan berjihad dijalan Allah swt dan sabar.
ﺃَﻡْ ﺣَﺴِﺒْﺘُﻢْ ﺃَﻥْ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮﺍ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻭَﻟَﻤَّﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺟَﺎﻫَﺪُﻭﺍ
ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَﻳَﻌْﻠَﻢَ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk
Surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-
orang yang berjihad di antara kamu, dan belum
nyata orang-orang yang sabar.” [Ali ‘Imran/3: 142]
2.Puncak keislaman seseorang adalah jihadnya dengan ikhkas.
ﺭَﺃْﺱُ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡُ ﻭَﻋَﻤُﻮْﺩُﻩُ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺫِﺭْﻭَﺓُ ﺳَﻨَﺎﻣِﻪِ
ﺍﻟْـﺠِﻬَﺎﺩُ ﻓِـﻲ ﺳَﺒِﻴْﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ .
“… Pokoknya perkara adalah Islam, tiangnya
adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad fii
sabiilillaah.”
[HR Ahmad]
3.Berjihad merupakan salah satu pembuka pintu surga.
ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺠِﻬَﺎﺩِ ﻓِﻲْ ﺳَﺒِﻴْﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ – ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ- ، ﻓَﺈِﻥَّ
ﺍﻟْـﺠِﻬَﺎﺩَ ﻓِـﻲْ ﺳَﺒِﻴْﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺑَﺎﺏٌ ﻣِﻦْ ﺃَﺑْﻮَﺍﺏِ ﺍﻟْـﺠَﻨَّﺔِ ، ﻳُﺬْﻫِﺐُ
ﺍﻟﻠﻪُ ﺑِﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻬَﻢِّ ﻭَﺍﻟْﻐَﻢِّ .
“Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah
Tabaaraka wa Ta’ala, karena sesungguhnya jihad
di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari
pintu-pintu Surga, Allah akan menghilangkan
dengannya dari kesedihan dan kesusahan.”
[HR Hakim]
4.Amalan paling utama sesudah shalat adalah jihad.
ﺇِﻥَّ ﺃَﻓْﻀَﻞَ ﺍﻟْﻌَﻤَﻞِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﺍَﻟْﺠِﻬَﺎﺩُ ﻓِﻲْ ﺳَﺒِﻴْﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ .
“Sesungguhnya seutama-utama amal sesudah
shalat adalah jihad di jalan Allah Ta’ala.”[HR Ahmad]
5.Dakwah islamiyah merupakan salah satu jihad dijalan Allah swt bagi para Nabi dan RasulNya untuk menyeru hanya beribadah kepada Allah swt semata tidak ada sekutu bagiNya dan agar selamat dunia akhirat.
6.Berjihad menuntut ilmu lalu mengamalkan,mengajarkan,mendakwahkan;Berjihad menjalankan rukun Islam dan rukun iman serta beramal shalih;Berjihad sebagai pemimpin muslim dengan memberikan contoh yang baik,cerdas,amanah,adil, bela rakyat,cinta tanah air;Berjihad bela negara dari penjajah asing dan siap berjuang bersatu untuk Indonesia.
DAKWAH ISLAMIYAH MENGAJAK BERSATU SESAMA MUKMIN DAN BELA NKRI
AGAMA MENGAJARKAN KEBAIKAN DAN CINTA TANAH AIR

*HEBATNYA NASRANI*
Wahai saudaraku
Lihatnya Betapa Hebatnya
Umat Nasrani Tidak ada
sedikitpun mereka memilih pemimpin Muslim.
Wahai saudaraku
Lihatlah iman mereka kuat
Karena mereka yakin
Akan agama mereka
Wahai saudaraku
Bagai mana dengan ImanMu
Bagai mana dengan AgamaMu
Kita seperti mereka atau mereka seperti kita
Wahai saudaraku
Kita telah tertipu oleh iman mereka
Kita telah tertipu oleh Agama mereka
Kini kita sama seperti mereka
Wahai saudaraku
Belum terlambat untuk tunjukan Agama kita dan Keimanan kita
Wahai saudaraku
Bagiku Agamaku. Dan Bagimu Agamamu. Aku tidak akan menyembah
Apa yang akan kau sembah dan tidak akan kau sembah apa yang aku sembah.
Wahai saudaraku
Kembalilah Ke pada Allah Azzawajalla Kembalilah kepada Rosululloh dan Kembalilah ke Al'quran. Sesungguhnya tidak ada
Kebohongan di dalamnya.
Wahai saudaraku
Mari bersatu untuk Keimanan kita
Mari bersatu untuk KeTauhidan kita
Mari bersatu untuk keIslaman kita
Mari kita tunjukan kita bahwa kita umat Islam yang Mau Bersatu.
*SEBARKAN !*
MEREKA BERSATU
UMMAT ISLAM...
TINGKATKAN KEIMANAN DENGAN AMAL MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR !
BELA ISLAM DAN
BERSATU UNTUK INDONESIA
😎SEMOGA BERGUNA. AAMIIN.💞💞🇮🇩

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman