Kamis, 29 Desember 2016

INGIN MULIA


278.Renungan Malam !!!

😎BERTAQWA MENDATANGKAN KEMULIAAN🌕🌕🌕

1.Beriman kepada Nabi Muhamnad saw.
ﻭَﺍﻟَّﺬِﻱ ﻧَﻔْﺲُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺑِﻴَﺪِﻩِ، ﻻَ ﻳَﺴْﻤَﻊُ ﺑِﻲ ﺃَﺣَﺪٌ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ
ﺍﻟْﺄُﻣَّﺔِ، ﻳَﻬُﻮﺩِﻱٌّ ﻭَﻻَ ﻧَﺼْﺮَﺍﻧِﻲٌّ، ﺛُﻢَّ ﻳَﻤُﻮﺕُ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﺆْﻣِﻦْ ﺑِﺎﻟَّﺬِﻱ
ﺃُﺭْﺳِﻠْﺖُ ﺑِﻪِ ﺇِﻻَّ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ
“Demi yang jiwa Muhammad ada di tangan-
Nya –yakni demi Allah– tidaklah satu pun yang
telah mendengar tentang aku dari umat ini
baik dari kalangan Yahudi dan tidak pula dari
kalangan Nasrani, kemudian dia meninggal
dalam keadaan tidak beriman dengan agama
yang aku diutus dengannya, kecuali (dia)
termasuk dari penghuni neraka.” (HR. Muslim)
2.Belum sempurna keimanan seseorang...
ﻻَ ﻳُﺆْﻣِﻦُ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﺃَﻛُﻮﻥَ ﺃَﺣَﺐَّ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻩِ
ﻭَﻭَﺍﻟِﺪِﻩِ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ
“Tidaklah sempurna iman salah seseorang di
antara kalian hingga aku lebih dia cintai
daripada (cintanya kepada) anaknya, orang
tuanya, dan manusia seluruhnya.”
(HR. Muslim)
BALASAN BERTAQWA
1.Mendapatkan Penjagaan Dan Perlindungan
Dari Musuh.
ﻭَََﺇِﻥْ ﺗَﺼْﺒِﺮُﻭْﺍ ﻭَﺗَﺘَّﻘُﻮْﺍ ﻻَﻳََﻀُﺮُّﻛُﻢْ ﻛَﻴْﺪُﻫُﻢْ ﺷَﻴْﺌًﺎ
Artinya: “Jika kalian bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendapatkan
kemadharatan bagi kalian” (Surat Ali ‘Imron: 120).
2.Allah sebagai Pelindungnya
ﻭَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﻟِﻲُّ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴْﻦَ
Artinya: “ Dan ALLAH adalah pelindung bagi orang- orang yang bertaqwa”
(Surat Al-Jaatsiah: 19).
3.Mudah urusan dan rezkinya.
ﻭَﻣَﻦْ ﻳَّﺘَّﻖِ ﺍﻟﻠﻪُ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ. ﻭَﻳَﺮْﺯُﻗْﻪُ ﻣِﻦْ
ﺣَﻴْﺚُ ﻻَ ﻳَﺤْﺘَﺴِﺐُ
Artinya: “Barangsiapa yang bertaqwa kepada ALLAH,
niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberikanya rezeki dari arah yang tiada
disangka-sangkanya” (Surat Ath-Thalaq: 2-3).
4.Amalnya menjadi baik.
ﻳَﺂﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪَ ﻭَﻗُﻮْﻟُﻮْﺍ ﻗَﻮْﻻً
ﺳَﺪِﻳْﺪًﺍ. ﻳُﺼْﻠِﺢْ ﻟَﻜُﻢْ ﺃَﻋْﻤَﺎﻟَﻜُﻢْ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman,
bertaqwalah kalian kepada ALLAH dan katakanlah
perkataan yang benar, niscaya ALLAH memperbaiki
bagi kalian amalan-amalan kalian”
(Surat Al-Ahzab: 70-71).
5.Mendapatkan Pengampunan Dari Dosa.
ﻭَﻳَﻐْﻔِﺮْﻟَﻜُﻢْ ﺫُﻧُﻮْﺑَﻜُﻢْ
Artinya: “Dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa
kalian” (Surat Al-Ahzab: 71).
6.Mendapatkan Kemuliaan Dan Kehormatan .
ﺇِﻥَّ ﺃَﻛْﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺃَﺗْﻘَﺎﻛُﻢْ
Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kalian di sisi ALLAH ialah orang yang paling
bertaqwa di antara kalian” (Surat Al-Hujuraat: 13).
7.Mendapat Anugrah Kehidupan Yang Kekal Di
Dalam Surga .
ﺃُﻋِﺪَّﺕْ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴْﻦَ
Artinya: “Yang disediakan untuk orang-orang yang
bertaqwa”
(Surat Ali ‘Imran: 133).
ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺃَﻋِﺰَّ ﺍﻟْﺈِﺳْﻼَﻡَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﻭَﺃَﺫِﻝَّ ﺍﻟﺸِّﺮْﻙَ
ﻭَﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴْﻦَ. ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺃَﺻْﻠِﺢْ ﺃَﺣْﻮَﺍﻝَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦَ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ
ﻣَﻜَﺎﻥٍ. ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪَ ﺁﻣِﻨًﺎ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻨًّﺎ ﻭَﺳَﺎﺋِﺮَ ﺑِﻼَﺩِ
ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﻋَﺎﻣَّﺔً، ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ. ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺁﻣِﻨَّﺎ ﻓِﻲْ
ﺃَﻭْﻃَﺎﻧِﻨَﺎ، ﻭَﺃَﺻْﻠِﺢْ ﺃَﺋِﻤَّﺘَﻨَﺎ ﻭَﻭُﻻَﺓَ ﺃُﻣُﻮْﺭِﻧَﺎ، ﻭَﺍﺟْﻌَﻞْ ﻭِﻻَﻳَﺘَﻨَﺎ
ﻓِﻲْ ﻣَﻦْ ﺧَﺎﻓَﻚَ ﻭَﺍﺗَّﻘَﺎﻙَ ﻭَﺍﺗَّﺒَﻊَ ﺭِﺿَﺎﻙَ ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ.
ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮﻥَ ﻭَﺳَﻠَﺎﻡٌ ﻋَﻠَﻰ
ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ .
*CERITA PAGI YANG BERBEDA*
Di pagi hari, di antara saudara kita ada yang *tidak mendapati meski sekadar sesuap nasi.* Ia butuh bersusah payah untuk mendapatkan nikmatnya sarapan pagi. 
Di pagi hari, di antara saudara kita ada yang merasa *benar-benar ketakutan.* Ia khawatir bom dan rudal menimpa dan meruntuhkan rumahnya, dan membunuh jiwanya.
Di pagi hari, di antara saudara kita *ada yang menanti ajal menghampiri.* Ia berbaring lemah di rumah sakit, bergerak sangat sulit, meski sekadar untuk makan dan minum.
Di pagi hari, ternyata alur cerita di antara kita *banyak yang berbeda.*
Di pagi hari, begitu banyak cerita yang *tak seindah* apa yang ada pada kita. 
Apabila kita benar-benar mengamati dan merenungi begitu banyak cerita yang dialami oleh sebagian orang yang berbeda, niscaya kita akan memahami sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini. 
Beliau bersabda: 
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا.
“Siapa dari kalian yang di pagi hari merasakan *keamanan,* *kesehatan pada badan,* dan pada hari itu ia memiliki *kecukupan makanan,* maka seakan-akan telah diberikan kepadanya *dunia ini beserta isinya.*
(Hadis hasan riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat Sunan at-Tirmidzi ta’liq al-Albani no 2346 & Shahih at-Targhib no 833)
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat aman, kesehatan dan kecukupan makanan. 
Semoga kita termasuk kepada golongan hamba-Nya yang sedikit. 
Allah Ta’ala berfirman: 
وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ.
*_Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang benar-benar bersyukur._*(QS. Saba`: 13)
Oleh Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari, Lc, MHI -hafizhahullah-
😎SEMOGA BERGUNA. AAMIIN.🌘🌑🌒

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman