Senin, 26 Maret 2018

KAJIAN MARET

NO.21
*BERSAMA ALLAH DAN RASULNYA*
😎SIKSA KUBUR🎤🎤🎤
1.Beriman neraka ditampakan di alam kubur.
( ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺪﻭﺍ ﻭﻋﺸﻴﺎ ﻭﻳﻮﻡ ﺗﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﺀﺍﻝ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ‏) ‏( ﺳﻮﺭﺓ ﻏﺎﻓﺮ
(46:
Maknanya: “Kepada mereka (orang-orang kafir pengikut Fir’aun) dinampakkan neraka
pada pagi dan petang (di kuburan mereka), dan
pada hari terjadinya kiamat, (dikatakan
kepada malaikat): Masukkan Fir’aun dan orang-orang
yang mengikutinya dalam kekufuran ke dalam siksa (neraka) yang sangat pedih”
(Q.S. Ghafir: 46)
2.Perintah berlindung dari siksa kubur.
“ ﺍﺳﺘﻌﻴﺬﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﺒﺮ” ‏(ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )
Maknanya: “Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur”
(H.R. al Bukhari)
*FAEDAH AYAT DAN HADITS TSB*
Ijma` ulama sepakat bahwa nikmat kubur dan siksa kubur ada bagi orang-orang beriman atau yang tidak beriman.
1.Surga dan neraka adalah makhluk yang tercipta dan dipersiapkan untuk jin dan manusia sebagai bentuk keadilan dan balasan Tuhan.
2.Surga dipersiapkan untuk orang-orang beriman yang bertaqwa sedangkan neraka buat orang-orang ingkar dan kufur,orang-orang musyrik dan orang-orang munafik.
3.Api neraka ditampakkan pagi dan sore di alam kubur kepada orang-orang yang tidak beriman dan banyak berbuat dosa dan dosa.
4.Pada hari kiamat atau hari pembalasan mereka seperti pengikut firaun dimasukkan neraka dengan siksa yang sangat pedih.
5.Nabi saw sangat menganjurkan kepada ummatnya agar istiqamah berlindung kepada Allah swt dari siksa kubur.
6.Sungguh beruntunglah orang-orang beriman kepada nikmat dan siksa kubur dengan patuh berama dan merugilah yang mengkufurinya.
*SANKSI BAGI RUMAH SAKIT YANG MENOLAK PASIEN:*
*Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik RS Pemerintah maupun RS Swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka.*
_*(UU Kesehatan 36/2009, Pasal 32 ayat 2*)._
*Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melanggar Pasal 32 ayat 2 itu dipenjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.*
_*(Pasal 190 ayat 1).*_
*Jika menyebabkan kematian, dipenjara maksimal 10 tahun denda paling banyak Rp 1 Miliar.* _*(pasal 190 ayat 2)*_
Jika ada RS yg menerapkan kebijakan deposit / uang muka untuk Pasien gawat darurat dapat melaporkan ke hotline Kementrian Kesehatan.
_*(Tlp. 021-1500567)*_
*_#JANGAN ADA LAGI ORANG MISKIN DITOLAK DIRUMAH SAKIT#_*
Wallah a`lam bishshawab
*BERUNTUNGLAH ORANG ORANG YANG BERIMAN KEPADA NIKMAT DAN SIKSA KUBUR DAN MERUGI BAGI YANG MENGINGKARINYA*
Wassalam
Saudaramu sebangsa
😎💞🇮🇩
*Semoga bermanfaat.*
NO.22
*BERSAMA ALLAH DAN RASULNYA*
😎PAHALA TIDAK TERPUTUS🎤🎤🎤
1.Tiga perkara yang pahalanya mengalir meskipun sudah meninggal.
“ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺻﺪﻗﺔ
ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻭﻭﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ” ‏(ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ )
Maknanya: ”Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya (yang
dapat terus mengalirkan pahala untuknya), kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendo’akannya”
(H.R. Ibnu Hibban)
2.Manusia mendapat manfaat kebaikan dari perbuatannya sendiri atau sebaliknya.
( ( ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ ‏) ‏( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ : 39
Yakni perbuatan baik yang ia lakukan sendiri, hal itu bermanfaat baginya.
3.Doa nabi saw buat Ibnu Abbas.
“ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ” ‏(ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )
Maknanya: “Ya Allah ajarilah ia hikmah dan
(kemampuan untuk) mentakwil al
Qur’an” (H.R. Bukhari)
*FAEDAH AYAT DAN HADITS TSB*
1.Allah swt akan membalas setiap amal baik dan buruknya manusia sesuai dengan amal ibadah dan amal shalihnya sendiri.
2.Ada amal ibadah dan amal shalih yang pahalanya mengalir terus meskipun sudah meninggal yaitu sedekah jariyah,ilmu yang bermanfaat dan doa anak shalih/shalihah buat ibu bapaknya.
3.Sungguhpun amal baik dan buruknya manusia akan ditanggung jawabkan diri sendiri juga kebaikan orang lain dapat dirasakan simayit dengan kasih sayang Allah swt seperti doa dan shalat jenazah dll.
4.Nabi Muhammad saw mengajarkan doa-doa untuk keluarga dan saudara muslim lainnya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
5.Sesama muslim yang beriman tentu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta saling mendoakan sehingga Allah swt merahmati kita yang hidup dan juga yang sudah meninggal.
*PETUAH IMAM SYAFII*
TIGA UKURAN KEHEBATAN SESEORANG
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
جوهر المرء في ثلاث :
Imam Syafi'i berkata:
kehebatan seseorang terdapat pd tiga perkara
كتمان الفقر:
حتى يظن الناس من عفتك أنك غني
1. Kemampuan menyembunyikan kemelaratan, sehingga orang lain menyangkamu berkecukupan karena kamu tidak pernah meminta.
وكتمان الغضب:
حتى يظن الناس أنك راض
2. Kemampuan menyembunyikan amarah, sehingga orang mengiramu merasa ridha
وكتمان الشدة:
حتى يظن الناس أنك متنعم .
3. Kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengiramu selalu senang.
Wallah a`lam bishshawab
*PAHALA SEDEKAH JARIYAH...TIDAK TERPUTUS WALAU MENINGGAL DUNIA*
Wassalam
Saudaramu Sebangsa
😎💞👨👩👧
*Semoga bermanfaat*
NO.23
*BERSAMA ALLAH DAN RASULNYA*
😎IMAN SYARAT DITERIMANYA AMAL BAIK🎤🎤🎤
1.Beramal shalih diterima jika didasari dengan keimanan.
( ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻭﻫﻮ
ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮﻥ ﻧﻘﻴﺮﺍ )
( ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : 124
Maknanya: “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan sedang ia orang beriman (artinya ini adalah syarat), maka mereka itu akan
masuk surga dan mereka tidak dianiaya sama sekali”
(Q.S. an-Nisa: 124)
2.Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan rasulNya.
“ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ” ‏(ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )
Maknanya: “Perbuatan yang paling utama (secara mutlak) adalah beriman kepada
Allah dan rasul-Nya”
(H.R. al Bukhari)
*FAEDAH AYAT DAN HADITS TSB*
1.Amal shalih adalah perbuatan yang baik menurut alquran dan assunnah baik yang sunnah maupun yang wajib.
2.Wajib bagi ummat muslim menerima rukun islam dan rukun iman dengan ikhlas dan memperbanyak beramal shalih sesuai kemampuannya.
3.Beramal shalih akan diterima bila didasari dengan iman kepada Allah swt dan rasulNya tentu ikhlas karenaNya juga sesuai petunjuk rasulNya.
3.Islam tidak membedakan antara amal shalih kaum lelaki ataupun kaum perempuan yang terpenting berdasarkan keimanan sama mendapat pahala dariNya sesuai dengan tingkat keikhlasan dan ketaqwaannya.
4.Allah swt memberi pahala keshalihan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan dengan surga.
5.Perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah swt dan rasulNya.
6.Beramal shalih atau berbuat baik tanpa beriman maka tertolak kebaikannya menurut pandangan dinul Islam.
*WASIAT DALAM MENCARI SAHABAT*
Asy-Syeikh Alqamah RA telah mengumpulkan wasiat yang disampaikannya kepada putranya ketika ia akan wafat; "Wahai anakku, apabila engkau mencari seorang sahabat, carilah olehmu seseorang yaitu;
1. Apabila engkau membantunya, ia berterima kasih.
2. Apabila engkau menemaninya, ia pun berbuat baik kepadamu.
3. Apabila engkau dalam kesulitan, ia pun membantumu.
4. Apabila engkau memberi sesuatu, ia membalas.
5. Apabila engkau berbuat baik, ia mengingatnya.
6. Apabila ia mengetahui 'aib cacatmu, ia merahasiakan.
7. Apabila engkau berbicara kepadanya, ia pun mendengarkan serta memperhatikan.
8. Apabila ia melihat engkau kesulitan mengerjakan suatu pekerjaan, ia pun datang membantu.
9. Apabila berbeda pendapat dengannya, ia mau bermusyawarah."
Wallah a`lam bishshawab
*IMAN PERSYARAT DITERIMANYA AMAL SHALIH SESEORANG*
*BERTEMANLAH DENGAN ORANG SHALIH DIRI DAN JUGA MENSHALIHKAN ORANG LAIN NISCAYA HIDUP MENDAPAT BERKAH DARINYA !*
Wassalam
Saudaramu Sebangsa
😎💞🇮🇩
NO.24
*BERSAMA RASULULLAH SAW*
😎HUKUM KENCING BERDIRI🎤🎤🎤
1.Ancaman siksa kubur bagi orang tidak menjaga diri dari kencingnya.
ﺇﻧَّﻬُﻤَﺎ ﻳُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ، ﻭَﻣَﺎ ﻳُﻌَﺬَّﺑَﺎﻥِ ﻓِﻲ ﻛَﺒِﻴْﺮٍ، ﺑَﻠَﻰ ﺇﻧَّﻪُ ﻛَﺒِﻴْﺮٌ : ﺃﻣَّﺎ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ، ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻳَﻤْﺸِﻲ ﺑِﺎﻟﻨَّﻤِﻴْﻤَﺔِ، ﻭَﺃﻣَّﺎ ﺍﻵﺧَﺮُ
ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻟَﺎ ﻳَﺴْﺘَﺘِﺮُ ﻣِﻦْ ﺑَﻮْﻟِﻪِ
“Sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah
perkara besar! Untuk yang pertama, dia suka
melakukan adu domba, sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya.”
( Muttafaqun ‘alaih ,
dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhuma ).
2.Rasulullah saw pernah kencing sambil berdiri.
ﺃَﺗَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰُّ ، ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ‏) ، ﺳُﺒَﺎﻃَﺔَ ﻗَﻮْﻡٍ ، ﻓَﺒَﺎﻝَ ﻗَﺎﺋِﻤًﺎ ، ﻓَﺪَﻋَﺎ ﺑِﻤَﺎﺀٍ ، ﻓَﺠِﺌْﺘُﻪُ ﺑِﻤَﺎﺀٍ ، ﻓَﺘَﻮَﺿَّﺄَ
“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah
mendatangi tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam kencing sambil berdiri. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta diambilkan
air. Aku pun mengambilkan beliau air, lalu beliau
berwudhu dengannya.” (HR. Bukhari no. 224 dan Muslim no. 273).
3.Rasulullah saw biasa kencing dengan duduk.
ﺧَﺮَﺝَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭَﻫُﻮَ ﻓِﻲ
ﻳَﺪِﻩِ ﻛَﻬَﻴْﺌَﺔِ ﺍﻟﺪَّﺭَﻗَﺔِ ﻗَﺎﻝَ : ﻓَﻮَﺿَﻌَﻬَﺎ ، ﺛُﻢَّ ﺟَﻠَﺲَ ﻓَﺒَﺎﻝَ
ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ
“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah keluar
bersama kami dan di tangannya terdapat sesuatu yang berbentuk perisai, lalu beliau meletakkannya
kemudian beliau duduk lalu kencing
menghadapnya.”
(HR. Abu Daud, An Nasa’i, Ibnu
Majah, dan Ahmad)
3.Larangan kencing betdiri.
ﺭَﺁﻧِﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃَﺑُﻮﻝُ
ﻗَﺎﺋِﻤًﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ :‏« ﻳَﺎ ﻋُﻤَﺮُ ﻻَ ﺗَﺒُﻞْ ﻗَﺎﺋِﻤًﺎ ‏» . ﻗَﺎﻝَ ﻓَﻤَﺎ ﺑُﻠْﺖُ
ﻗَﺎﺋِﻤًﺎ ﺑَﻌْﺪُ .
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatku
kencing sambil berdiri, kemudian beliau
mengatakan, “Wahai ‘Umar janganlah engkau
kencing sambil berdiri.” Umar pun setelah itu tidak pernah kencing lagi sambil berdiri.”
(HR. Tirmidzi
dan Ibnu Majah)
*PENDAPAT ULAMA*
Dari hadits-hadits di atas, para ulama akhirnya berselisih pendapat mengenai hukum kencing
sambil berdiri menjadi tiga pendapat.
Pendapat pertama: dimakruhkan tanpa ada udzur. Inilah pendapat yang dipilih oleh ‘Aisyah, Ibnu Mas’ud, ‘Umar dalam salah satu riwayat (pendapat
beliau terdahulu), Abu Musa, Asy Sya’bi, Ibnu
‘Uyainah, Hanafiyah dan Syafi’iyah.
Pendapat kedua: diperbolehkan secara mutlak. Inilah pendapat yang dipilih oleh ‘Umar dalam riwayat yang lain (pendapat beliau terakhir), Zaid
bin Tsabit, Ibnu ‘Umar, Sahl bin Sa’ad, Anas, Abu Hurairah, Hudzaifah, dan pendapat Hanabilah.
Pendapat ketiga: diperbolehkan jika aman dari percikan, sedangkan jika tidak aman dari percikan,
maka hal ini menjadi terlarang. Inilah madzhab Imam Malik dan inilah pendapat yang dipilih oleh
Ibnul Mundzir.
[ Shahih Fiqih Sunnah, Abu Malik, 1/96, Al
Maktabah At Taufiqiyah]
*Khusus pendapat pengikut Syafii:*
ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑُﻨَﺎ ﻳُﻜْﺮَﻩُ ﺍﻟْﺒَﻮْﻝُ ﻗَﺎﺋِﻤًﺎ ﺑِﻠَﺎ ﻋُﺬْﺭٍ ﻛَﺮَﺍﻫَﺔَ ﺗَﻨْﺰِﻳﻪٍ
ﻭَﻟَﺎ ﻳُﻜْﺮَﻩُ ﻟِﻠْﻌُﺬْﺭِ ﻭَﻫَﺬَﺍ ﻣَﺬْﻫَﺒُﻨَﺎ
"ِSahabat kita (pengikut Syafi’i) mengatakan
makruh kencing sambil berdiri dengan tanpa
uzur sebagai makruh tanzih dan tidak
makruh kalau uzur. Ini adalah mazhab
kita.” [al-Nawawi, Majmu’ Syarh al-
Muhazzab, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, Juz.
II, Hal. 100]
*FAEDAH AYAT DAN HADITS TSB*
1.Terancam simayit dalam kuburnya jika tidak menjaga diri dari kencingnya,bersih membasuhnya dan aman dari percikan kencingnya.
2.Rasulullah saw pernah kencing dalam kaadaan berdiri dan beliau biasa kencing dengan duduk tentu terjaga dan aman dari percikan kencing.
3.Rasulullah saw melarang kencing dengan berdiri dikuwatirkan tidak selamat dari najis percikan kencing.
4.Boleh kencing dalam kaadaan berdiri asal aman dari najis percikan kencing tapi ada juga pendapat yang memakruhkannya,lebih baik dengan duduk.
5.Sediakan tempat yang aman dari najis percikan kencing bagi pelakunya di masjid atau mushalla.
Wallah a`lam bishshawab
*AKIBAT KENCING YANG TIDAK BERSIH DAN TIDAK AMAN DARI PERCIKAN NAJIS KENCING MAKA DAPAT SIKSA DI ALAM KUBUR*
Wassalam
Saudaramu Sebangsa
😎💞👨👩👧
*Semoga bermanfaat*
NO.25
*BERSAMA ALLAH DAN RASULNYA*
1.Syafaat Allah swt.
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻲُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﻟَﺎ ﺗَﺄْﺧُﺬُﻩُ ﺳِﻨَﺔٌ ﻭَﻟَﺎ
ﻧَﻮْﻡٌ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻣَﻦْ ﺫَﺍ
ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺸْﻔَﻊُ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺈِﺫْﻧِﻪِ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺃَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻭَﻣَﺎ
ﺧَﻠْﻔَﻬُﻢْ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺤِﻴﻄُﻮﻥَ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻤِﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻤَﺎ ﺷَﺎﺀَ
ﻭَﺳِﻊَ ﻛُﺮْﺳِﻴُّﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽَ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺌُﻮﺩُﻩُ ﺣِﻔْﻈُﻬُﻤَﺎ
ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻲُّ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ
“ Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia Yang Hidup
kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat
memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-
Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di
hadapan mereka dan di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa
dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi
langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa
berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar “(al-Baqarah:255)
2.Balasan surga bagi pembaca,pengamal ayat kursi dengan ikhlas tentunya.
ﻣَﻦْ ﻗَﺮَﺃَ ﺁﻳَﺔَ ﺍﻟﻜُﺮْﺳِﻲِّ ﻓِﻲ ﺩُﺑُﺮِ ﻛُﻞِّ ﺻَﻼَﺓٍ ﻣَﻜْﺘُﻮْﺑَﺔٍ ﻟَﻢْ ﻳَﻤْﻨَﻌْﻪُ ﻣِﻦْ ﺩُﺧُﻮْﻝِ ﺍﻟﺠَﻨَّﺔِ ﺍِﻻَّ ﺍَﻥْ
ﻳَﻤُﻮْﺕَ
“Siapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat,
tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian .”
(HR. An-Nasai dalam Al Kubro 9:44. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban).
3.Ayat yang paling agung.
ﻋَﻦْ ﺃُﺑَﻰِّ ﺑْﻦِ ﻛَﻌْﺐٍ ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ‏« ﻳَﺎ ﺃَﺑَﺎ ﺍﻟْﻤُﻨْﺬِﺭِ ﺃَﺗَﺪْﺭِﻯ ﺃَﻯُّ ﺁﻳَﺔٍ
ﻣِﻦْ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻌَﻚَ ﺃَﻋْﻈَﻢُ ‏» . ﻗَﺎﻝَ ﻗُﻠْﺖُ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ . ﻗَﺎﻝَ ‏« ﻳَﺎ ﺃَﺑَﺎ ﺍﻟْﻤُﻨْﺬِﺭِ ﺃَﺗَﺪْﺭِﻯ ﺃَﻯُّ
ﺁﻳَﺔٍ ﻣِﻦْ ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻌَﻚَ ﺃَﻋْﻈَﻢُ ‏» . ﻗَﺎﻝَ ﻗُﻠْﺖُ
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻰُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ . ﻗَﺎﻝَ ﻓَﻀَﺮَﺏَ
ﻓِﻰ ﺻَﺪْﺭِﻯ ﻭَﻗَﺎﻝَ ‏« ﻭَﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟِﻴَﻬْﻨِﻚَ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﺃَﺑَﺎ ﺍﻟْﻤُﻨْﺬِﺭِ ‏»
Dari Ubay bin Ka’ab, ia berkata bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “ Wahai Abul Mundzir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung? ” Aku menjawab,
“Allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyum .” Lalu
beliau memukul dadaku dan berkata, “Semoga
engkau mudah memperoleh imu, wahai Abul Mundzir.”
(HR. Muslim no. 810)
*FAEDAH AYAT DAN HADITS TSB*
1.Allah swt punya nama asmaa alhusnaa dan diantaranya tercantum dalam ayat tsb. Mohonlah kepadaNya dengan nama-namaNya niscaya dikabulkan.
2.Semua yang ada dilangit dan dibumi termasuk manusia adalah milikNya dan akan kembali padaNya.
3.Tidak ada seoranpun yang dapat memberi syafaat atau pertolongan tanpa izin dan ridhaNya baik di dunia ataupun di akhirat nanti.
4.Semua makhluk berada pada kekuasaan dan ilmuNya.
5.Sangat dianjurkan membaca ayat tsb seusai shalat dengan istiqamah niscaya surga balasannya.
6.Ayat kursi adalah ayat alquran yang paling agung dan besar balasannya bagi yang membaca,memahami kandungannya dan mengamalkannya dengan benar dan istiqamah niscaya Allah swt akan menjaga dari kejahatan makhluk dan memberi balasan yang besar. Jika meninggal dalam kaadaan pengamal ayat kursi maka tidak ada balasan kecuali surga tempat kembalinya dengan ridha dariNya.
7.Cinta baca ayat kursi dengan mengamalkan kandungannya niscaya Allah swt akan menambahkan ilmu kepadanya sebagaimana doa nabi Muhammad saw tsb.
*Sifat-Sifat Orang Kaya Menurut Al-Qur’an*
Banyak ayat Al-Qur’an yang mensifati orang-orang kaya. Khususnya mereka yang terlena dengan kekayaannya dan mengingkari Sang Pemberi Nikmat.
Berikut ini adalah sifat-sifat orang kaya menurut Al-Qur’an.
1. Sombong dan congkak.
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ – أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ
“Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas، apabila melihat dirinya serba cukup.” (QS.Al-‘Alaq:6-7)
2. Membanggakan diri dihadapan orang yang lemah.
أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
“Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.” (QS.Al-Kahfi:34)
3. Berbuat dzalim kepada dirinya ataupun orang lain.
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا
Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri (karena angkuh dan kafir); dia berkata, “Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.” (QS.Al-Kahfi:35)
4. Menganggap semua yang ia miliki adalah hasil dari kepintarannya.
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
Dia (Karun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku.”  (QS.Al-Qashash:78)
5. Show dan pamer kekayaan.
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ
“Maka keluarlah dia (Karun) kepada kaumnya dengan kemegahannya.” (QS.Al-Qashash:79)
6. Bersikap sewenang-wenang hanya karena merasa dirinya kaya.
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ – مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ – عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ – أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
“Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak.” (QS.Al-Qalam:10-14)
Islam tidak pernah melarang umatnya untuk memiliki harta. Silahkan jadi orang kaya tapi jangan sampai kita termasuk dalam sifat-sifat tercela yang telah disebutkan didalam ayat-ayat-Nya.
Silahkan kita menjadi orang terkaya, tapi ingatlah siapa Pemberi Nikmat yang sebenarnya.
Dan jangan pernah memancing murka-Nya
Silahkan menjadi konglomerat, asal tidak membusungkan dada dihadapan orang-orang lemah dan tidak berbuat sewenang-wenang kepada mereka.
Rasulullah saw bersabda,
“Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki orang yang sholeh"
Wallah a`lam bishshawab
*FAHAMI DAN AMALKAN KANDUNGAN AYAT KURSI NISCAYA HIDUP TERBIMBING DAN MENDAPAT RIDHA DARINYA*
*KESOMBONGAN KARENA MENOLAK KEBENARAN DARINYA DAN MENGANGGAP RENDAH ORANG LAIN TIDAK LAYAK MENJADI KEKASIHNYA*
Wassalam
Saudaramu Sebangsa
😎💞🇮🇩
*Semoga bermanfaat*

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman